Innenriks

Nei til Dalai Lama

VIL IKKE: Stortingspresident Olemic Thommessen (H) mener det kan provosere Kina om han møter Dalai Lama nå.

- Vi vet fra andre tilfeller at kinesiske myndigheter oppfatter det å møte Dalai Lama som svært provoserende, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

– Å møte Dalai Lama nå vil virke unødig provoserende på Kina i en situasjon der det er viktig for Norge å gjenopprette en dialog, sier Thommessen til NTB.

– Realiteten er at Norge ikke har hatt normal politisk kontakt med Kina siden 2010. Vår mulighet til å øve innflytelse i spørsmål om blant annet menneskerettigheter er ikke-eksisterende. Nå er det viktig å komme i en dialogsituasjon, og det er et omfattende og vanskelig arbeid, fortsetter han.

– Sterkt signal

Thommessen viser til at han formelt sett er den høyest rangerte nordmann etter kongen og at det således ville gitt et sterkt signal om han møtte Dalai Lama.

– Det ville blitt oppfattet som et uttrykk for Norges holdning. Vi vet fra andre tilfeller at kinesiske myndigheter oppfatter det å møte Dalai Lama som svært provoserende, sier han.

Thommessen understreker at Stortingets presidentskap står samlet bak beslutningen.

– Dette er et privat besøk. Vi har ikke mottatt noen henvendelse om å møte ham, men kun blitt spurt om lagtingssalen kunne benyttes. Det har vi svart nei til, sier Thommessen.

Lagtingssalen er benyttet til andre formål utenom Stortingets ordinære virksomhet, men kun når Stortinget selv har stått som arrangør, ifølge Thommessen.

I en debatt i NRKs Dagsnytt 18 før påske sa Stortingets andre visepresident Kenneth Svendsen (Frp) at det beste ville være om Dalai Lama benyttet en annen inngang enn hovedinngangen til landets nasjonalforsamling. Men presidentskapet vil ikke kreve at tibetaneren går kjøkkenveien, så å si.

– Vi kommer ikke til å legge føringer på hvilken dør han skal bruke. Det har heller aldri vært aktuelt, sier Thommessen.

– Feighetens hus

I en ramsalt kommentar i tirsdagens utgave av Aftenposten omdøper politisk redaktør Harald Stanghelle Stortinget til «Feighetens hus».

– Det farlige med denne feigheten er at Stortingets presidentskap med all ønsket tydelighet nå viser både Kina og andre stormakter at press mot Norge er effektivt. For her er det nok av lettskremte politikere, tordner Stanghelle.

Han kaller framferden «ynkelig» og mener Stortinget utviser en «banal underdanighet» overfor Kina. Stanghelle raljerer også med Olemic Thommessen selv, som inntil nylig ledet Stortingets Tibet-komité og gjentatte ganger avkrevde den rødgrønne regjeringen et sterkere engasjement for menneskerettighetene i Kina.

– Jeg tok opp disse spørsmålene med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), forut for fredspristildelingen til Liu Xiaobo. Da hadde Norge en mulighet til å øve innflytelse overfor kineserne i ulike fora. Nå er situasjonen en annen, sier han.

Får støtte

Stortingets presidentskap består av seks representanter, to fra Høyre, to fra Arbeiderpartiet, en fra Fremskrittspartiet og en fra KrF. Samtlige står bak Thommessens beslutning om ikke å invitere Dalai Lama til et møte.

– Dette er et privat besøk, og det foreligger heller ingen henvendelse til stortingspresidenten om et møte, sier Aps Svein Roald Hansen – Stortingets tredje visepresident.

Venstre, KrF, SV og Miljøpartiet De Grønne har kritisert presidentskapets beslutning og ber om at representanter fra det offisielle Norge tar imot Dalai Lama.

– Stanghelle har poenger som jeg mener det er grunn til å reflektere over som visepresident fra et parti som har takket ja til å møte Dalai Lama, sier Stortingets femte visepresident Line Henriette Hjemdal (KrF). Hun vil ikke kommentere saken nærmere, utover å vise til at det ikke er kommet noen henvendelse til presidentskapet om saken.

Verken statsminister Erna Solberg (H) eller utenriksminister Børge Brende (H) har til nå tatt stilling til om de vil møte Dalai Lama, får NTB opplyst. Han kommer til Norge etter invitasjon fra Nobelinstituttet, Den norske Tibetkomité og buddhistsamfunnet Karma Tashi Ling. Anledningen er 25-årsjubileet for tildelingen av Nobels fredspris.