Innenriks

Ansatte rømmer fra privatisering

BARNEHAGER: Foreldre, ansatte og fagforeninger frykter at barnehagelærere vil slutte i stor stil når 13 Oslo-barnehager privatiseres og selges.

- Frykten vår er at vi skal miste kompetent personale og utdanna pedagoger. Det er ikke sånn at det i Oslo er stort overskudd av barnehagelærere som står klare til å tre inn, sier Ingvild Kjode.

Hun er foreldrerepresentant for Vestskrenten barnehage på Holmlia, en av ti barnehager Oslo kommune har vedtatt at skal selges.

I tillegg til de ti skal ytterligere tre Oslo-barnehager privatiseres. Det bekymrer både ansatte, foreldre og fagforeningen. De frykter at med private eiere vil mange erfarne pedagogiske ledere slutte, og at det vil bli lavere bemanning per barn enn det er i de kommunale barnehagene i dag.

- For våre barn vil hele barnehagetida bli et eksperiment. Søndre Nordstrand er en utsatt bydel med mange barn med minoritetsbakgrunn som trenger språkoppfølging. Hvorfor velger de da en allerede utsatt bydel til et eksperiment? spør Kjode.

Les også:

Mange slutter

Lisbeth Hellum (54) har jobbet i Søringhella barnehage på Tveita i 27 år. Men når arbeidsplassen nå skal selges vurderer hun sterkt å slutte til fordel for en kommunal barnehage for å beholde pensjonsrettighetene sine og muligheten for å gå av med AFP. Hun er også redd for arbeidsvilkårene når det kan bli flere barn per voksen.

- Samtidig er det vemodig å forlate en barnehage jeg er veldig glad i. Jeg har jobbet her i ni og et halvt år, jeg kjenner foreldrene og barna, og har fulgt gruppen jeg har nå fra de var to år. Personalet er en forlenget familie på mange måter. Men jeg har ikke råd til å miste så mye i pensjon. Jeg vil fortsatt ha gjeld som pensjonist.

- Jeg kjenner flere i samme situasjon. En annen som er ansatt hos oss har jobbet i barnehage i 40 år. Hun hadde planer om å gå av med AFP neste år, men mister den muligheten, og må nå søke seg over i et halvt års vikariat i en annen barnehage for å beholde den rettigheten. Det er tragisk og synd, sier Hellum.

Les også:

Mangler

I dag jobber det allerede 765 i Oslos barnehager med dispensasjon fra kravet om barnehagelærerutdanning, ifølge tall fra KOSTRA. De ansatte i barnehagene med relevant utdannelse som ønsker å avslutte arbeidslivet i en offentlig barnehage vil med det ikke ha noe problem med å finne seg jobb i en annen offentlig barnehage.

- Vi har vært imot konkurranseutsettinga fra første stund, sier andre nestleder i Utdanningsforbundet Oslo, Hanne Brunvoll.

- Noe handler om at man ikke skal tilby samme bemanning som Oslo kommune gjør. I tillegg vil de endre tilskuddet til barnehagene. Det krever endring av lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte. Totalen gir mindre tilskudd til andre private barnehager.

- Et annet premiss er at det fortrinnsvis er de dyreste barnehagene som er konkurranseutsatt. 90 prosent av utgiftene i en barnehage er lønn. Da har de valgt ut barnehagene med den høyest lønna, der du finner de eldste ansatte og de med lengst ansiennitet. Det vil få store konsekvenser for ansatte når det kommer til pensjon, sier Brunvoll.

I tariffoppgjøret i Oslo som startet tidligere denne uka, ligger det blant annet inne krav om at kommunale ansatte skal kunne videreføre sine pensjons- og lønnsrettigheter dersom arbeidsplassen deres privatiseres.

stian.fyen@dagsavisen.no

Privatiseringen kan være ulovlig

Utdanningsforbundet forsøker å stanse privatiseringen av tre barnehager i Oslo. Grunnen er at Norlandia var eneste budgivere under prosessen.

- Oslo kommune gått inn på noe som kalles konkurranseutsetting. En konkurranse må ha flere konkurrenter. Vi mener premisset er brutt, og at lover og avtaler tilsier at skal være reell konkurranse, sier andre nestleder i Utdanningsforbundet Oslo, Hanne Brunvoll.

- Hvis oppdragsgiver får bare ett tilbud, har man rett til å avlyse, men ikke plikt til det, sa direktør i Klagenemda, Erlend Pedersen, til Dagsavisen da saken ble avgjort i mars.

– Ingen ønskelig situasjon for oss

Det private barnehageselskapet Norlandia er bekymret om mange erfarne ansatte slutter når de tar over.

Stian Fyen

Det er det private selskapet Norlandia barnehager som skal ta over de tre barnehagehagene den 1. august i år. Administrerende direktør Yngvar Tov Herbjørnssønn ønsker ikke å kommentere at flere ansatte vil slutte når de tar over.

– Men på generelt grunnlag har vi sagt at det er ikke ønskelig på noen måte. Sånn som vi har blitt kjent med disse barnehagene er de i dag preget av god kvalitet, og vi har et ønske om at absolutt alle skal være med videre, sier Herbjørnssønn.

– Mange er bekymret for at bemanninga svekkes når dere tar over. Stemmer det?

– Bemanning er en del av tilbudet vi har gitt til Oslo kommune. Det er noe vi har hatt dialog med kommunen om gjennom prosessen som har vært, og har avtalefestet med kommunen hvordan bemanninga blir.

– Men svekkes den?

– Bemanninga konkret kan ikke jeg kommentere, men dette vil bli offentliggjort av kommunen og er slik sett ingen hemmelighet. Vi er veldig trygge på at rammene i barnehagen blir gode, og at vi vil få kvalitet på samme måte som det har vært til nå.

– Mange trekker fram usikkerheten rundt det å få nye eiere. Forstår du den usikkerheten?

– Jeg forstår det ut ifra at det har blitt mye publisitet og mye ulik kommunikasjon egnet stil å skape usikkerhet. Men jeg ønsker derfor å understreke at våre intensjoner, kommunens krav og reglene for virksomhetsoverdragelse sikrer medarbeidere, barn og foreldre på gode måter. Alle har felles intensjon og ambisjon i dette, og det handler om å i all overskuelig framtid drive veldig gode barnehager med fornøyde og trygge medarbeidere.

stian.fyen@dagsavisen.no

Les også:

Nyeste fra Dagsavisen.no: