Innenriks

Én av tre røyker eller snuser

FLERE UNGE RØYKER: Mens tobakksbruken i befolkningen generelt går ned, har andelen unge som røyker eller snuser økt de siste fem årene. Kreftforeningen er bekymret.

I 2013 var det 32 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år som enten røykte, brukte snus eller gjorde begge deler, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har vært en jevn nedgang de siste fem årene, fra 36 prosent tobakksbrukere i 2008.

– Selv om det blir stadig færre, er det fortsatt rundt én million mennesker som røyker daglig eller av og til i Norge. Det jobbes derfor hele tiden med å bygge ut tilbudet med hjelp til å slutte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Siden tusenårsskiftet har det vært en halvering av dagligrøykere. Omtrent like mange menn som kvinner, 15 prosent av den norske befolkningen i alderen 16-74 år, røykte daglig i 2013. Andelen som av og til tar seg en røyk, har ligget ganske stabilt i perioden fra 2000 til nå, på om lag 10 prosent.

Økning blant unge

Mens tobakksbruken generelt er gått ned, øker andelen brukere blant unge i alderen 16-24 år. Det er særlig økning i snusbruken som fører til en økning, samt en liten økning i antall av-og-til-røykere. Blant unge sier 21 prosent at de bruker snus daglig og 8 prosent av og til. Samtidig sier 7 prosent at de røyker daglig, mens 15 prosent røyker av og til.

Forsker Elisabeth Kvaavik i Sirus mener det er flere årsaker til at snusbruken øker blant unge:

– Det kan være de går fra røyk til snus, på grunn av stigmatiseringen av røyking. Samtidig gjør regelverket det vanskeligere å røyke. Vi mener selvfølgelig det beste er å ikke bruke noen form for tobakk, men hvis unge bruker snus i stedet for røyk, er det tross alt positivt.

Ikke ufarlig

Kreftforeningen reagerer på at snus framstilles som et nærmest ufarlig alternativ til røyk og syns det er skummelt at snusing i enkelte urbane miljøer kan framstå som trendy:

– For første gang på fem år har ikke dagligrøyking blant ungdom gått ned. Snusbruken øker. Det er svært bekymringsfullt, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Hun etterlyser flere virkemidler for å forhindre all rekruttering til tobakksbrukerne. Til sommeren vil det for øvrig komme et forbud mot all tobakksbruk i skoletiden for elever til og med videregående skole, men Ryel etterlyser flere tiltak:

– Kreftforeningen ønsker at politikerne så snart som mulig setter en sluttdato for tobakksbruk, og lager en konkret og forpliktende plan for hvordan man kommer dit.

Selvbedrag

Når det gjelder de som røyker av og til har denne andelen av befolkningen holdt seg ganske stabilt rundt 10 prosent de siste årene. I en artikkel om denne gruppa i Tidsskrift for norsk legeforening beskrives disse personene som yngre, mer urbane og i større grad tilhørende i et høyere sosialt lag enn dagligrøykerne. Mange av dem tror ikke røykingen deres er så farlig, og flere vil ikke engang definert seg som røykere.

– Det henger sammen med at mange av disse definerer seg som en som har kontroll. Hvorvidt de har det, er ikke lett å si, det er en veldig uensartet gruppe, fra dem som tar seg en sigarillo på nyttårsaften til de som tar seg en røyk nesten hver dag, sier Kvaavik i Sirus.

Tidligere studier har vist at norske kvinner og menn i alderen 35 – 49 år som røyker 1-4 sigaretter daglig, har henholdsvis fem og tre ganger større risiko for lungekreft sammenlignet med ikke-røykere. Lavintensiv røyking øker også risikoen for kreft i lunge, mage, spiserør og bukspyttkjertel, samt hjertesykdom og kols. (NTB)