Innenriks

Riksantikvaren vil bevare Høyblokka

ETTER TERROREN: Både Høyblokka og Y-blokka har høy nasjonal verdi og bør bevares, mener Riksantikvaren.

– Ny bruk av Høyblokka og Y-blokka er fullt mulig, og det er sannsynlig at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å bevare bygningene fremfor å rive og bygge nytt. Vårt klare råd er å bevare bygningene og gi dem en ny bruk, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredag overleverer Riksantikvaren sin konklusjon om Høyblokkas fremtid til Miljøverndepartementet.

Bygningene kan brukes som velfungerende, sikre, representative, arealeffektive og moderne kontorlokaler, mener Riksantikvaren.

Høyblokka og Y-blokka er de viktigste symbolbygningene for den moderne norske velferdsstaten etter krigen. Høyblokka er av de beste eksemplene på monumental modernisme i norsk arkitekturhistorie. Kunsten står i en særstilling innen nyere norsk kunst- og arkitekturhistorie. Bygninger og kunst er integrert og kan ikke skilles, konkluderer Riksantikvaren.

Riksantikvaren trekker også fram bygningens symbolske verdi etter terrorangrepet:

– De kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdiene til bygningene er ikke svekket etter terrorangrepet 22. juli 2011. Særlig har Høyblokka fått økt symbolsk betydning og verdi ved at den ble stående etter bombeangrepet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: