Innenriks

Ekstreme islamister tar jegerkurs

Ekstreme islamister tar jegerprøven for å skaffe seg våpen på lovlig måte. PST er varslet, men kan ikke gjøre noe for å stoppe det.

I løpet av det siste året har markerte ekstreme islamister deltatt på jegerprøvekurs for å ta jegerprøven. Med det kan de lovlig skaffe seg tilgang til seks jaktvåpen hver.

Det får Dagsavisens bekreftet fra både lokallag i Norges- Jeger og Fiskerforbund, den flerkulturelle friluftsorganisasjonen Wild-X og kilder i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). PST er varslet om forholdet.

- Jeg kan bekrefte at vi har hatt kursdeltakere som har gitt uttrykk for meget ytterliggående standpunkter på jegerprøvekurs. De virket mer opptatt av å få våpen, enn av å være ute i skog og mark, sier Tor Bach, leder av friluftsorganisasjonen Wild-X.

Ett av de mange friluftstilbudene Wild-X tilbyr er gratis jegerprøve.

Livsfarlige våpen

Bach, som selv er jegerinstruktør og ledet kurset, ble svært bekymret. Han varslet ansvarlige myndigheter, men fikk beskjed om at de ikke hadde mulighet til å foreta seg noe.

- Med bestått jegerprøve vil man kunne ha inntil seks våpen registrert på sitt navn. Rifler og hagler som i gale hender er livsfarlige, sier Bach.

Han mener at Politiets sikkerhetstjeneste rutinemessig må få kopi av alle våpensøknadene som behandles, og få muligheter til å forhindre at personer som tilhører et ytterliggående og voldsforherligende miljø får våpen.

- Personer som dyrker vold og ekstremisme må stoppes fra å få våpen. For å hindre at personer som ikke tidligere er straffet skal få våpen, trengs en lovhjemmel, sier Tor Bach.

Terrortrusler

Etter det Dagsavisen erfarer kommer islamistene opprinnelig fra land i Nord- og Vest-Afrika. De skal være tilknyttet den ytterliggående gruppen Profetens Ummah, én av de gruppene PST følger nøye med på. Dagsavisen får bekreftet at Politiets sikkerhetstjeneste kjenner mennenes identitet - også utover deres deltakelse på jegerprøvekurset.

- Jeg kan ikke kommentere denne saken, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Dagsavisen har fått dokumentasjon på at en også er tilknyttet ekstremistgruppen Ansar-Al-Sunna som dukket opp tidligere i år. Gruppa vakte oppsikt da den krevde at Grønland bydel ble egen stat, og at nordmenn måtte betale skatt til muslimer. PST etterforsker gruppa for å ha sendt et brev til norske politikere og medier der det trues med et nytt 22. juli eller 11. september på norsk jord. I brevet rettes det konkrete trusler mot statsminister Jens Stoltenberg og de to statsrådene Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide.

I trusselvurderingen for 2012 skriver PST at ekstrem islamisme utgjør den største terrortrusselen i Norge. PST er alvorlig bekymret for at stadig flere får operativ erfaring, reiser til konfliktområder for å få trening og kamperfaring og knytter internasjonale kontakter.

For et par uker siden arrangerte Profetens Ummah en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden - i protest mot filmen «Muslimenes uskyld» som håner profeten Mohammed. Demonstrasjonen samlet vel 100 muslimer, majoriteten menn.

Gruppa ledes av Ubaydullah Hussain (27).

- Jegerprøven er tillatt å ta for enhver person med norsk statsborgerskap og ikke kriminelt rulleblad. Om noen rundt miljøet til Profetens Ummah har tatt jegerprøven, er dette en privatsak, sier Ubaydullah Hussain til Dagsavisen. Hussain kan ikke se at noen har gjort noe ulovlig i henhold til norsk lov.

- Det er opp til hver enkelt person å ta jegerprøven, sier han.

I et stort intervju i siste utgave av Morgenbladet forteller Ubaydullah Hussain hvorfor han hyller Osama bin Laden og vil innføre dødsstraff i Norge. På spørsmål om han ville legitimert et voldelig angrep i Norge, utført av muslimer, svarer han at han ville hatt forståelse for det og at det ikke ville overrasket ham.

Han vil ikke svare på om han ville ha varslet om angrepet på forhånd, eller selv delta, men det framgår at han mener Norges deltakelse i krigen i Irak og Afghanistan, og salg av våpen og ammunisjon til land som USA og Israel kan legitimere en voldelig aksjon på norsk jord.

Ikke avlagt skyteprøven

For å få tillaltelse til å eie våpen må deltakerne på jegerkurs meldes opp til jegerprøven - i dette tilfellet våpenkontoret i Oslo kommune. Det er det lokale politiet som vurderer våpensøknader. Er jegerprøven bestått, og søkerne ikke er dømt for straffbare forhold tidligere, skal tillatelsen innvilges. Hvert år tar mellom 10.000 og 12.000 personer jegerprøven i Norge.

Etter det Dagsavisen erfarer har islamistene ennå ikke tatt jegerprøven, men det er bare et tidsspørsmål når de blir meldt opp. PST har tilgang til våpenregisteret, men verken PST eller det vanlige politiet kan forhindre at de aktuelle islamistene skaffer seg våpen, så lenge de ikke har gjort noe ulovlig. Grovkalibrede våpen beregnet til å skyte storvilt har en rekkevidde på flere tusen meter.

- Vi har ikke anledning til å sile eller avvise deltakere på våre kurs fordi de har langt strutteskjegg, korte bukser eller snakker arabisk. Det er ikke vår oppgave å følge med på hvem som kjøper våpen, det må politiet gjøre, sier Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han deler Tor Bachs ønske om at voldsforherligende ekstremister bør fratas muligheten til å skaffe seg våpen på lovlig måte.

nina.johnsrud@dagsavisen.no

Ekskludert i det stille

Etter 22. juli ble Anders Behring Breivik i all stillhet ekskludert fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Nina Johnsrud

– Breiviks medlemsskap er ikke noe vi er stolte av, for å si det forsiktig, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Da Breivik henrettet 69 personer på Utøya var han både medlem av Oslo pistolklubb og innmeldt i jegerregisteret. Han skjøt sine ofre med han en pistol Glock-pistol og en Mini-Ruger-rifle. Han hadde lovlig bæretillatelse for begge våpen. Det et registrert 123 Mini-Ruger-riflere i Norge.

Ikke avvikende

Da Breivik kjøpte Glock-pistolen oppga han medlemsskap i Oslo pistolklubb og vedla bekreftelse fra klubben på at han var aktivt medlem, og at klubben hadde program for den type våpen han ønsket å kjøpe.

Oslo pistolklubb er et idrettslag som drives utelukkende på frivillig basis. Klubben registrerte ikke noe avvikende i Breiviks oppførsel, men presiserte i en pressemelding at det meste av skytetreninga foregår med øreklokker på. Kun i noen tilfeller har klubben i forbindelse med sikkerhetskurs varslet våpenkontoret og andre klubber om personer den mener er uskikket til å motta våpentrening.

1036 patroner

Breivik hadde med seg 1036 patroner da han dro til Utøya. Minst 189 skudd ble avfyrt på land. Under rettssaken kom det fram at politiet ikke har søkt etter skuddene han avfyrte mot personer som svømte i vannet eller var ombord i båter.

Under arbeidet med å trekke lærdom av den manglende terrorberedskapen 22. juli, ble Gjørv-kommisjonen gjort oppmerksom på at det  blant våpensamlere er spesielt attraktivt å ha halvautomatiske og heltautomatiske våpen som ellers er forbudt i Norge. Det er ingen oversikt over hvor mange samlevåpen som finnes. Kommisjonen mener det representerer en betydelig samfunnsrisisko.

nina.johnsrud@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: