Innenriks

Elevjubel for flere lærere

Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen dro tre millioner kroner opp av budsjetthatten og et løfte om fem nye lærere, jublet rektor og elever.

- Det er viktig med gode lærere. Jeg vil ha best mulig karakterer på ungdomsskolen, for å stå best rustet til videregående, sier 10-klassingen Renate Berger på Jordal skole.

Sammen med tre andre medelever fikk hun overbrakt nyheten fra rektor Halvor Holm i går ettermiddag.

- Jeg har lyst til å bli politi, og da er det viktig å legge grunnlaget på ungdomsskolen, sier Adam Musa til Dagsavisen.

De fire elevene Dagsavisen snakket med på Jordal skole var positive til flere lærere, og mente det ville gi bedre læring.

- Og det vil bli lettere å få hjelp, sier Frida Jensen.

Løft for skolen

Da statsbudsjettet ble lagt fram mandag, var det satt av 1,5 milliarder kroner som skal brukes til å øke lærertettheten på ungdomsskoler over hele landet.

Jordal skole var en av vinnerne. Her blir det ansatt fem nye lærere.

- Jeg ble veldig positivt overrasket da jeg fikk høre dette. Vi er heldige og dette åpner for mange muligheter. Nå kan vi satse mer på tilpasset opplæring, og vi kan øve mer på grunnleggende ferdigheter for de svakeste elevene, sier rektor Halvor Holm.

Allerede nå, et lite døgn etter at millionene var i boks, har han begynt å planlegge hvordan de nye ressursene skal brukes.

Matte og norsk

- Enkelte sliter med grunnleggende kunnskaper i matematikk og norsk. Nå kan vi få til mer fleksible gruppeløsninger. Jeg kunne tenke meg et ressurssenter hvor vi kan ha kurs i grunnleggende ferdigheter, for eksempel i å løse ligninger, og ikke minst lære multiplikasjonstabellen. Her kan også de flinkeste elevene få ekstra utfordringer. Flere og flere trenger spesialundervisning, og jeg ser også at midlene kan brukes til å styrke dette, sier rektor Holm.

Han ser for seg at tre av de nyansatte lærerne settes av til et ressurssenter, og to lærere til å styrke resten av skolen, sier rektoren.

Holm nevner mattekunnskapene som en av de viktigste fagene på ungdomsskolen.

- Man må ha noen grunnleggende for å komme gjennom livet. Har du karakteren en eller to i matte når du går ut av 10. klasse, er sjansen større for at du dropper ut av videregående enn om du har en treer, sier Holm.

Jordal skole, med sine 500 elever og fram til nå 50 lærere, er en populær skole å jobbe på.

- Når kan du ansette fem nye lærere?

- Så fort budsjettet er vedtatt.

- Fem lærere, hvor mye utgjør det i kroner og øre.

- Ca. tre millioner kroner. Grovt sett kan man gange lønna med 1,5 for å få med alle kostnader med å ha en ansatt.

- Er det ikke andre ting du kunne tenke deg å bruke pengene på?

- En lærer er den viktigste ressursen vi har. Og det er en god lærer som gir gode resultater, sier Holm.

Ni av de 16 skolene som får flere lærere ligger i Groruddalen.

- Dette er et reelt groruddalsløft, mener Akhtar Chaudhry i SV.

- Vi legger hovedvekten inn der vi mener det er behov, Oslo øst og Groruddalen. Det er der barn trenger forsterket fokus. Utdanning er det aller viktigste for å få utjevnet forskjellene i levevilkår og gi barn mulighet til å utvikle sitt potensial, sier Chaudhry.

Ved siden av Jordal, får også Frydenberg skole midler til å ansette fem nye lærere. Totalt kommer det midler til 573 nye ungdomsskolelærere fordelt over hele Norge.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: