Innenriks

Blandet seg inn i incestsak

Inga Marte Thorkildsen (SV) får kritikk for å ha blandet seg inn i en overgrepssak. Men mener selv hun ikke har gjort noe galt.

Barneministeren benekter at hun har forsøkt å presse politiet i etterforskningen av angivelige overgrep mot en liten gutt eller påvirke utfallet av straffesaken. Hun hevder hun bare ville minne etterforskerne på at Statens Barnehus i Oslo har spesialkompetanse på å avhøre barn og har helsepersonell som kunne undersøke barnet for å finne eventuelle spor etter overgrep.

- Vi vet at barns rettssikkerhet dessverre blir ivaretatt i svært varierende grad i slike saker. Derfor ba jeg politiet vurdere å bruke barnehuset til å ta avhør av gutten, ser Thorkildsen til NTB.

Det var mens hun fortsatt var stortingsrepresentant for SV at Thorkildsen satte seg inn i saken etter en henvendelse fra barnets bestefar og mor. Hun kontaktet politiet etter å ha fått informasjon om at etterforskningen av overgrepspåstandene ikke ville bli gjenopptatt, ifølge Dagbladet.

Ba om nytt avhør

Saken er en komplisert barnefordelingssak og handlet om påstander om at en far skulle ha begått seksuelle overgrep mot sitt mindreårige barn. Thorkildsen mente politiet burde gjennomføre et nytt avhør av barnet.

Hun hadde fått sakens dokumenter fra barnets mor, hvor det framgikk at gutten selv hadde forklart seg om overgrep til flere uavhengige instanser og i dommeravhør. Gutten, som ble diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom, er i dag under farens omsorg, og straffesaken lagt bort, ifølge Thorkildsen.

- Som stortingsrepresentant har jeg engasjert meg i slike saker gjennom ti år og har fått kunnskap om mange alvorlige saker. Da er det et dilemma hva man skal gjøre med denne kunnskapen. Det var ikke straffesaken som var mitt anliggende i det hele tatt, men helsetilstanden og rettssikkerheten til gutten, sier hun.

Foss er opprørt

Hun vil ikke ha noen mening om kvaliteten på de avhørene som allerede var tatt av gutten, og avviser at dette var et moment bak henvendelsen til politiet. Hun påpeker imidlertid at politidistriktet som etterforsket saken, ikke hadde eget SO-team - etterforskere med spesialkompetanse på seksuelle overgrep.

Høyres stortingsrepresentant og andre stortingspresident, Per-Kristian Foss, kaller Thorkildsens engasjement uhørt og «stikk i strid med all praksis for hvordan stortingsrepresentanter opptrer».

- Denne saken har vært prøvd for retten to ganger. Det at hun har blandet seg inn for å forsøke å få gjenopptatt saken er uhørt, sier han til Dagbladet.

Også Riksadvokaten er kritisk til Thorkildsens henvendelse til politiet, og mener innblandingen strider mot maktfordelingsprinsippet som skal sikre politiet uavhengighet.

Roser politimannen

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund mener Thorkildsen utviste «utrolig dårlig skjønn». Han roser den aktuelle polititjenestemannen for å ha avvist Thorkildsen og bedt henne skrive et brev hvor det gikk fram at hun ber om avhør på barnehuset i Oslo.

- Det vil ikke være like enkelt for alle å avvise en stortingsrepresentant. En ung og uerfaren tjenestemann kunne lett hatt en annen tilnærming, sier han.

Thorkildsen varslet SVs partileder Audun Lysbakken og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om engasjementet sitt da hun ble utnevnt til statsråd. De mente saken var uproblematisk.

Statsminister Jens Stoltenberg gir denne kommentaren til Dagsavisen via sin kommunikasjonsavdeling: «Inga Marte Thorkildsen orienterte meg om saken før hun ble utnevnt til statsråd. Hun har understreket at hun selvsagt ikke vil ta en lignende kontakt som statsråd.»

Dagsavisen fikk ikke tak i SV-leder Audun Lysbakken i går. Lysbakken er på reise i utlandet og derfor ikke tilgjengelig for kommentar, opplyser hans rådgiver Line Gaare Paulsen.