Innenriks

Titusenvis fortsatt tvangsinnmeldt i Den norske kirke

I 1998 fikk statskirken mange tusen nye medlemmer, da den meldte samtlige nordmenn i folkeregisteret inn i statskirken. Ti år etter er mange tusen fortsatt medlemmer – uten å vite om det.

Ane Qvigstad (28) fikk seg en skikkelig overraskelse da hun for et år siden oppdaget at hun var medlem av statskirken. Overraskelsen kom da hun ringte Kirkeregisteret på oppfordring fra broren sin, som hadde oppdaget at han selv urettmessig var medlem.

– Jeg er jo verken døpt eller konfirmert, men det viste seg at jeg var blitt medlem i 1998. Jeg spurte om hvorfor jeg ikke hadde fått beskjed, og fikk forklart at politikerne ikke ville ut med prosedyren sin, forteller hun.

Automatisk medlem

I 1998 fikk Norge et sentralt kirkeregister. Inntil da var medlemskap i kirken bare registrert lokalt. Kirkedepartementet, som da var under ledelse av Bondevik I-regjeringens kirke- og utdanningsminister Jon Lilletun (KrF), valgte å bruke Folkeregisteret som grunnlag for medlemsregisteret i Den norske kirke. Man mente det ville bli for dyrt å gå gjennom alle kirkebøker der dåp registreres manuelt.

Dermed er alle som ikke aktivt har meldt seg ut av statskirken etter 1998 fortsatt medlemmer. Det er uvesentlig om man er døpt, eller om foreldrene har vært eller er medlemmer av statskirken. Departementet valgte å ikke informere nye, ufrivillige personer om at de nå var blitt medlemmer av statskirken.

Et unntak gjelder personer som er medlem av et annet trossamfunn. Etter mange protester fra humanetikere, muslimer, jøder og pinsevenner som var oppført som medlemmer, tok Kultur- og kirkedepartementet affære og fikk ryddet opp i 75.000 ufrivillige medlemmer av statskirken ved å kryssjekke personnumre i andre tros- og livssynsamfunnsregister.

Personer som ikke er medlem av noe annet trossamfunn forble medlemmer av statskirken inntil de selv tok kontakt for å melde seg ut.

– En maktberøvelse

For et par dager siden fikk Claire Holiman, medlem av Human-Etisk Forbund, vite at myndighetene ved en kontroll hadde oppdaget at hun var medlem i et annet trossamfunn.

– Jeg tenkte det ikke kunne stemme, for jeg har aldri hatt noen befatning med statskirken. Foreldrene mine valgte å ikke døpe meg slik at jeg kunne få ta den avgjørelsen selv. Det føles veldig sårende å bli maktberøvet i et så grunnleggende viktig område av livet, forteller hun.

Flere så ut til å ha fått samme e-post.

– Jeg fikk vite at det var ti stykker som hadde ringt før meg samme dag, sier hun.

Lovet å ordne opp

– Det er dypt beklagelig, og vi har hele veien syntes registeret har vært problematisk, sier assisterende direktør i Kirkerådet, Gerd Karin Røsseg.

Pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund begynner å bli mektig lei.

– Jeg hører den historien igjen og igjen, år etter år, til tross for at departementet mener at de har ordnet opp i klusset. Vi har sjekket flere tusen av våre medlemmer det siste året, som uten viten og vilje viser seg å være medlem av statskirken, forteller han oppgitt.

– Uholdbart

– Folk skal selvsagt ha retten til å bestemme om de ønsker å tilhøre kirken eller ikke. Vi har tatt til orde for å komme i kontakt med alle våre medlemmer og gi dem mulighet til å velge, men vi har foreløpig ikke fått bevilget penger til det, sier direktør i Kirkerådet, Jens Petter Johnsen.

Oppryddingsarbeidet fortsatte i 2006, men kaoset vedvarer.

Kirkerådet har foreslått for departementet å få skaffet en oversikt via menighetsrådsvalget i 2009, der de sender ut valgkort til alle i medlemsregisteret. På den måten kan de som ikke er klar over at de er medlemmer, og som ikke ønsker å være det, melde seg ut av statskirken.

Departementet var ikke tilgjengelig for kommentar på grunn av ferieavvikling.

Dersom du lurer på om du er medlem av statskirken, kan du ringe det sentrale kirkeregisteret på telefon 23 08 12 00. Her kan du også melde deg ut av statskirken.