Innenriks

SV-ere nekter partipisk

Forslaget om å innføre partipisk i SV etter krisevalget og mye intern krangling, møter sterk motstand i SVs stortingsgruppe.

SVs interne gransking etter valgnederlaget er i full gang. SVs stortingsgruppe diskuterte et internt granskingsnotat kalt «Plan Genoa», etter storseilet på en seilbåt, på sitt møte denne uka.

I notatet foreslås det å innføre partipisk for å stanse kritikken av egne statsråder. Kritikk av egne statsråder skal alltid tas internt. Representantenes offentlige uttalelser skal kontrolleres sterkere, ved at det utarbeides felles budskap i viktige saker, ifølge Dagbladet.

Innstrammingene vekker sterke reaksjoner blant SVs stortingspolitikere.

Helt uenig

– Dessverre har tillitsvalgte i SV sett seg mer tjent med sutring enn med å bygge landet, var Øystein Djupedals kraftsalve da han gikk av som kunnskapsminister for en uke siden.

Stortingsrepresentant Rolf Reikvam er blant Djupedals sterkeste kritikere. I Dagsavisen etter valget sa han «det har overhodet ikke blitt tatt noen nye grep i utdanningspolitikken de siste to årene». Han vil ikke ha strengere regler for hva SV-representantene kan snakke om offentlig.

– Nei, det er jeg grunnleggende uenig i. Hele SVs tradisjon og kultur er basert på åpen debatt. Dette forslaget ligner mer på tradisjonen i Arbeiderpartiet.

– Så noe forbud mot å kritisere egne statsråder vil du ikke ha?

– Politisk debatt innebærer også kritikk av det vi ikke er fornøyd med fra våre statsråder. Det er nødvendig for å utvikle ny politikk, mener Reikvam.

Han er for tiden i utlandet, og var ikke med på diskusjonen i SVs stortingsgruppe denne uka. Han har imidlertid sett forslaget, og synes deler av det er svært positivt.

– Det er fryktelig viktig at vi har en debatt om måten vi jobber politisk på. Det høres fornuftig ut at stortingsgruppa skal jobbe mer strategisk og med politikkutvikling, sier han.

«Alt blir til dritt»

Men i «Plan Genoa» er sjølpiskingen knallhard. «SV er i krise. SV har gått fra å være opprører til å bli monster og offer.» Og videre: «Alt vi tar i blir til dritt. Vi oppfattes som arrogante, vi har mange fiender, internt bråk og framstår defensivt.»

Hallgeir Langeland er en annen av SVs frittalende stortingsrepresentanter. Han er enig i at SV er i en krise, og synes derfor det er nødvendig å ta en diskusjon om alle sider av SVs arbeidsform.

Fotballentusiasten Langeland vil bidra til å få SV til å fungere bedre som et lag.

– Vi må finne ut hvordan vi kan få alle til å fungere bedre i et kollektiv. Men heller ikke lagspill betyr at alle skal spille likt. Det må også være rom for individualisme, mener han.

Han ser på notatet som starten på en debatt, ikke en fasit.

– Så det blir ikke innført noen partipisk, tror du?

– Jeg har liten tro på at SV-ere vil sitte i en krok og holde kjeft. Det skal være uenighet i politikk. Det er det som driver den framover og skaper nye løsninger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: