Innenriks

T5PC-bok: – En sann historie om håp og grådighet

Tiltalt i T5PC-saken sier at han har kontakt med et forlag for å gi ut ei bok om historien til selskapet.

– Jeg føler behov for å forklare de 70.000 personene som la inn penger i T5PC hva som skjedde, sier Ellefsen til NTB.

Men da førstestatsadvokat i Økokrim og aktor i den pågående rettssaken i Oslo tingrett, Arnt Angell, i dag ville lese et fire-fem siders utdrag fra utkastet til boka, fikk han nei fra tingrettsdommer Oddmund Svarteberg.

Håp og grådighet

Avslaget kom etter at advokat John Christian Elden, forsvarer for Thomas Øye, en av de andre tiltalte i saken, ba dommeren stanse opplesingen fordi han mente det ikke hørte hjemme i aktors innledningsforedrag. Dermed måtte Angell gi seg, selv om han gjerne ville dokumentere utdraget fra boka allerede på dette tidspunktet i rettssaken. Men han skulle få anledning til å komme tilbake til boka senere, lovet dommer Svarteberg.

Bokutkastet, som Økokrim fant i Ellefsens PC, kom fram under det store beslaglagene som Økokrim gjorde da de aksjonerte mot T5PC i 2004. Utkastet har tittelen «T5PC til tross for bedre vitende» med undertittelen «En sann historie om håp og grådighet».

Den sanne historien?

Av det Ellefsen forteller til NTB, skulle man tro at boka ikke bare eksisterer på utkaststadiet, men at den er ferdig til å utgis når som helst. For på spørsmål om når den kommer ut, svarer Ellefsen at det ville ha vært feil å utgi boka før den pågående rettssaken.

Formelt sett hadde ikke Ellefsen noen posisjon i T5PC. På spørsmål om han likevel har den rette innsidekunnskapen til å fortelle den sanne historien om T5PC, er svaret:

– Jeg kan jo vite ting for det!

Rettssaken avbrutt

Rettssaken mot de fem tiltalte måtte avbrytes etter at aktoratet var ferdig med sitt innledningsforedrag i dag. En av de tiltalte, Jørn Tagge, styreformann i T5PC Invest AS og en sentral person i rettssaken, var blitt syk. Hans forklaring for retten var neste punkt i den pågående rettssaken, og uten Tagge til stede, måtte rettssaken og Tagges forklaring utsettes til i morgen.

Tagges forsvarer, advokat Leidulv Digernes, sier at hans klient har fått omgangssyke, men han regner med at Tagge vil være tilbake i retten i morgen.