Nyheter

Ber ministeren ta til fornuft: – Skrot seksårsreformen

De yngstes skolehverdag får flere til å se rødt. I forkant av OsloMets sluttrapport krever Hege Bae Nyholt (Rødt) endring.

– Det skulle være et overgangsår – et lekeår – men det er det ikke, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt fra Rødt.

Seksårsreformen (se fakta lenger ned) skulle gjøre overgangen mellom barnehage og skole enklere for barna. Tirsdag kommer OsloMet sin endelige vurdering: har reformen gjort vondt verre?

Som leder for utdanningskomiteen på Stortinget mener Nyholt at det er på tide å snu skuta i dagens skolepolitikk.

Delrapportene har fram til nå vist at leken, som i henhold til reformen skal spille en vesentlig rolle i skolehverdagen hos de minste barna, ikke har fått den plassen den skulle ha fått.

– Det er mange som er redde og usikre når de skal starte på skolen, som absolutt skulle hatt mer tid til lek og utforskning, sier Nyholt.

Les også: La oss skrote seksårsreformen

Mener man kan imøtekomme flere

Siden 2020 har OsloMet, på Stortingets bestilling, grundig evaluert resultatene av reformen fra 1997. Selv om selvstendig lek og uteskole skal bidra til en enklere overgang fra barnehage til skole, viser delrapportene at dette ikke alltid er tilfellet.

Nyholt, som selv er barnehagelærer, trekker fram at det er nødvendig å finne en løsning som møter alle barnas behov, noe flere mener dagens skolesystem ikke gjør. Rødt ønsker derfor å skrote seksårsreformen.

---

Reform 97

  • Trådte i kraft 1. august 1997.
  • Gjorde den 9-årige grunnskoleopplæringen ett år lengre.
  • Bakteppet for seksårsreformen, som nå har vært opp til evaluering av forskere ved OsloMet.
  • Kritiseres for å gjøre skolen for teoretisk for de yngste barna.

---

– Vi trenger en slags barnehage eller førskole år null, hvor man også kan møte de mer skoleflinke, slik at de også er stimulerte, forklarer hun.

Selv om hun erkjenner at mange har godt av å starte på skolen tidligere, mener hun at flere elever også burde blitt holdt igjen i barnehagen enda litt lenger.

– Det noen må ha, har andre godt av.

Hege Bae Nyholdt (Rødt), leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Ungene kjeder seg

Nyholt argumenterer for hvordan overgangen mellom barnehage og skole bør bedres. Samtidig peker hun på de fysiske konsekvensene en brå omstilling kan få for barna, som stress og muskelverk.

– Jeg regner med at rapporten tirsdag vil følge opp delrapportene, og viser at seksårsreformen ikke har blitt det den skulle være, spår hun.

Hun trekker likevel fram at mange ansatte gjør en god jobb, men at det trengs flere folk på jobb for å imøtekomme alle behovene i skolen.

Per nå mener Nyholt at barnas hverdag er preget av at mange kjeder seg.

– Det har vært mye fokus på å lære seg å sitte stille og være selvstendig, sier hun.

– Vi vet at gutter født sent på året sliter mest med å omstille seg. Ungene i barnehagen kjeder seg under samlingsstund, og det er det mye av på skolen. Lek og variasjon er selvfølgelig viktig for jenter og modne gutter også.

Les også: Hjerneforsker og barnepsykiater mener skolen har feilet: – Barna våre har tapt noe helt livsnødvendig (+)

Vil ikke spare på skole

Nyholt føler seg trygg på at tirsdagens sluttrapport vil samsvare med delrapportene.

Dersom dette blir faktum, har hun og Rødt en tydelig beskjed til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap):

– Vi vil utfordre Nessa Nordtun til å ta til fornuft og skrote seksårsreformen, og la unger være unger.

Selv om ingen omstilling er enkel, føler hun seg sikker på at dette er et tiltak som må gjennomføres for å gjøre skolen bedre.

– Jeg vet at det er vanskelig å skulle skvise innholdet tilbake på tuben når det allerede er ute, men det kan ikke være et økonomisk spørsmål når det handler om at ungene våre skal ha det bra, konstaterer hun.

Les også: Mener mange jobber seg syke for å få en levelig pensjon

Viste til rapport

Nessa Nordtun har i et tidligere intervju med Dagsavisen understreket viktigheten av lek i både skole og barnehage.

Den gang viste hun til en rapport fra Kunnskapsdepartementet ved spørsmål om obligatorisk «lekbasert læring» i barnehagen.

Kari

– Vi jobber nå med å vurdere forslagene i rapporten, og vil se dem i sammenheng med annen kunnskap vi har om barnehager og skoler, uttalte kunnskapsministeren.

OsloMets endelige rapport om seksårsreformen legges fram tirsdag.

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Les også: Advarer mot feriepengefella: – For mange er det helt krise

Les også: Rabattkoden økte prisen på bussbillettene til Nor-Way: – Årets kaktus

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen