Nyheter

30.000 vil ha heltidsstilling – NHO peker på offentlig sektor

Det er mange som ønsker å øke sin stillingsprosent, viser regjeringens heltidsrapport. – Omfanget av deltid i Norge er størst innen offentlig sektor, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Oslo Economics har kartlagt bruken av deltid på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten viser at rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid, og at deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk årlig.

Rapporten viser i tillegg at mange virksomheter mener at det er viktig å redusere bruken av deltid, men at det er krevende å få til i praksis.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, får spørsmål fra Dagsavisen om hvorfor arbeidsgiverne ikke klarer å gi folk heltidsstillinger eller tilrettelegge for at folk kan jobbe heltid.

Varehandel og servering

– I privat sektor er det særlig innen varehandel og servering, og rapporten fra Oslo Economics viser at sesongvariasjoner og åpningstider er de viktigste årsakene. Bedriftene må tilpasse bemanningen for å sikre økonomisk forsvarlig drift, og mange ansatte ønsker også å jobbe deltid. Innen varehandel og servering er det for eksempel ansatt særlig mange studenter.

Melsom sier at NHO opplever at de bedriftene som kan, også ønsker seg mest mulig heltidsstillinger.

– Vi opplever at bedriftene har høy bevissthet rundt dette. Heltid er etter loven hovedregelen, og det gir bedriftene mer kontinuitet, bedre kvalitet og arbeidsmiljø. Deltidsstillinger er likevel nødvendig i noen bransjer, fordi behovet for arbeidskraft varierer stort.

– Da handler det for bedriftene om økonomisk forsvarlig drift, og også i mange tilfeller om ansatte – blant annet studenter i varehandel og servering – som av ulike årsaker ønsker seg deltid.

NHO-direktør Melsom mener det er offentlig sektor som har mest å gå på når det kommer til å tilby heltidsstillinger, særlig i helse og omsorg.

– Omfanget av deltid i Norge er størst innen offentlig sektor – noe rapporten fra Oslo Economics også viser.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

– Må skjerpe seg

I en pressemelding sier Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna at tallene i heltidsrapporten viser at arbeidsgivere må skjerpe seg.

– Vi har 30.000 årsverk i reserve dersom alle som ønsker å jobbe heltid, får muligheten til det. Det er nøyaktig like mange sykepleiere vi vil trenge i 2040. Vi sløser med folk og ressurser når noen går ufrivillig deltid, sier hun.

I regjeringens pressemelding står det at «å redusere omfanget av uønsket deltid og å fremme en heltidskultur er et mål for regjeringen».

Les også: Mangler 16 fengselsbetjenter: – Dette er galskap

Les også: Mener det er altfor få heltidsstillinger i helsevesenet: – Hodeløs bruk av penger

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen