Nyheter

LO-lederen slår tilbake mot pensjons-kritikken

Kritikerne overser LOs gjennomslag for bedre pensjon for de som trenger det mest, mener Peggy Hessen Følsvik.

Det har vært en heftig uke for LO-lederen. Pensjonsforliket har fått mye kritikk og flere tillitsvalgte har rettet deler av kritikken mot LO-ledelsen.

Her tar Peggy Hessen Følsvik et oppgjør med det hun mener er usannheter om pensjonsforliket. Hun roser SV for et godt samarbeid og er skuffet over Rødt, som hun mener sprer misforståelser om forliket.

Åpen for debatt

LO-lederen forventet ikke at alle skulle være enig med LO, og sier helt klart at folk har lov til å hevde sine meninger og demonstrere mot pensjonsforliket utenfor Stortinget.

Hun tar heller ikke dette som kritikk av seg selv.

– LO er en stor familie med over en million medlemmer. Det er ikke å forvente at alle er enige med oss i ledelsen. Slik er det i et demokrati, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Dagsavisens leder: Stortinget justerer pensjonssystemet, til det bedre

Nivået på debatten

Hun reagerer imidlertid på innholdet i debatten.

– Den har gått ut over alle proporsjoner. Det spres mange usannheter om forliket. Flere har ikke fått med seg hele bredden i pensjonssystemet vårt, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Hun minner om at pensjonsforliket uansett vil ta tid å gjennomføre. Det vil ikke tre i kraft før 2026 og skal altså evalueres først i 2036.

  • LO-lederen mener det spres en usannhet om at alle må jobbe til de er 70 år.
  • Hun mener også mange ikke tar med seg bredden i pensjonssystemet.

Tore Ryssdalsnes: At mange av oss som har kontoryrker må stå lenger i jobb, virker logisk

Feilinformasjon

LO-lederen mener det har gått ut mye feilinformasjon om forliket og kaller det «beklagelig».

– Det er jo helt feil at alle må jobbe til de er 70. Vi skal fortsatt ha AFP og tjenestepensjon i tillegg til folketrygden. Og nå har vi også fått på plass en sliterordning, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun mener summen av disse ordningene gjør at folk fortsatt kan gå av tidligere enn normert pensjonsalder.

– Folketrygden er det viktigste elementet i de tre beina som pensjonen vår bygger på; folketrygden, tjenestepensjon og AFP. Til sammen er dette med på å oppnå LO-kongressens mål om at man skal kunne gå av med en pensjon som gir to tredjedeler av lønna, poengterer Peggy Hessen Følsvik.

Økt pensjonsalder

Den såkalte normerte pensjonsalderen i dag er 67 år.

Det er dette innslagspunktet som blir hevet med én måned per årskull fram til en ny evaluering om 10 år. Den normerte pensjonsalderen øker til 68 år over en 10-års periode.

Levealdersjusteringen som ble innført i 2011, innebærer at du må jobbe litt lenger for å beholde samme pensjon som tidligere årskull. Eventuelt kan du jobbe en del lenger for å få mer pensjon. Går du av tidlig, får du en lavere pensjon.

Du kan fortsatt gå av inntil fem år før det som kalles normert pensjonsalder, såframt du har tjent nok i yrkeslivet. Enkelte som har jobbet deltid vil ikke kunne gå av fem år før normert pensjonsalder.

Er pensjonsopptjeningen din under grensen for minstepensjon, og du ikke har rett på AFP, må du vente til du har nok opptjening til å gå av. De aller fleste kan gå av en stund før normert pensjonsalder.

Les også: Søppelkjører Jan om pensjonsforliket: – Faen altså, jeg blir så sint

Jobbe til 71

Arbeiderpartiets Tuva Moflag, saksordfører for pensjonsforliket, ble torsdag utfordret på at to elektrikere som i dag er 22 år, må jobbe til de er 71 år etter forliket. Det bekreftet også Moflag på NRK.

– 71 år er helt riktig som normert pensjonsalder for disse to. Men det skal gjøres fem evalueringer innen den tid, la hun til.

Følsvik svarer at LO ikke har godtatt noe annet enn at den normerte pensjonsalderen øker med ett år – altså fra 67 til 68 år – og at tidligste aldersgrense for avgang øker fra 62 til 63 år over ti år.

Så skal reglene evalueres på nytt om 10 år.

– Det er altså helt feil at LO har gått med på å øke pensjonsalderen til 70 år, poengterer hun.

Les også: Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

Ikke automatisk

– I det opprinnelige forslaget lå det inne en automatisk økning av aldersgrensene i tråd med økende forventet levealder. LO var krystallklare på at vi ikke ville akseptere en automatisk økning av aldersgrensene, og krevde en omfattende evaluering etter 10 år. Dette fikk LO gjennomslag for. I pensjonsforliket står det klart og tydelig at partiene kun er enige om å øke aldersgrensene de neste ti årene, etter det blir det en evaluering og en ny vurdering, sier Peggy Hessen Følsvik.

I tillegg mener hun evalueringen vil være helt avhengig av utviklingen både i levealder og hvordan arbeidslivet er.

– Det er helt umulig å si noe om hvordan ting er om 30 til 40 år. Det blir bare prognoser, sier Peggy Hessen Følsvik.

Les også: Ikke alle er fornøyd med pensjonsforliket

Ikke godtatt økningen

LO har heller aldri ønsket økt pensjonsalder, men mener altså det likevel var riktig å støtte forliket.

– At man hever aldersgrensene, skyldes ikke minst at det er et bredt forlik på Stortinget. Det gir oss i LO trygghet for at vi kan fortsette å videreutvikle de to andre beina som pensjonen står på. Ikke minst AFP, sier Peggy Hessen Følsvik.

– Nå vet vi hva vi kan jobbe med videre. Det brede forliket har også forbedret forslaget som kom fra et evalueringsutvalg. Det er en viktig seier for LOs medlemmer som vil trygge pensjonen vår i framtida, sier Peggy Hessen Følsvik.

Levealdersjusteringen røres ikke. Den ligger i pensjonsreformen fra 2011.

– Dette kompromisset handler ikke om det i det hele tatt. Mange som argumenterer mot pensjonsforliket ønsker egentlig en omkamp om levealdersjusteringen. Det var ikke det som ble diskutert i denne runden, mener Følsvik.

Les også: Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Roser SV

LO-lederen hevder pensjonsforliket på langt nær er så dramatisk som det høres ut som.

– Slitertillegg som er forhandlet fram nå, er langt bedre enn slitertillegget vi har hatt og som nå er i ferd med å fases ut, sier Følsvik.

Det er også bedre enn Rødts opprinnelig forslag til slitertillegg, legger hun til.

LO-lederen er veldig glad for at SV ble med på, og står ved forliket. SV har også bidratt til å gjøre forliket bedre, med slitertillegg og skjerming av uføre.

– Det gjør at forliket blir enda bredere enn pensjonsforliket i 2011, sier Følsvik.

– Så har vi andre partier. Frp hoppet av tidlig. Jeg hadde ikke ventet noe annet. Men jeg er skuffet over Rødt, som var med helt til siste slutt, men ikke hadde ryggrad til å stå i det helt inn til mål. Det er beklagelig. Slik dette har utviklet seg, svekker det venstresiden i politikken. Deres tillitsvalgte har også vært med på å fyre opp under misforståelsene som er blitt spredd, og som har bidratt til å ha gjort mange utrygge på forliket.

Les også: Uføre Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Ikke ferdig

Følsvik er forberedt på at pensjon blir en viktig sak i LO også i framtida.

– Vi kommer alltid til å diskutere pensjon i LO. Og det skal vi gjøre, også fram mot neste kongress. Men det er viktig å diskutere dette ut fra hva som er fakta og relevant, mener hun.

LO-lederen er helt sikker på at dette pensjonsforliket vil stå seg i de neste ti årene, og at det ikke er realistisk med et annet politisk flertall for å gjøre store endringer på pensjonssystemet de nærmeste årene.

– Så skal vi ha en bred debatt i årene framover for hvordan vi best kan sikre og trygge pensjonistene, sier Peggy Hessen Følsvik.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Les også: 50.000 uføre taper tusenvis i året på nytt pensjonssystem

Mer fra Dagsavisen