Innenriks

Ikke alle er fornøyd med pensjonsforliket

Det var bred politisk enighet på stortinget om det nye pensjonsforliket. Ikke alle i arbeidslivet er like enig.

– Alle bør få tid til å leke med barnebarna sine. Dyrke i hagen. Reise litt. Risikerer sønnen min å måtte jobbe til han er nesten 80?

Spørsmålet stilles av Trine Hardy, distriktsleder i El- og IT Forbundet Oslo og Akershus.

Det nye pensjonsforliket øker aldersgrensene for pensjonen. Det betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.

Normert pensjonsalder er nå 67 år. Denne vil økes med rundt ett år per tiår framover. For 1972-kullet vil den være 68 år, skriver FriFagbevegelse.

For LO var det viktig å få på plass en såkalt «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til. Ordningen skal etableres etter modell av sliterordningen i privat AFP og ha en årlig ytelse på 0,25 G for dem som går av fem år før normert pensjonsalder og trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder.

Dette utgjør i underkant av 30 000 kroner.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Sliterne sliter videre

– LO har vært tydelig på at når pensjonsalderen økes, må sliterne sikres. Derfor er jeg veldig fornøyd med at regjeringen har sikret tverrpolitisk enighet om en sliterordning. For oss er dette en seier, og det vil gjøre alderdommen bedre for de gruppene som kommer dårligst ut av pensjonsreformen, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter enigheten ble et faktum.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter en pressekonferanse i Vandrehallen etter at et flertall på Stortinget ble enige om et forlik om en ny pensjonsreform.

Trine Hardy er ikke overbevist.

– 0,25 G er jo nesten ingenting. Mange av mine tidligere kolleger har 360 000 kroner i året i lønn. Mange av dem sliter med å få endene til å møtes. Skal man da ha gått et helt liv i tilnærmet fattigdom, bare for å leve enda dårligere som pensjonist? Vi er jo allerede bekymret som det er, for eksempel for minstepensjonister. De har i dag utbetalt mindre enn EUs fattigdomsgrense, sier Trine Hardy.

Hun frykter at avtalen kommer til å ramme for skjevt.

– Vi har allerede et høyt antall uføretrygdede i dag før de pensjonerer seg. Jeg tror fremdeles de tvinger folk til å risikere helsen sin for å få lov til å være pensjonist, mener Hardy.

Heller ikke Rødt synes avtalen var god nok, ifølge NTB.

– Vi kunne stilt oss bak mye av det som ligger i avtalen. Men en forutsetning for avtalen var å godta forslaget til økt pensjonsalder. Rødt kan ikke gå med på den automatiske økningen av pensjonsalderen, sier Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for Rødt.

Mimir

Kristjansson sier modellen for en sliterpensjon lå tett opp til Rødts initiativ, og at de selvfølgelig vil støtte innføringen.

– Det var derfor heller ikke et lett valg for oss å bryte forhandlingene.

– Men pensjonsreformen fra 2009 legger opp til at folk som har jobbet hardt og slitt ut kroppen, må stå lenger i jobb for ikke å straffes hardt økonomisk, og Rødt kan ikke være med på å forsterke dette med den økte pensjonsalderen det legges opp til, sier han videre.

SV var ikke med forrige gang det ble laget et pensjonsforlik, men denne gangen har de valgt å slutte seg til, skriver NTB.

– Det er elementer i denne avtalen som vi er imot, som økte aldersgrenser for pensjon. Men vi får for eksempel til at aldersgrenser skal vurderes på nytt om ti år, sier Freddy André Øvstegård, leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for SV.

– Da får vi en mulighet til omkamp dersom vi får samlet støtte til at det å heve gulvet for pensjonsalder er en dårlig idé, slik vi i SV mener, sier han videre.

Freddy André Øvstegård (SV).

Ifølge Øvstegård vil endringene gi mer rettferdig pensjon for veldig mange nordmenn.

– Vi får endelig til en sliterordning, som kommer på plass med en gang. Og vi får løftet pensjonen for uføre født mellom 1954 og 1962 gjennom økte skjermingsordninger, sier Øvstegård.

Les intervju med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

Fornøyde

Høyres nestleder Henrik Asheim er fornøyd med forliket.

– Vi er alle tjent med at endringer i pensjonssystemet har bred støtte for å kunne stå seg over tid, sier han til NTB.

– Dette er et viktig bidrag for å bekjempe aldersdiskriminering i arbeidslivet. Vi har snakket mye om at flere må stå i jobb lenger. Da må vi også fjerne de hindringene som stopper folk som vil jobbe lenger. Jeg håper dette også vil bedre arbeidslivets holdninger overfor eldre arbeidstakere som ønsker å fortsette i jobb, sier Asheim.

Henrik Asheim, nestleder i Høyre.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, virker også fornøyd med sliterordningen, skriver NTB.

– Det er viktig for KrF at uføre, som ikke kan arbeide mer når levealderen øker, skjermes for levealdersjusteringen i en slik grad at de får en rimelig god pensjon sett opp mot arbeidsføre. Enigheten om en overgangsordning for uføre som vil gå av med alderspensjon de nærmeste årene, er viktig i så måte, sier Ropstad.

Les også: Vil stikke kjepper i hjula for pensjonsreform: – Vi kan ikke bare sitte på ræva (+)

Les også: Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen