Nyheter

Vil legge ned Grønland Seniorsenter for å spare penger

Bydel Gamle Oslo må kutte med nesten 50 millioner kroner på neste års budsjett. Ett av kuttforslagene går på å legge ned Grønland Seniorsenter.

Kuttene opprører Rødts gruppeleder i Bydel Gamle Oslo, Ane Katrine Øverseth Olsen, som mener kuttene går ut over de svakeste i samfunnet.

Usosialt kutt

– Dette er Gamle Oslos eneste seniorsenter og eneste senter med mangfolds-fokus. De har egen gruppe for eldre LHBTQ-personer, de har mange frivillige engasjert i å hjelpe med alt fra datahjelp til å reparere klær. I programmet har de både internasjonal dag og regnbuetreff. Unikt i Oslo, sier Ane Katrine Øverseth Olsen til Dagsavisen.

Med stramme budsjett må bydelen gå igjennom og se hvor de kan kutte, utenom de lovpålagte tjenestene, som i hovedsak er knyttet til omsorgstjenester i hjem og institusjon, barnehager, barnevern, forebyggende helsetjenester.

– Når man kutter, er det oftest de som har lite fra før av som taper. Og av et kutt på nesten 50 millioner kroner, betyr nedleggelsen av Grønland Seniorsenter at de sparer 2,5 millioner kroner, sier Rødt-politikeren.

– Jeg stiller spørsmål til om de har regnet på de helsemessige konsekvensene av kuttene; mentalt og fysisk, nemlig ensomhet, dårligere psykisk helse og sannsynligvis også manglende aktivitet og ernæring for de eldre, for det virker helt uforsvarlig og ganske hjerterått å fjerne tilbudet. Bydelsadministrasjonen informerte om at tilbudet skal flyttes til Kampen Omsorg+, men det er ingen konkrete tiltak om hvordan dette vil være eller tall i budsjettet, sier hun.

Demonstrasjon

I forrige uke arrangerte brukerne av senteret en demonstrasjon mot nedleggelse av senteret. Målet var å synliggjøre senterets viktighet i nærmiljøet.

– Jeg var selv på besøk når de fikk beskjeden om kuttene og møtte mange av de som bruker stedet – de var opprørte, sinte og lei seg. De føler seg forrådt og gjort verdiløse av kuttene, (2,5 mill. journ.anm.) som i et stort budsjett er småpenger. Jeg snakket med flere eldre damer som gråtende fortalte meg at siden de ikke opprinnelig er norske, så har de ingen slekt eller familie her, men de har vennene sine – og det er her de møtes. Dette er det eneste stedet de har å gå til hvor de føler seg trygge og kan være sammen, sier Ane Katrine Øverseth Olsen.

Hun beskriver Grønland Seniorsenter som et unikt tilbud for beboerne i Bydel Gamle Oslo.

– Hver dag er det mellom 50 og 100 personer som bruker senteret. Her er det over 20 nasjonaliteter som har sitt fristed. For mange er dette stedet de går for å kunne snakke sitt eget språk, sier hun. Eldre som er flerspråklige og har minoritetsbakgrunn er ekstra utsatt for ensomhet, derfor er dette særlig viktig.

De siste åtte årene var byrådet avhengig av Rødt for å få igjennom saker. Slik er det ikke lenger.

Så vi få ikke bidratt med mere penger til bydelen fra kommunen. Nå er det de borgerlige som bestemmer.

—  Ane Katrine Øverseth Olsen (Rødt).

– Så vi få ikke bidratt med mer penger til bydelen fra kommunen. Nå er det de borgerlige som bestemmer, sier hun.

Selv om bydelsadministrasjonen foreslår kuttene, er bydelen politisk styrt.

– Vi har inngått et samarbeid med Ap, SV og MDG, og vil se på hvordan vi kan løse dette i bydelsutvalget og gjøre det vi kan for å redde viktige velferdstilbud. Men kuttene er der, så det blir en hard prioritering. Så må vi også legge press på byrådet og bystyret for økte midler til bydelene, for det er krise nå, sier hun.

Forståelse

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Bydel Gamle Oslo, sier til Dagsavisen at de har forståelse for at det er reaksjoner knyttet til forslaget om avvikling av tilbudet i Breigata.

Vårt mål er å gi et best mulig tilbud til innbyggerne, samtidig må bydelen tilpasse seg reduserte økonomiske rammer og tilpasse tjenesteleveransene deretter.

—  Tore Olsen Pran, bydelsdirektør Bydel Gamle Oslo

– Vårt mål er å gi et best mulig tilbud til innbyggerne, samtidig må bydelen tilpasse seg reduserte økonomiske rammer og tilpasse tjenesteleveransene deretter. Det er alternative aktivitetstilbud til Grønland seniorsenter i bydelen som kan benyttes, Brinken aktivitetstilbud på Kampen (Brinken 35) og Aktivitetssenteret 31B som ligger i gåavstand til nåværende seniorsenter (Grønlandsleiret 31B) er mest aktuelle. For noen vil dette naturlig også ligge nærmere bostedsadresse. Bydelen vil kartlegge og vurdere bruk av busser, som allerede benyttes til transport av innbyggere til dagsenter, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Budsjettet skal behandles politisk 14. desember og administrasjonen har ikke kommentarer ut over dette, sier han.

---

Noen av Bydel Gamle Oslos forslag til kutt

 • Riverside Ungdomshus holder stengt i helger og helligdager 2,7 millioner.
 • Svømmeopplæring til barn, unge og voksne videreføres ikke. 1,5 millioner
 • Skolemat på Tøyen og Vahl skole videreføres ikke 1,5 millioner.
 • Tilpasning kjøp av plasser i barnevernet. 4.0 millioner kroner.
 • Grønne midler reduseres. 0,5 millioner.
 • Grønne barnehagemidler videreføres ikke. 1,0 millioner.
 • Reduksjon øremerkede midler til enkeltorganisasjoner. 0,4 millioner.
 • En stilling stabsfunksjon ned på barnehageområdet. 1,0 millioner.
 • Vakanser i merkantile stillinger i barnevernet. 1,3 millioner.
 • Avvikle tilbudet i Breigata, Grønland Seniorsenter 2,5 millioner.
 • Brukernært boligsosialt prosjekt 0,5 millioner.

Kilde: Bydel Gamle Oslo

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen