Nyheter

Mycoplasma-epidemi i Danmark. Kommer den til Norge?

– Det er ikke uventet at vi nå ser en økning i forekomst også her i Norge, sier overlege Trine Hessevik Paulsen.

Økningen i antall luftveisinfeksjoner med Mycoplasma pneumoniae-bakterien har nådd epidemisk nivå, opplyser danske helsemyndigheter. Veien fra Danmark til Norge er kort, og det er grunn til å lure på hvor lang tid det går før vi eventuelt får en lignende epidemi i Norge. Men, hva er egentlig mycoplasma pneumoniae?

Infeksjon i luftveiene

Mycoplasma pneumoniae er en bakterie som kan gi luftveisinfeksjon. Ifølge Folkehelseinstituttet kan infeksjonen gi alt fra ingen symptomer til luftveissymptomer fra enten øvre eller nedre luftveier, til lungebetennelse.

Trine Hessevik Paulsen, overlege i Seksjon for luft-, blod- og seksuell smitte og Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

– Symptomer kan være feber, influensalignende symptomer, hodepine, sår hals og heshet. Det er ikke uvanlig å få langvarig hoste som forverres på natten. Mange av infeksjonene har et mildt forløp, og de fleste blir friske innen 3–4 uker, også uten antibiotikabehandling. Antibiotika kan være aktuelt i noen tilfeller, først og fremst ved lungebetennelse, sier overlege Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet og peker på Helsedirektoratets retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Økning i Norge

Trine Hessevik Paulsen forklarer at i Norge har vi hatt en økning i forekomst nå i høst, etter at det knapt var noen påvisninger gjennom pandemiårene.

– Forekomsten i Norge ligger på et ganske lavt nivå, sammenholdt for eksempel med Danmark, hvor det ble erklært utbrudd tidligere denne uken. De siste 1–2 månedene har prosentandelen mikrobiologiske prøver hvor bakterien påvises ligget stabilt på rundt 2,5 prosent. Det har vært 150 positive prøver i snitt per uke de siste fire ukene. Forut for pandemien har bakterien pleid å være i sirkulasjon, med større utbrudd med noen års mellomrom. Det er derfor ikke uventet at vi nå ser en økning i forekomst også her i Norge, sier Hessevik Paulsen.

– Det er per nå få ukentlige innleggelser med luftveisinfeksjonsdiagnose og hvor Mycoplasma pneumoniae påvises, i gjennomsnitt vil det si 12 per uke mellom uke 39 og 46.

Usikkert

Per nå ser forekomsten av Mycoplasma pneumoniae stabil ut i Norge, men Hessevik Paulsen utelukker ikke at vi får en epidemi også her.

– Det er usikkert om vi også i Norge vil få en økning senere i vinter, men det kan hende. Dette følger vi med på fortløpende, sier hun og anbefaler følgende smittevernråd:

– Denne vinteren har vi felles smittevernråd for luftveisinfeksjoner: Se samleside.

---

Noen huskeregler

Grunnleggende smitteverntiltak er viktige, og vil begrense spredning av forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner.

Hold deg hjemme

Ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Du reduserer også risiko for smittespredning ved å holde avstand, begrense tid du er sammen med andre og ved å være utendørs i stedet for innendørs.

Hoste- og håndhygiene

Gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveiene hos en som er smittet ulike luftveisagens.

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
  • Utfør håndhygiene (fortrinnsvis med såpe og vann) etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette. Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel om såpe og vann ikke er tilgjengelig.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: