Nyheter

Kjære jobbdoktor, jeg vil jobbe i utlandet. Hva skal jeg gjøre?

Journalist drømmer om jobb i utlandet og spør jobbdoktor om råd. Hva er beste fremgangsmåte om man skal få fast jobb i utlandet?

Hei kjære jobbdoktor,

Min store drøm har alltid vært å jobbe i utlandet. Jeg jobber som journalist og har tidligere jobbet i en av landets største aviser.

For noen år siden fikk jeg muligheten til å jobbe i utlandet via en praktikantordning. Det var helt fantastisk! OG da snakker jeg ikke bare om jobben, men opplevelsen av å flytte til et nytt land og oppleve en annerledes kultur. Siden den gang har jeg lengtet etter å igjen spre vingene og prøve meg ute i den store verden, denne gangen som en mer erfaren (og ikke minst ferdigutdannet) jobbsøker.

Jeg opplever at i min bransje er det ikke bare å få seg en jobb i utlandet. Og jeg ønsker å ha en jobb, frilanslivet er ikke helt min greie. Men dette er jo et fag der språket står helt sentralt. De åpenbare korrespondentstillingene henger svært høyt, og stiller i flere tilfeller så store krav at det kan være vanskelig å etablere seg på et personlig plan i det nye landet. Jeg har uansett ikke den nødvendige erfaringen for en slik stilling. Mine engelskkunnskaper er svært gode, selv etter norsk standard, og jeg har generelt et godt språkøre.

Jeg lurer på hvordan jeg oppfylle utenlandsdrømmen. Er frilansing min eneste mulighet? Kan jeg få hjelp av karriererådgivere i landet, eller landene, jeg kunne tenke meg å bo i?

Håper på svar,

Vennlig hilsen Eventyrlysten journalist

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

Kjære eventyrlysten journalist,

Takk for henvendelsen. Noen års opphold i utlandet er en drøm mange av oss har. Du har allerede forsøkt og det ga mersmak. Som erfaren journalist, har du et bredt nedslagsfelt. Du jobber med kommunikasjon og er god i engelsk. En god kombinasjon som er salgbar i svært mange sammenhenger. Hva slags roller kan du tenke deg? Eller vil du tenke motsatt: Hva finnes der ute som krever gode kommunikative evner? Eksempler på aktuelle jobber, kan være:

1) Undervise på en norsk eller internasjonal skole. Mange steder er det ikke så strenge formalkrav til lærerutdanning som i Norge,

2) Jobbe for en eiendomsmegler der kundene kan tenkes å snakke engelsk, f.eks. Spania eller Frankrike.

3) Kommunikasjonsrolle for norsk selskap med kontor i et annet land

Les alle innleggene i spalten her!

Men det er et hav av jobber som kan være aktuelle. Jeg ville ha startet med en runde til ambassader med kontor i Oslo. Deres oppgave er å bygge bru mellom sitt land og Norge. De har god innsikt i arbeidsmarkedet i sitt land og vil kunne gi deg verdifull informasjon i din research-fase.

Innovasjon Norge har mange utenlandskontorer. Ta kontakt med IN-kontorer i land du kan tenke deg å jobbe og be om tips til virksomheter du kan kontakte. Du finner link til alle utenlandskontorene på Innovasjons Norges hjemmesider. Våre kontorer | Innovasjon Norge

Utenriksdepartementet samarbeider tett med flere organisasjoner for å fremme norsk næringsliv i utlandet. På UDs hjemmesider finner du en oversikt over noen av aktørene utenrikstjenesten samarbeider med under fanen Virkemiddelapparatet – regjeringen.no Virkemiddelapparatet - regjeringen.no

Har du vurdert å søke på UDs aspirantkurs? Dette er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og i utlandet. Til årets aspirantopptak var det 379 søkere, hvorav 197 menn (52 %) og 182 kvinner (48 %). Rekrutteringsprosessen ble gjennomført i perioden januar-april. Årets kull består av 13 aspiranter, hvorav 7 menn og 6 kvinner. Neste aspirantopptak forventes publisert medio desember med søknadsfrist medio januar 2024.

Les stillingsannonser enda smartere!

Blir du tatt opp som aspirant til utenrikstjenesten, vil du få en spennende og krevende jobb. Det stilles høye krav både faglig og personlig - med stadig nye utfordringer. Du vil være flyttepliktig, som betyr at du må veksle mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjonene. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer, men samtidig unike muligheter og verdifulle erfaringer.

Jeg vil dele et karriereråd som alle mine kunder får. Fordi mange stillinger aldri blir utlyst, lønner det seg å være proaktiv. Det handler om å snuse opp jobbene før de blir utlyst. Mange virksomheter bruker kun egne hjemmesider for stillingsutlysning fordi de ønsker kandidater som vil jobbe nettopp hos dem. Dessuten blir nyheter ofte publisert på hjemmesiden først. Her kan du fange opp informasjon om vekts, utvikling og nysatsinger som vil kreve flere medarbeidere. Hvilke 10 bedrifter med virksomhet i utlandet tenker du kan være aktuelle for deg? Lag en liste over de selskapene du gjerne vil jobbe for. Finn mest mulig informasjon om selskapene. Selskapenes hjemmesider og Google-søk vil gi deg mye informasjon. Bruk Proff.no for å sjekke økonomien til selskapet. Spør folk du kjenner eller treffer på din vei om de kjenner til selskapene og deres nåsituasjon. Kjenner de noen der og du kan hilse fra NN og si han/hun ga deg navnet, er du sikret en god telefonsamtale når du ringer og ber om et møte for å avklare vinn-vinn. Du finner ofte et organisasjonskart på hjemmesiden hvor du kan peile deg fram til hvem det kan være aktuelt å snakke med i bedriften. I ditt tilfelle vil det gjerne være ansvarlig for eksport eller kommunikasjonsdirektøren. Målet med telefonsamtalen er et møte hvor dere kan bli kjent og du forteller mer om deg, din kompetanse og ønsker for jobb i utlandet.

For å få arbeidstillatelse i utlandet, må du først ha oppholdstillatelse i det landet du ønsker å jobbe i. Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Du kan begynne å arbeide uten å ha alle formaliteter i orden, men dersom arbeidsoppholdet varer mer enn tre måneder, må du søke om oppholdstillatelse hos landets myndigheter.

Arbeid på tvers av landegrensene kan medføre skvette- og trygdeplikt til flere land.

Det må avklares lovvalg i forhold til arbeidsrett. Det er viktig å merke seg at om du tar jobb hos en utenlandsk arbeidsgiver, uten tilknytning til Norge, er det som regel utenlandsk rett som gjelder

Det kan foreligge visumplikt eller krav om arbeidstillatelse i landet man skal utføre arbeid.

Håper dette ga deg et puff videre i din prosess med å få ditt ønske om en jobb i utlandet oppfylt.

Lykke til! Beste hilsen,

Vigdis

---

  • Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.
  • Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.
  • De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.
  • Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.
  • Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: