Nyheter

18 utro tjenere fikk sparken i Posten i 2023

I fjor avslørte Posten flere interne tyverier, underslag og misligheter. En krim-rapport viser også at omfanget av narkotika i postsendinger øker.

Postens «Årsrapport Krim» viser en liten oppgang i antall saker som ble utredet i 2023. Av i alt 413 saker handlet 52 om interne misligheter.

I Posten skal mistanke om straffbare forhold meldes til avdeling for konsernsikkerhet. Hendelsene som meldes inn, blir analysert og vurdert.

Sakene som anses tilstrekkelig alvorlige, blir gjenstand for utredning når det er overveiende sannsynlig at det har skjedd noe straffbart, også i saker hvor Posten er å anse som tredjepart.

– Sikkerhet bistår da kunder eller politi, skriver seniorrådgiver Terje Ulfsten i innledningen til rapporten.

Bedrageri i millionklassen

Sakene varierer i alvorlighetsgrad. For noen utløste ugjerningene avskjedigelse. I fjor mistet 18 ansatte jobben etter interne tyverier, underslag eller andre misligheter.

Eksemplene under sier litt om alvoret:

• En ansatt ved kundeservice hadde i en fireårsperiode fått utbetalt cirka 340.000 kroner etter å ha manipulert datasystemet slik at han fikk overført penger fra fiktive erstatningskrav til seg selv. Vedkommende betalte tilbake beløpet, men ble anmeldt og dømt til samfunnsstraff.

• To ansatte ved en terminal, hvorav en var mellomleder, ble avskjediget da det ble oppdaget omfattende manipulering av lønnssystemet. Lederen hadde foretatt en fiktiv ansettelse av en tilkallingsvikar som hevet lønn og andre goder. De to delte netto utbytte på cirka 1.500.000 kroner over en treårsperiode.

• Tre ansatte hos en transportør av Posten Bring ble pågrepet og siktet av politiet etter mistanke om tyverier av destruerte medisiner fra en apotekkjede.

• En ansatt ved Post i Butikk (PiB) mistet jobben etter å ha bestilt flere varer i oppkrav til seg selv – for deretter å ta ut sendingene uten å betale.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Trusler mot ansatte

Krim-rapporten viser at det i 2023 ble registrert 49 volds- og trusselsaker mot ansatte i Posten, mot 27 saker året før.

I tillegg er det i en HMS-rapport for 2023 meldt inn til sammen 189 saker i kategorien «Nestenulykker: Utsatt for trusler/påført voldsskade».

Av disse er 18 kategorisert som «Trusler mot ansatte» i krim-rapporten.

De fleste sakene gjelder sjikanerende eller verbal plagsom oppførsel fra kunder mot postbud og mot ansatte i kundeservice.

Voldshendelsene gjelder bud som har blitt kroppslig hindret i å utføre tjenesten. Det er ikke meldt om alvorlige, fysiske skader. Med «utagering» menes tilfeller hvor personer har kastet ting mot bud, bil eller gjort skade på materiell.

Noen av sakene har en spesielt alvorlig karakter:

• En mellomleder i en region ble truet av en tidligere transportør som sendte gjentatte e-poster og krevde økonomisk godtgjørelse for udokumenterte transportoppdrag. Aktøren truet med å sende folk hjem til henne hvis hun ikke betalte. Forholdet ble anmeldt og den ansatte fikk voldsalarm.

• I mai 2023 ble det meldt inn en bombetrussel i form av en e-post til Posten Bring sin presseavdeling. Det skulle være sendt tre pakker som inneholdt bomber til ulike steder. Når mottaker fikk hentemelding, skulle bombene detoneres. Bombetrusselen ble av politiet senere vurdert som «uspesifikk». Det innebærer at politiet mente trusselen ikke var reell.

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Narkotika og hackerangrep

Politiet opplyser at «kriminelle anser det risikofritt å benytte Posten som distribusjonskanal for blant annet narkotika».

I konsernet har man tradisjon for å ta til side sendinger og varsle ved mistanke om narkotika.

– Man har gode rutiner for å gjøre dette på en trygg og sikker måte, heter det i rapporten.

De fleste beslag gjøres på Østlandsterminalen. Antall beslag er økende.

I 2023 ble 289 innenlandssendinger tatt til side etter mistanke om narkotika, mot 159 i 2022.

149 saker ble plukket ut av ansatte i produksjonen, hovedsakelig ut fra mistenkelig lukt.

2023 var også året der Posten ble utsatt for et svært langvarig og alvorlig cyberangrep. Det fortalte sikkerhetsdirektør Tore Orderløkken i Posten Bring under Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) årlige konferanse nylig.

Hackerangrepet mot Posten varte i fire uker.

– Vi fikk alarmer om at det var alvorlige ting som skjedde i våre interne systemer. Det var en avansert trusselaktør inne, og det ble funnet avansert skadevare, sa Orderløkken.

Angrepet fant sted høsten 2023. Posten informerte både NSM og Forsvaret om hendelsen.

– Aktøren var inne i fire uker før den ble kastet ut av systemene. Etter dette måtte alle brukere skifte passord, fortalte Orderløkken til NRK.

Denne skaper debatt: Passasjeren skrek til Rebecca at han skulle voldta og drepe henne

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Mer fra Dagsavisen