Nyheter

Skal stemme «nei» til krypto – ber Arbeiderpartiet følge etter

Torsdag skal Stortinget behandle et forslag som fjerner mulighetene for krypto-fabrikker å knytte seg til strømnettet. Dagsavisen har spurt partiene hva de mener.

Dagsavisen har avdekket kraftforbruket kryptofabrikker utgjør i Nord-Norge. Undersøkelsen kunne vise til fire fabrikker, som til sammen brukte 440 GWh i Nord-Norge. Til sammenligning bruket hele regionen Lofoten 475 GWh i 2022.

Landsdelen har et varslet kraftunderskudd. Det vil si at det om få år ikke vil kunne tilbys strøm til en like billig pris som nå, hvis ikke kraftproduksjonen økes.

Flere har nå ytret ønske om strengere regulering, og til Dagsavisen uttalte Fauske-ordfører, Marlen Rendall Berg (Sp), at hun ønsket et nasjonalt forbud.

Rødts energipolitiske talsperson, Sofie Marhaug, har tidligere kalt Dagsavisens funn for en «kraftpolitisk skandale». Torsdag fremmer hun et anmodningsforslag i Stortinget, der Rødt foreslår at regjeringen sørger for at datasentre som utvinner kryptovaluta ikke får tilknytning til strømnettet.

Dagsavisen har tatt runden med partiene på Stortinget for å høre deres syn på krypto-utvinning.

Tre parti ønsker forbud, mens andre partier mener det ikke bør prioriteres. Regjeringspartiene mener også de allerede har gjort endringer, som gjør det unødvendig med et forbud.

SV: – Sinnssvak energibruk

SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, sier partiet lenge har støttet et forbud mot kryptoutvinning.

– Det er en sinnssvak energibruk på noe som ikke har noen verdi for samfunnet, sier han.

SVs Lars Haltbrekken gleder seg over Aps vedtak om en milliard kroner til Enova. Foto: Alf Simensen / NTB

MDGs energipolitiske talsperson, Une Bastholm, sier også industrien skaper få arbeidsplasser og tar mye plass.

– MDG har vedtatt at vi ønsker oss et nasjonalt forbud mot etableringen av energiintensiv kryptovaluta. En utredning av et slikt forbud har vi også foreslått, sammen med SV og Rødt, på Stortinget, sier hun.

Fremskrittspartiets Terje Halleland sier at man må prioritere områder som gir samfunnsgevinst og arbeidsplasser så lenge det er knapphet på kraft.

– Kryptovaluta er ikke blant disse områdene, og jeg ser heller ikke at krypto bør prioriteres i overskuelig fremtid, sier han.

Venstres Ola Elvestuen sier partiet er enig i at industrien må reguleres strengere, men har ikke konkludert med forbud.

– Vi holder muligheten åpen for et fremtidig forbud, selv om vi ikke stemmer for det nå, sier han, og sier de også følger med på EUs prosesser om regulering av kryptovaluta.

Venstres Ola Elvestuen kaller vedtaket forkastelig. Foto: Javad Parsa / NTB

Høyre nevner ikke forbud

Høyres Bård Ludvig Thorheim sier til Dagsavisen at det er behov for datasentre for å møte digitaliseringen i verden.

– Kraftforbruket fra krypto i nord er ikke stort samlet sett, men stort for mange lokalsamfunn. Det er problematisk når denne typen virksomhet stadig vinner fram over annen industri med dagens retningslinjer, og særlig når kraftsituasjonen blir stadig mer anstrengt, sier han.

Han nevner ikke noe ønske om forbud, og viser til Strømnettutvalgets rapport som advarer mot å politisere kriteriene for nettilgang, da de mener det kan skape usikkerhet for å investere i Norge uansett bransje. Thorheim sier utvalget heller anbefaler modenhetskriteriet, som er å la prosjekter som er modne for realisering komme foran i køen for å få nettilgang.

– Slike kriterier mener vi regjeringen ikke har konkretisert godt nok i deres nylige netthandlingsplan.

Ap: – Pekt ut en retning

Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, som leder energikomiteen på Stortinget, sier partiet ikke har vedtatt noe forbud, men at landsmøtet har «pekt ut en retning hvor krypto ikke skal prioriteres». Hun sier man heller skal si ja til eksisterende industri, og fremvekst av nye, grønne industrier.

Rødts Marhaug har fått med seg landsmøtevedtaket, og ber i lys av dette Arbeiderpartiet støtte forslaget deres under voteringen torsdag.

Sivertsen Næss svarer at de overordnet følger handlingsplanen som regjeringen har lagt frem, der man kan prioritere hvem som får knytte seg til strømnettet.

Som svar til Fauske-ordfører Bergs uttalelse om at kommunene blir satt ut av spill når det gjelder etableringer av kryptosentre, viser Sivertsen Næss igjen til handlingsplanen.

– Dette vil gi lokalpolitikerne styrket innflytelse over næringsutvikling i egen kommune, sier hun.

I handlingsplanen har man nå gått bort fra først til mølla-prinsippet, og videre lagt inn føringer for at nettselskapene skal få prioritere modne prosjekter og allerede eksisterende industri. Hun viser også til at regjeringen har lansert en veileder til kommunene om etablering av datasenter.

– Å slutte med vekst vil krasje ganske brutalt med virkeligheten, og er i realiteten ikke en løsning, sier Marianne Sivertsen Næss i Ap.

– Den gir kommunene verktøy til å regulere datasenter. Slik kan vi unngå at et prosjekt blir solgt inn som et datasenter som gir mange arbeidsplasser, men ender opp med kryptoutvinning med få arbeidsplasser. Verktøyene finnes allerede i dagens lovverk, men vi må ta dem i bruk, avslutter hun.

Også Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, mener regjeringen allerede har gjort mye for å regulere etableringene av uønsket kryptoutvinning, som langt på vei gjør det unødvendig med et forbud. Han viser til de samme planene og veilederne som Sivertsen Næss.

Regjeringen: – Lokalpolitikere har viktige verktøy

Dagsavisen har også vært i kontakt med Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), som svarer gjennom statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

– Vi er i en situasjon hvor kryptoutvinning legger beslag på viktige kraftressurser. I forbindelse med arbeidet med en revidert datasenterstrategi ser regjeringen og på ulike tiltak rettet mot kryptoutvinning, sier hun, og viser til samme handlingsplan og veileder som Sivertsen Næss og Myhrvold.

Hun sier det ikke skal være en fordel å kunne etablere seg raskt, slik datasentre kan, og at det ikke skal fortrenge andre aktører som står i kø – men som trenger lengre tid for å få virksomheten på plass.

– Lokalpolitikere sitter i dag med viktige verktøy for å påvirke hvilken næringsvirksomhet de ønsker i sin kommune, særlig gjennom regulering av næringsareal. Mange kommuner benytter denne muligheten i dag både for å tiltrekke seg investeringer, men også for å si nei til enkelte typer virksomhet, sier hun.

KrF har ikke besvart Dagsavisens henvendelse. Det har heller ikke Pasientfokus.

I første utgave av denne saken sto det at det var et lovforslag som skulle legges frem for Stortinget. Det riktige er at det er et anmodningsforslag. Dette ble rettet 25.05.23, 11:55.

Mer fra Dagsavisen