Nyheter

Ordfører vil ha nasjonalt forbud mot kryptofabrikker

Flere ordførere i Nord-Norge reagerer på konsekvensene kryptofabrikker har for kommunene deres, og ber om sterkere statlig regulering av industrien.

Dagsavisen kunne forrige uke avdekke at kryptofabrikkers forbruk i Nord-Norge tilsvarer nesten hele strømårsforbruket for regionen Lofoten.

Totalt forbruk var 440 GWh i 2022. Til sammenligning var hele Lofotens forbruk i 2022 på 475 GWh.

Kryptosentrene er lokalisert i kommunene Rana, Meløy, Hadsel og Fauske. Dagsavisen har spurt ordførerne i vertskommunene om deres tanker om krypto-industrien.

Alle uttrykker misnøye med at krafta i regionen går til slik industri, og beskriver hvor maktesløse kommunene er når selskaper ønsker å etablere seg.

Vil ha sterkere virkemidler

I Hadsel kommune ligger Stokmarknes datasenter, en av fabrikkene som utvinner kryptovaluta i Nord-Norge. Ordfører Lena Arntzen (H) sier til Dagsavisen at kommunene er forsvarsløse i problematikken, ettersom det er Statnett som bevilger konsesjoner for nettilknytning.

Lena Arntzen (Høyre), ordfører i Hadsel, sier kommunen er forsvarsløs når kryptoselskap vil etablere seg i kommunen.

– Vi skulle heller ha brukt krafta som går til kryptoutvinning til å gi energi til den allerede etablerte industrien i kommunene. Det er industrier som ønsker å utvikle seg, og nye som ønsker å skape verdier, sier hun, og viser til hjørnesteinsbedriften Nordlaks.

Selskapet sysselsetter over 800 mennesker i regionen, som har fått avslag på søknad om konsesjon grunnet kraftmangel, sier Arntzen.

– Verden trenger mat og proteiner – ikke krypto. Mat og proteiner produserer vi i stort monn her i Hadsel, og som ordfører smerter det at tilgangen til kraft ikke er god nok, og at utviklingen i eksisterende næringsliv bremses, sier hun.

Arntzen sier alarmen har gått i hennes kommune, da man innen få år vil miste tilgangen på kraftoverskudd i Nord-Norge.

– Det er myndighetene som til syvende og sist kan legge vilkår for dette. Det har kommet en handlingsplan for raskere nettutbygging, og bedre utnyttelse av nettet. Der hadde jeg håpet at jeg kunne finne noe som gjorde at Statnett fikk andre kriterier, og at utvinning av krypto kunne komme litt senere i køen. Men jeg synes ikke at jeg ser den handlingsplanen åpner for det, sier hun, og refererer til regjeringens nye plan for bedre utnyttelse av nettet, der modne industriprosjekter kan komme foran i køen for å tilknytte seg strømnettet.

– Jeg opplever at man prøver. Men at det ikke er sterkt nok.

Ønsker statlig regulering

I Rana kommune er Geir Waage (Ap) ordfører. Kommunen har selskapet Nordland Data, tidligere kalt Bitfury.

Han sier hans lokallag, Rana Arbeiderparti, ikke støtter datasentre som utvikler krypto.

AP-leder Jonas Gahr Støre sammen med ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage, under besøket til Mo i Rana i Nordland i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Nå har regjeringen gått bort fra først til mølla-prinsippet, og over på at man skal vurdere hvert enkelt prosjekt. Da er det viktig i de prioriteringene der, at man ikke støtter denne typen datasentre. Så jeg mener vi har regelverk på dette nå, sier han.

I Meløy kommune har Hydrokraft produksjon av kryptovaluta. Ordfører Sigurd Stormo (Ap) sier selskapet kjøpte et industribygg som sto ledig etter en konkurs, der strømmen blir levert av Glomfjord industripark. Meløy kommune fikk dermed ikke noe å si i etableringen av selskapet.

– Dog, så har vi hatt kryptoaktører som har henvendt seg til kommunen, og der har vi sagt nei, ut fra at vi ønsker andre typer næringer, sier han, og mener løsningen må komme fra statlig hold.

– Man må ha en statlig regulering på denne typen virksomhet, der vi må prioritere strengt. Det håper jeg kommer på plass etter hvert. Så er det sikkert noen utfordringer med det, men vi kan ikke bruke så mye kraft i fremtiden på denne typen næring, sier han.

Vil forby kryptoutvinning

I Fauske kommune har Bluebite stått for utvinningen av kryptovaluta i bygda Sulitjelma, i det som tidligere var et gruvesamfunn.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) sier hun personlig er mot kryptoutvinning, som hun mener gir lite ringvirkninger og arbeidsplasser.

– Det er mange folkevalgte som er det. Kommunene blir satt litt ut av spill når det er instanser utenfor kommunen som avgjør om aktører innen krypto skal få tilgang på kraft, og når de kan leie seg inn eller kjøpe eiendom som er regulert til industri og de går under dette formålet, sier hun, og sier de følger situasjonen i Hadsel tett.

Marlen Rendall Berg, ordfører Fauske kommune (Sp).

– Når det gjelder Bluebite konkret, så vet jeg ikke så mye jeg kan uttale meg, for det er en aktør i kommunen som har et leieforhold hos en privat aktør. Så kommunen har ikke vært involvert i den etableringen, sier hun.

Hun sier hun følger med på den politiske diskusjonen som pågår.

– Den er dyrebar den rene kraften vi har i nord, og den må vi forvalte på en god måte, sier hun, og etterspør også strengere regelverk fra statlig hold.

– Man kan legge inn et nasjonalt forbud mot krypto-utvinning. Det er min personlige mening. Vi har ikke behandlet det i kommunestyret, men som ordførerkandidat for Senterpartiet i Fauske kan jeg si det, sier hun.

Mer fra Dagsavisen