Nyheter

Regjeringen bekymret for karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud : Vil ikke love nye bidrag

Et av Norges største klimaprosjekter, karbonfangstanlegget på Klemetsrud, er satt på vent på grunn av økte kostnader.

– Vi er bekymret for utviklingen i prosjektet.

Det skriver statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet til Dagsavisen etter at det onsdag ble kjent at anleggsarbeidet ved karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo settes på vent. Årsaken er at prosjektet vil koste mer enn antatt.

Prosjektet er et enormt prestisjeprosjekt både for det rødgrønne byrådet i Oslo og for regjeringen, men nå har Hafslund Oslo Celsio dratt i nødbremsen etter en kraftig kostnadsvekst som forklares med inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs.

– Er det en riktig vurdering?

Det viktigste nå er å jobbe godt fremover. Det er også viktig å gjennomgå prosjektet grundig. I tråd med statsstøtteavtalen har vi tett og god dialog med Celsio om prosjektet, skriver Bjelland Eriksen i en e-postmelding.

Andreas Bjelland Eriksen.

– Er dere fortsatt bestemt på å fortsette, selv om det betyr at det vil koste mer penger?

– Det kan vi først ta stilling til når det foreligger et modent beslutningsgrunnlag, skriver Bjelland Eriksen.

Kan ikke forvente penger fra staten

Det er i beste fall uklare signaler for framtida til hele prosjektet. Statsråd Terje Aaslands statssekretær er klar på at regjeringen ikke har forpliktet seg til å bruke mer penger på karbonfangsten.

– Det er opp til Hafslund Oslo Celsio og deres eiere å avklare hvordan denne overskridelsen skal dekkes. Når det nå er klart at maksimalbudsjettet vil overskrides, er partene ikke forpliktet til å bidra med økte finansieringsbidrag. Selskapet kan ikke forvente økte finansieringsbidrag fra staten, skriver han.

Samtidig forklarer han at staten allerede i høst rettet et kritisk blikk mot prosjektet, gjennom det statlige selskapet Gassnova SF. Det er Gassnova som står for den løpende oppfølgingen av karbonfangstsatsingen.

Signering

– Har dere vært involvert i avgjørelsen om å pause prosjektet?

– Staten har ikke vært involvert i avgjørelsen prosjektet nå har fattet, men Gassnova uttrykte bekymring for prosjektets modenhet og kostnader i brev til Celsio i november 2022, skriver Bjelland Eriksen til Dagsavisen.

Samtidig bekrefter statssekretæren at de andre delene av regjeringens satsing på CO2-håndtering går videre som planlagt.

I beste fall 2027

Foreløpig er det ikke offentliggjort hvor store kostnadsøkningene har vært.

Ifølge E24 innebærer kostnadsreduksjonen prosjektet nå må gjennom at anleggsarbeidene snart settes på vent. Målet er at arbeidet skal gjenopptas neste år og stå ferdig i 2027, i beste fall.

Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio har sagt til E24 at de håper å ikke ha behov for ytterligere investeringer fra Oslo kommune og staten, som er med på prosjektet.

Mer fra Dagsavisen