Nyheter

Nordmenn blir B-mennesker om vinteren

Har du vanskeligheter med å stå opp fra sengen akkurat nå? Det er ikke fordi du trenger mer søvn om vinteren, mener søvnforsker.

Mennesker «kan trenge mer søvn om vinteren», viser en ny studie som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience. Ståle Pallesen, søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen, mener studien har et metodisk problem.

– Slik jeg forstår metoden i denne studien er det 188 pasienter som ble målt på ulike tider gjennom et år, og man sammenligner søvnen over måneder og årstider. Et metodisk problem er at man ikke har målt søvnen hos de samme pasientene i alle årstider. Slik jeg forstår det er hver pasient kun målt en gang. Studien fant lengre søvntid om vinteren. En styrke med studien er at søvnen ble målt med polysomnografi, som vi definerer som gullstandarden, sier han.

30 minutter ute i dagslys

Men i et mørkt og kaldt Vinter-Norge er det mange som føler økt søvnbehov?

– Det største problemet her i nord er slik jeg ser det for lite dagslys om vinteren. Noe som gjør at døgnrytmen, som biologisk sett ofte har en periode som er lengre enn 24 timer, ikke blir justert. Dermed får vi ofte mer problemer med innsovning om vinteren. Vi blir mer B-mennesker, mener professor Pallesen.

Bør vi tilpasse søvnvanene til årstiden?

– Jeg tenker i utgangspunktet at det ikke finnes god nok empiri som tilsier at en bør anbefale andre søvnlengder om vinteren enn om sommeren. I nord med lite dagslys om vinteren, vil jeg anbefale de som sover dårligere enn om sommeren å være ute i dagslys minst 30 minutter om formiddagen. Eventuelt sitte foran en dagslyslampe minst 30–45 minutter hver morgen/formiddag.

Ståle Pallesen, søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen.

Selv om det er noen studier som indikerer et noe større søvnbehov om vinteren enn om sommeren, er ikke dette et konsistent funn, mener søvnforsker og professor Ståle Pallesen.

– Om vinteren får en del lite dagslys om vinteren, og som tidligere nevnt, ofte gjør det at en blir mer B-menneske. Som igjen ofte medfører større innsovningsvansker. Det er mulig søvnstadiene endrer seg noe med årstiden – men man trenger flere studier, helst med de samme personene målt i alle årstider, for å kunne si noe endelig om det.

Problematisk sommertid

Pallesen referer også til Norske studier om søvnlengde.

– Da vi sammenlignet studenter i Ghana mot studenter i Tromsø, fant vi ingen årstidsvariasjon i Ghana på noen søvnmål. Studentene i Norge hadde kortere innsovningstid i august, og bedre søvnkvalitet i august enn januar. Vi fant ingen forskjell i søvnlengde i Norge. En svakhet med studiene er at søvn ble målt med selvrapportering, forklarer han og legger til:

– I en stor norsk studie fra Tromsø med 21.083 deltakere fant man ingen forskjell i søvnlengde på tvers av månedene, men noe lengre innsovningstid om vinteren. Andelen som rapporterte søvnvansker, var noe høyere om vinteren.

Søndag 26. mars stiller vi klokka til sommertid, hvordan påvirker det oss?

– Overgangen til sommertid er problematisk for mange. Klokka stilles en time fram, det innebærer at man skal sove en time tidligere. Dette er vanskelig for mange – særlig for B-mennesker. Mange kan bruke over en uke for å komme i riktig rytme, og har ofte kortere søvn enn ellers i denne perioden – noe som øker ulykkestendensen, og kan gi svekket helse, avslutter Ståle Pallesen.

Mer fra Dagsavisen