Nyheter

Norges Bondelag: Svært lite av denne prisøkningen kommer norske bønder til gode

Lederen av Norges Bondelag stiller seg undrende til hvorfor dagligvarebransjen setter opp matvareprisene så mye som de gjør.

I dag er det ventet at prisene i norske dagligvarebutikker vil øke, etter at dagligvarekjedene og produsentene har gjort avtaler om innkjøp og innkjøpspriser for den kommende tiden. Eksperter har advart om at det kan komme en økning på inntil ti prosent.

Det er et tall som Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, sliter med å forstå.

– Vi ser hva prisøkningen blir, men vet ikke hvorfor, fordi det er ingen åpenhet rundt dette, sier han.

Hevder norske bønder får liten del av kaka

Årsaken til prisstigningen er blant annet at mange av de importerte matvarene har økt i pris, i tillegg til at det har blitt dyrere å produsere mat i Norge som følge av økte gjødsel-, drivstoff- og strømpriser.

Norske landbruksprodukter er blant varene i dagligvarebutikkene som har økt i pris. Dette skyldes delvis økte kostnader knyttet til matproduksjonen for norske bønder, men det forklarer langt på nær hele prishoppet i butikkene, ifølge Gimming.

– Det er flere legitime grunner til at prisene går opp, men pengene som bønder får utgjør en liten andel av den varslede prisøkningen, sier bondelagslederen.

– Så svært lite av denne prisøkningen kommer norske bønder til gode?

– Ja. Det er ikke bonden som kommer til å sitte igjen med disse pengene, svarer han.

Legger skylden over på bøndene

Bondelaget har lenge etterlyst mer åpenhet om prisutviklingen i norske dagligvarebutikker. Organisasjonen mener at når kostnadene i landbruket legges til grunn for en prisøkning, må dagligvarekjedene kunne dokumentere at økningen skyldes dette i stedet for at det går til økt profitt hos kjedene.

Gimming synes bønder ofte får urettferdig mye av skylden for økte matvarepriser i butikkene. Det til tross for at penger bonden får som følge av prisøkninger ligger åpent ute, blant annet gjennom jordbruksoppgjøret.

– Jeg tror hele debatten rundt matvarepriser hadde blitt mye bedre og oppklarende for den gjennomsnittlige nordmann hvis det hadde vært mer åpenhet om alle elementene som inngår i prisøkningen fra 1. februar, sier bondelagslederen.

Undringen til den varslede prisøkningen fra 1. februar forsterkes av at varene som bøndene forhandler om i jordbruksoppgjøret, som kornprodukter, kun vil merkes på prislappen til forbrukerne etter 1. juli.

– Det er gode grunner til at prisene går opp, men spørsmålet er hvor mye og hvorfor ti prosent? Og hvordan kan dagligvarekjedene si det allerede før jul? De kan umulig vite hva kostnadsendringen blir, så mange uker før prisen økes 1. februar. Når alle dagligvarebutikkene sier ti prosent, vil jeg påstå at de nesten tilpasser seg hverandre, sier han.

---

Norges Bondelag

  • Norges Bondelag er den største interesseorganisasjonen for bønder i Norge.
  • De jobber for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.
  • Organisasjonen har over 62.000 medlemmer, fordelt på 16 fylkeslag og mer enn 500 lokallag.

---


Ønsker seg ikke inflasjon

Stein Rømmerud, konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Norgesgruppen, understreker at Gimmings påstand ikke stemmer, da dagligvarebransjen ikke har gått ut med noe tall på hvor høy prisvekst forbrukeren kan forvente seg fra 1. februar. I stedet har signalene på ti prosent kommet fra økonomer og andre eksperter.

– Vi har ikke lov til å signalisere til markedet hvor mye vi vil justere prisene, sier Rømmerud.

Stein Rømmerud, konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i NorgesGruppen.

– Informasjon og innsikt i forhandlinger og kalkyler er konkurransesensitiv informasjon. Hvis man hadde spilt helt åpent om dette, ville det blitt akkurat slik som Gimming beskriver. Da ville alle konkurrentene ha sett hvordan prisen settes og da ville man i prinsippet ha koordinert prisene i markedet, noe som er forbudt, legger han til.

Norgesgruppen eier blant annet dagligvarekjedene Kiwi, Meny og Joker, og er Norges største handelshus. Rømmerud forteller at heller ikke de er glade for at matvareprisene nå går opp.

– Ingen ønsker seg inflasjon. Heller ikke vi, da våre kostnader øker også. Resultatet er at kundene våre blir misfornøyde og vi tjener mindre penger, sier han.

Vil spille med åpne kort til næringsministeren

Det samme poengterte hans konsernsjef, Runar Hollevik, til E24 onsdag.

– Den situasjonen vi er i nå er ikke ønskelig, først og fremst for våre kunder som ser at de får mindre igjen for pengene sine når inflasjonen øker, men også for kjøpmenn over hele landet som ser at kostnadene øker raskere enn prisene. Vår viktigste jobb fremover er å holde kostnadene nede, slik at prisveksten kan dempes, sa Norgesgruppen-lederen.

Hollevik forteller at dagligvarebransjen føler seg mistenkeliggjort, blant annet av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), og lover at statsråden skal få innsyn i alle tall han skulle ønske seg, innenfor lovens grenser.

– Vi ønsker å spille med helt åpne kort ovenfor næringsministeren. Han skal få alle tall og opplysninger han ønsker, forutsatt at det er innenfor konkurranselovens rammer, sier Hollevik til E24.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen