Nyheter

Varmer opp husene med torv: – Folk står i en krise

Fra Irland rapporteres det nå om en kraftig økning i bruken av torv som brensel. I Tyskland stjeles det ved fra skogen.

Høy strømpris har ført til stor etterspørsel etter alternative energikilder i Europa. Forbruket av både ved og kull har gått kraftig opp i en rekke europeiske land. I Irland har mange nå tatt i bruk torv som brensel.

Irske myndigheter har lenge forsøkt å få ned bruken av torv for å beskytte myrene, men med høy strømpris og dyrtid er det nå stadig flere som tar i bruk den eldgamle praksisen med å kutte opp myra og tørke torv til brensel, skriver avisen The Guardian.

Dette har irene gjort i århundrer, og også i Norge ble torv lenge brukt som oppvarmingskilde. På det meste ble det produsert over to millioner tonn torv her til lands, men det tok slutt en gang 1950-tallet.

Selv om irske myndigheter har forsøkt å begrense inngrepene i landets myrer, er det fortsatt vanlig på landsbygda å bruke torv som brensel.

– Som å ha en oljebrønn

Når det gjøres inngrep i myrene, frigjøres store mengder karbon og det biologiske mangfoldet ødelegges. I et klimaperspektiv blir det derfor sett på som svært viktig at myrene bevares.

Men brenntorv er langt billigere enn mer klimavennlige energikilder, og ifølge The Guardian kan en irsk husholdning spare mange tusen kroner på å bruke torv.

Michael Fitzmaurice, som sitter i det irske parlamentet, mener irene fortsatt må få lov til å bruke torv.

– Folk er glade for å ha torv. Det er som å ha en oljebrønn i din egen bakgård, sier Fitzmaurice.

Niall Ó Brolcháin, en forsker ved Insight Center for Data Analytics ved National University of Ireland, forklarer økningen i bruken av torv med at det er viktigere for folk å redde egen økonomi enn kloden, og til The Guardian uttaler han at «folk står i en krise».

Marc Ó Cathasaigh, som sitter i parlamentet for Det grønne partiet, mener det er et stort tilbakeskritt at uttaket av torv øker, fordi myrene er så viktige når det gjelder å binde karbon og for det biologiske mangfoldet.

Stjeler ved i Tyskland

EU-kommisjonen har tidligere truet med å innføre sanksjoner mot Irland om landet ikke gjør mer for å beskytte sine myrer. I oktober kom regjeringen med et forbud mot salg av torv i butikker og på nett, men det er fortsatt tillatt for folk på bygda å hente ut torv til eget bruk.

Det er ikke bare i Irland at folk ser etter alternative oppvarmingskilder i kjølvannet av energikrisen. I Tyskland har forbruket av ved gått kraftig opp.

Ifølge The Guardian stjeles det også tømmer fra skogen. Flere steder skal tyver ha kjørt inn i skogen og tatt med seg felte trær som er klare for henting. I en skog utenfor Berlin, er det også rapportert at det er felt 100 trær ulovlig.

Som en følge av den ulovlige aktiviteten, skal noen skogeiere ha satt GPS-enheter på trærne for å stoppe tyvene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen