Nyheter

Listhaug og Frp med saftige skatte- og avgiftskutt

Om Frp hadde fått bestemme, hadde Norge tatt imot bare 200 kvoteflyktninger. Frp vil heller satse på helse, eldre, vei og sikkerhet, og kutte kraftig i skatter og avgifter.

Fremskrittspartiet (Frp) er sistemann ut av opposisjonspartier som legger fram sine alternative statsbudsjett, og la fram sine prioriteringer på en pressekonferanse torsdag. Frp vil reversere det de kaller regjeringens «skattesjokk», og foreslår saftige skatte- og avgiftskutt i regjeringens budsjettforslag, for til sammen nesten 58 milliarder kroner. De mener den beste medisinen mot høyere kostnader er «å kutte i folks innbetalinger til en allerede overfylt statskasse». De vil derfor fjerne drivstoffavgiften, halvere matmomsen og innføre makspris på strøm.

– Den mest effektive måten å hjelpe folk på, er å la de beholde mer av sine egne penger. Regjeringen har skapt et inntrykk av at det er staten som er fattig og trenger penger, derfor sender de en rekordstor skatte- og avgiftsregning til folk og bedrifter. Staten har enorme ekstrainntekter på kraft akkurat nå, så det er ingen grunn til å skru skatteskruen så kraftig til som regjeringen gjør nå, sier finanspolitisk talsperson i Frp, Hans Andreas Limi, som la fram budsjettet.

Kutt i kulturen

Frp vil ellers fjerne fagforeningsfradraget på skatt, kutte i støtte NRK, legge ned fylkeskommunene og fjerne statsforvalterne. Det vil også kutte støtten til «smal» kultur. Frp ser først og fremst på kultur som en næring, skriver de i budsjettet, og ser ikke vitsen med å støtte smal kultur som bare appellerer til en smal gruppe mennesker. «Fremskrittspartiet mener at kulturen må hente finansieringen sin fra markedet i større grad, og at den ikke må være avhengig av offentlig støtte», skriver de, og fortsetter: «Det er ikke offentlig finansiering som skal være målet med kulturaktiviteter, men at kulturlivet i størst mulig grad kan leve av å engasjere publikummet sitt. Derfor vil vi gjennomføre store kutt i kultur som hovedsakelig er finansiert av det offentlige. Dette er for eksempel kulturfondet og store, tungdrevne institusjoner som Operaen».

Kutt i kirken

Frp vil også ha kutt til kirke og trossamfunn. «Staten bør ikke bruke folks skattepenger til å finansiere kirker og andre trossamfunn. Fremskrittspartiet mener det må være opp til medlemmene å velge om de vil betale for disse», skriver partiet, som også vil kutte i bistanden. «Stopp sløsingen av bistandspenger», skriver Frp i budsjettet, og fortsetter: «Fremskrittspartiet har alltid vært mot stortingsflertallets ambisjon om at én prosent av BNI skal gå til bistand hvert eneste år. Bistandsnivået må reduseres betydelig, og midlene må kontrolleres bedre og gå til færre formål og land». Kuttet i bistanden blir på nærmere 11 milliarder.

– Vi kutter i bistand, slik at det utgjør 0,55 prosent av statsbudsjettet. Det er det de fleste andre land ligger på, sier Limi, som understreker at Frp støtter hjelp til flyktningene fra Ukraina. Men når regjeringen foreslår å redusere andelen kvoteflyktninger Norge skal ta imot fra 3.000 til 2.000, foreslår Frp å redusere kvoten med 90 prosent og hjelpe totalt 200 kvoteflyktninger.

– Men vi vil øke nødhjelpen, sier Limi, og mener at Norge må hjelpe flyktninger i nærområdene. I budsjettet går det fram at Frp er positive til å hjelpe Ukraina og flyktningene derfra, og skriver: «Vi er positive til at ukrainske flyktninger kommer til Norge og på annen måte mottar norsk hjelp. FrP har alltid vært tydelige på at flyktninger skal hjelpes i sitt nærområde, og Ukraina er Norges nærområde».

Unntak for eldre

Frps finanspolitiske talsperson understreket på pressekonferansen at partiet primært ønsker å kutte kraftig i offentlig utgifter, med til sammen 37 milliarder kroner.

– Men vi gjør unntak for helse og eldre, sier Limi, og forteller at Frp setter av en milliard til eldre, og 1, 1 milliard til å styrke sykehustjenestene.

– Alle norske kommuner ser det samme: Andelen eldre øker kraftig. Derfor vil vi innføre en eldremilliard for å sikre de eldre en god og verdig alderdom, sier Limi.

Frp vil også innføre eldreombud og øke tilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger.

Frp vil også øke bevilgningene til vedlikehold av vei, sikre fortsatt utbygging av jernbanen. De sier nei til bompenger og flypassasjeravgift. De vil ellers styrke Forsvaret med 1,4 milliarder mer enn regjeringen til materiellanskaffelser, og 200 millioner mer til driftskostnader.

– Folk fryser

Frp-leder Sylvi Listhaug mener særlig de lavtlønte vil komme bedre ut med Frps budsjettopplegg.

– Dette er en tid der de som har minst så definitivt har det vanskeligst. Vi går inn i vinteren, folk fryser og er sultne. Da er det viktigere enn noen gang at vi setter inn støtet og bidrar til at de med lave inntekter vil få mer igjen på konto, sier Listhaug til Dagsavisen.

– Det viktigste for folk er hva de sitter igjen med til slutt, ikke hva slags fradrag de får, mener Frp-lederen, med tanke på at Frp vil skrote fagforeningsfradraget.

– Vi tror jo ikke at folk organiserer seg fordi de får et fradrag. Også de som er fagorganiserte vil få større skattelette med vår skattepakke, hevder Listhaug.

– En frivillig sak

Limi mener prinsipielt at skattefradrag bør være generelle.

– Det er rett og slett fordi det vil bidra mest til de som har minst, og vil bidra til en lavere prisvekst. I tillegg til å reversere regjeringens kraftige skatte -og avgiftsøkninger, så har vi stilt spørsmål til Finansdepartementet om hvordan fagforeningsfradraget slår ut for de ulike inntektsgruppene. Det viser seg at det gir best uttelling for de med de høyeste inntektene. Derfor foreslår vi å fjerne dette fradraget og heller øke personfradraget. Det er et inntektsfradrag som gir en mye bedre sosial profil på skattelettelsene. Da kommer dette alle skattytere til gode. Det er jo bare en tredjedel av dagens skattytere som har fagforeningsfradrag i dag, sier Limi.

– Det er helt flott at folk organiserer seg, og vi respekterer den retten – men vi respekterer også retten til ikke å organisere seg, sier Listhaug.

– Staten har enorme ekstrainntekter på kraft akkurat nå, så det er ingen grunn til å skru skatteskruen så kraftig til som regjeringen gjør nå. Men vi kommer ikke til å bruke mer oljepenger i vårt budsjett, sier Limi.

– Helt useriøst

Partiet Rødt er raskt på banen og reagerer sterkt på Frps kutt i arbeidsavklaringspenger, at de vil avvikle overgangsstønaden til enslige forsørgere, redusere engangsstønaden til mødre som ikke har rett på foreldrepenger – og dessuten ta penger fra Folketrygdfondet.

– Vi gjør et uttak i Statens Pensjonsfond Norge. Det har vokst seg stort de siste årene, sier Limi, og sier uttaket blir på drøyt 27 milliarder.

Om kutt i engangsstønaden skriver Frp: «Engangsstønaden til mødre uten inntekt har mer enn doblet seg fra 2014. I tillegg kan man få engangsstønad i tillegg til andre ytelser fra folketrygden. Doble ytelser kan svekke motivasjonen til å søke seg til arbeidslivet».

– Fremskrittspartiets budsjettforslag ville ført til flere fattige barn. Det er hjerterått å foreslå å ta penger fra enslige forsørgere midt i en priskrise, skriver Rødts nestleder og finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen i en e-post til Dagsavisen.

– Frp finansierer skattekutt til de rikeste gjennom å slå hull på sparegrisen som skal finansiere fremtidens pensjoner. Det er helt useriøst å ønske å tappe Folketrygdfondet med 27 milliarder kroner, mener hun.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen