Kommentar

Juksemaker pipelort

Frp tar fra framtidige pensjonister.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag fikk vi vite hvordan Frp-leder Sylvi Listhaug vil styre landet dersom hun får makt til det. Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2023 gir oss en god pekepinn. Hovedbudskapet er at Frp vil kutte skatter og avgifter med 58 milliarder kroner. 27 av disse milliardene hentes ut av Folketrygdfondet og tas dermed fra framtidige pensjonister.

Dette får meg til å tenke på uttrykket «Juksemaker pipelort, tar igjen og gir bort». Fremskrittspartiet trikser nemlig med tall og bruker såkalte Harry-penger for kunstig å kunne framstå mer raust enn andre partier. På papiret bruker Frp riktignok ikke flere oljemilliarder enn regjeringen, men milliardene fra Folketrygdfondet har omtrent den samme opphetende effekten på norsk økonomi som flere oljemilliarder,

Frp vil hakke hull på en lite kjent sparegris.

La oss først forklare litt. Vi har to store statlige pensjonsfond: Statens pensjonsfond utland (vanligvis betegnet som Oljefondet) og Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet). Oljefondets gigantiske formue, som nå er verdsatt til 12.400 milliarder, investeres i selskaper utenfor landets grenser. Folketrygdfondet, som har en verdi på 300 milliarder, investeres hovedsakelig i norske bedrifter. Nå velger Frp å hente ut ni prosent fra dette fondet for å finne penger til gode formål.

Frp vil fjerne drivstoffavgiftene, halvere matmomsen og gi en rausere strømstøtte enn regjeringen. Dette vil selvsagt gjøre den økonomiske hverdagen bedre for folk flest. Isolert sett bidrar disse grepene også til å dempe prisstigningen. Men summen av Fremskrittspartiets grep vil, slik jeg ser det, føre til et ekstra rentesjokk. Frp-politikken vil derfor gjøre vondt verre. Resultatet blir veldig ødeleggende for norske husstander og bedrifter. Frp-toppene skal lete lenge for å finne samfunnsøkonomer som er uenige i denne vurderingen.

Frp vil bruke 21 milliarder kroner mer på veier, helse, eldreomsorg, justissektoren og Forsvaret. Kjent Frp-politikk der altså. Det samme må sies om at det kuttes kraftig i store deler av offentlig sektor. Og om at bistandsbudsjettet reduseres med 10 milliarder. Videre får NRK svi. Og fradraget for fagforeningskontingent foreslås fjernet.

Saken fortsetter under videoen

Mens Høyre velger å vise fram mild Høyre-politikk i sitt alternative statsbudsjett, er Frp mer gjenkjennelig. Det er verdt å notere at Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, svarer ja når han blir spurt om avstanden mellom Frp og Høyre har blitt større. Det mest interessante er imidlertid at Frp nå forsyner seg grovt av pengebingen i Folketrygdfondet. Dette ville ikke skjedd dersom Siv Jensen fortsatt hadde vært finansminister i en borgerlig regjering.

Det er på sin plass å minne om at mandatet for Folketrygdfondet er å oppnå høyest mulig avkastning. Samfunnsoppdraget er å være en forsvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier og bidra til statens finansielle sparing. Frp vil hakke hull på denne litt ukjente sparegrisen. Den vil i tilfelle være tom om 10–15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien. Det er alt annet enn sparing.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen