Politikk

Legger barnetrygd-press på SV

Barnetrygda må økes så raskt som mulig for å hjelpe fattige barnefamilier gjennom priskrisa, mener flere opposisjonspartier, som legger press på SV for å prioritere økt barnetrygd i budsjettforhandlingene.

– Nå er det veldig mange familier i Norge som blir rammet av fattigdom, det er nytt i Norge. Og det er farlig hvis vi skal bli vant til en svær, gapende forskjell på rik og fattig i Norge, sier fungerende MDG-leder Arild Hermstad til Dagsavisen.

Samtidig som prisene på ting som mat og energi stiger kraftig i Norge står barnetrygda på stedet hvil i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr i realiteten et kutt, altså at barnetrygda blir mindre verdt til neste år enn den er i år.

En rapport fra SIFO som ble publisert tidligere i høst viser at 28 prosent av norske familier har fått dårligere råd i løpet av 2022, og 5 prosent av husholdningene har fått mye dårligere råd. Forskerne bak rapporten peker blant annet på barnefamilier som en særlig utsatt gruppe.

Nå legger flere partier press på SV for at de skal prioritere å øke barnetrygda i budsjettforhandlingene med regjeringen for å gi barnefamilier med dårlig råd en hjelpende hånd gjennom en tøff vinter. Det er SV regjeringen må lene seg på for å få flertall for statsbudsjettet i Stortinget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Robin Hood

I sitt alternative budsjett, som ble lagt fram torsdag, foreslår MDG å prisjustere barnetrygden, og i tillegg forlenge småbarnstillegget du får for de minste barna til å gjelde til barna er 18 år. Prislappen på dette er 1,3 milliarder.

– Det vil ha en effekt, og dette er noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi ser at andelen barn som vokser opp i fattigdom er sterkt økende, den har tredoblet seg på 20 år, og det betyr at barnetrygd er en av flere tiltak vi må sette inn, sier Hermstad.

KrF har foreløpig ikke lagt fram sitt alternative statsbudsjett, men i en tale til sitt landsstyre i forrige uke røpet partileder Olaug Bollestad at de planlegger å sette av 2,5 milliard for å øke barnetrygda kraftig.

Også hun mener SV må ha økt barnetrygd høyt på prioriteringslista i forhandlingene med regjeringspartiene.

– KrF ber SV prioritere en ytterligere økning av barnetrygda, fordi vi vet at inntektsøkning for fattige familier kan bedre barnas utvikling. Det gjelder særlig hvis inntektsøkningen kommer i de første viktige leveårene, da behovet for trygghet, omsorg og godt samspill med foreldrene er størst. Derfor er det særlig trist hvis SV godkjenner regjeringens reelle kutt i barnetrygda for barn mellom 0–6 år, sier KrF-lederen.

– Venstresiden liker å se på seg selv som Robin Hood, men han ville gitt til de fattige ved å styrke barnetrygda, det mest treffsikre tiltaket for å bekjempe familiefattigdom. Jeg håper SV lytter og prioriterer de store pengene til de små barna, sier Bollestad.

– Sjokkert

I Rødt har de i sitt alternative budsjett har de satt av over en milliard til å både prisjustere barnetrygda og øke den for barna over 6 år. I dag får barn under 6 år høyere barnetrygd enn barn over 6 år, noe Rødt mener er pussig, fordi barn ikke plutselig blir billigere å ha dagen de fyller 6.

– SV bør prioritere tiltak for å møte priskrisa, og barnetrygda er et av mange viktige tiltak for å få til det, sier partiets nestleder og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen.

– Vi i Rødt er spesielt sjokkert over at regjeringa velger å fryse nivået på barnetrygda midt i en priskrise der alt unger trenger blir dyrere hver eneste måned. Reelt sett er det et kutt på 500 millioner til norske barnefamilier, sier hun.

– Egentlig burde regjeringspartiene ta det på sin egen kappe og levere prisjustering av barnetrygda. Vi står midt i en prisprise, og det er alvorlig at en regjering som mener vi bør få ned forskjellene fryser barnetrygda. Så kan SV forhandle inn en reell økning på toppen av det, sier Martinussen.

Mer fra Dagsavisen