Nyheter

Markering mot økt amerikansk tilstedeværelse på Rygge flystasjon

I april ble det undertegnet en tilleggsavtale om økt militært samarbeid mellom Norge og USA. Tirsdag kveld avholdt Rødt Moss og Rødt Viken en markering mot eventuell amerikanske opptrapping på Rygge flystasjon.

– Rødts politikk er basert på internasjonal solidaritet og nasjonal selvråderett, sier Hannah Berg, Rødts førstekandidat i Østfold.

Ny avtale

16. april ble det undertegnet en tilleggsavtale, «Supplementary Defence Cooperation Agreement», om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Ifølge en pressemelding fra regjeringen, legger avtalen «til rette for en videreutvikling av det viktige bilaterale forsvarssamarbeidet med USA. For det første gis USA en garantert tilgang til og rett til bruk av såkalte omforente områder».

Dette betyr at amerikanerne blant annet kan bygge ut militære installasjoner samt lagre utstyr og våpen på Rygge flystasjon.

Avtalen gir også godkjennelse til økt amerikansk tilstedeværelse på andre steder i Norge, som for eksempel på Sola flystasjon ved Stavanger, Evenes flystasjon og Ramsund orlogsstasjon i Nordland.

Vi ønsker ikke utenlandsk tilstedeværelse på norsk jord.

—  Hannah Berg, Rødts førstekandidat i Østfold

Rødt sterkt imot

Rødt har siden signeringen i april, sagt at avtalen er stikk i strid med norsk basepolitikk. Rødt-leder i Moss, Lars Tveiten, mener det er parodisk da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa at norsk basepolitikk ligger fast:

– Man kan ikke si noe og samtidig gjøre det stikk motsatte, sier han. For å sitere Warholm-trener Leif Olav Alnes: «godt gjort er bedre enn godt sagt».

Norsk basepolitikk, som ble utarbeidet i etterkrigstiden, innebærer at Norge skal ikke inngå noen avtaler som forplikter å åpne baser for fremmede styrker på norsk jord – såframt Norge ikke er under angrep eller utsatt for trusler fra andre land. Bakgrunnen for dette mantraet var, og er, å dempe spenningen i nordområdene.

Mange problematiske aspekter

Berg forteller videre at det er mange aspekter ved avtalens inngåelse som er problematiske:

– Vi ønsker ikke utenlandsk tilstedeværelse på norsk jord, siden dette kan medføre økt risiko for terror på militærbasene. I tillegg kan dette forverre Norges forhold til naboland, som for eksempel Russland.

Berg legger til at avtalen ikke har blitt debattert tilstrekkelig i det offentlige rom samt at norsk suverenitet kan bli truet:

– Det har blitt snakket veldig lite om denne avtalen. Dette har en underminerende effekt på vår demokratiske åpenhet. Samtidig er denne avtalen også en trussel mot norsk suverenitet, og dermed er faren brudd på folkesuverenitetsprinsippet stor.

De siste tiårene har USA, med militærbaser over hele verden, vært i hardt vær for å krenke folkesuverenitetsprinsippet. Særlig i kjølvannet av invasjonen av Irak og Afghanistan, har de nevnte land – samt Pakistan – klaget over brudd på deres suverenitet.

Hannah Berg, Rødts 1. kandidat i Østfold ved stortingsvalget 2021.

Regjeringen: inngås med full respekt for norsk suverenitet

Regjeringen understreker i samme pressemelding at avtalen «inngås med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser. I dette ligger en forpliktelse til å følge norsk regelverk».

Grunnlovens første paragraf stadfester at Norge «et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike». En generell tolkning av denne paragrafen innebærer at den ikke hindrer Norge å inngå større avtaler med andre land, slik som EØS-avtalen, så lenge ikke dette undergraver norsk selvstendighet eller uavhengighet.

Det er heldigvis ikke for seint å stoppe denne avtalen.

—  Marie Sneve Martinussen, Rødts førstekandidat i Akershus

Kan ennå stoppes

Til høsten skal avtalen stemmes over på Stortinget, og det er dermed ikke risset inn i stein at den blir ratifisert.

– Det er heldigvis ikke for seint å stoppe denne avtalen, den skal stemmes over på Stortinget i høst, og vi har tenkt til å stoppe den, understreker Martinussen, Rødts førstekandidat i Akershus.

Mer fra Dagsavisen