Nyheter

Fristedet bak murene

Når innsatte i fengsel går igjennom kriser i livet, har de nesten ingen til å hjelpe dem. Men fengselspresten er der, alltid. Det har skapt et spesielt bånd mellom Erik og Harald Kjær.

Fengselsprest Harald Kjær har blitt en viktig person for innsatte i Oslo fengsel.