Nyheter

Mobbing, stigmatisering og utenforskap: Slår alarm om Osloskolen

Store forskjeller mellom skoler, og elever som ikke får den oppfølgingen de trenger: Det er dommen fra Oslos mobbeombud og elevombud i fersk rapport.