Nyheter

Arild Knutsen advarer mot skjult smitte i Oslos rusmiljø: – Folk er livredde for å teste seg

Da London og København opplevde et omfattende smitteutbrudd i rusmiljøene, gikk Velferdsetaten i Oslo i beredskap –med sju isloasjonsenhetsplasser og gode smitteverntiltak har de klart å holde smitten unna. Aktivist Arild Knutsen frykter likevel skjult smitte i miljøet.

I Kristiansand ble rusavhengige med korona tvangsinnlagt på akuttpsykiatrisk-avdeling tidligere i år. Det skapte mye frykt for å teste seg i miljøet, fordi de fryktet å havne i samme situasjon, forteller aktivist og leder i Human Narkotikapolitikk Arild Knutsen.

Han forteller også at flere som testet positivt følte seg dårlig behandlet andre steder i landet, og ryktene spredde seg fort. Folk som oppholder seg i Oslo er også redd for å bli sendt hjem til andre steder i landet, dersom de tester positivt.

– Folk som kommer fra andre kommuner er livredde for å teste seg. Det går mange rykter i Oslo, og det er viktig at folk blir klar over at de ikke blir tvangsinnlagt dersom de tester positivt for korona. De fleste får et godt opphold på isolasjon eller i karantene og et godt medisinsk tilbud, sier han.

Knutsen frykter for skjult smitte i miljøet fordi folk kvier seg for å teste seg og skjuler symptomer. Dessuten forteller mange at de har mye verre helseplager som følge av abstinenser fordi det er tørke på markedet, og bekymringen for korona kan oppleves som fjern sammenlignet med situasjonen de står i.

– Jeg ber ofte folk om å teste seg og følge smitteverntiltakene når jeg er innom de ulike rusinstitusjonene i Oslo, fordi jeg er veldig bekymret for hva som vil skje med dem dersom de blir smitta. Men jeg kan fort bli den plagsomme fyren man ikke vil lytte til.

Tatt grep i Oslo

Lenge var smitten blant rusavhengige i Norge og resten av verden veldig lav, men etter de store utbruddene i rusmiljøene i London og København vokste bekymringen. Velferdsetaten i Oslo åpnet derfor opp sju isloasjonsenhetsplasser på Adamstuen omsorgssenter. Tilbudet er frivillig, for rusavhengige i Oslo som ikke har et fast sted å bo. Etaten drifter 20 rusinstitusjoner i Oslo.

– Det har vært langt flere smittetilfeller i år enn i fjor, men det har ikke vært det store utbruddet. Vi følger nøye med og vurderer smittesituasjonen fra dag til dag, sier avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen.

Siden mutantviruset begynte å spre seg i miljøet har de jevnt over hatt personer på isolasjon hver dag, men Danielsen forteller at de hele tiden har hatt god kapasitet, og har beredskapsplaner klare dersom situasjonen skulle endre seg til det verre. Velferdsetaten supplerer bydelenes TISK-strategi (teste, isolere, smittespore og sette innbyggere i karantene) med et spesielt ansvar for rusavhengige som står uten egen egnet bolig.

Kjenner ikke smitte oppstått på avdelinga

På Prindsen mottakssenter i Oslo sentrum, forteller teamleder for Akuttovernattingen Martin Greger, at de ikke har sporet et eneste tilfelle hvor ansatte har smittet hverandre eller beboere, eller der beboere har smittet andre beboere eller ansatte. De fleste som overnatter på Prindsen har kun vedtak på 1–3 netter, men de har også flere som blir i 14 dager og lenger, i påvente av et egna og langsiktig botilbud.

– Det er ganske imponerende på en akuttavdeling der vi deler ut mat til alle på ett kjøkken og der elleve av fjorten beboere deler bad.

Alt i alt har to beboere hatt påvist korona, ifølge Greger. Hvert år har Akuttovernattingen 1500 unike inntak.

– Renholdere våre har jobbet som usynlige helter det siste året. De er høyt kompetente, og vi er utrolig avhengige av dem. De har gjort stedet til et trygt sted å oppholde seg for beboerne, og en trygg arbeidsplass for oss ansatte.

Prindsen mottakssenter har akuttovernatting, sprøyterom og inhaleringsrom. I tillegg har de en feltpleie, rent brukerutstyr, ulike helsetjenester og samtaletilbud. Dette er tiltakene de har i gang satt for å holde smitten nede:

  • Personer som trenger overnatting på kveldstid blir henvist fra legevakten og hurtigtestet før de ankommer Prindsen.
  • Utvidet mattilbud på Prindsen så beboere slipper å dra ut for å skaffe seg mat.
  • Beboere får tilbud om munnbind til bruk i fellesarealer, og ansatte bruker munnbind.
  • Økt renhold i tillegg til at ansatte desinfiserer kontorer og fellesarealer.

Greger er veldig letta for at de har klart å holde senteret trygt og unngått smitte, men erkjenner også at smitteverntiltakene kan gå på bekostning av det miljøterapeutiske arbeidet.

– Noe av arbeidet vårt har gått tapt. Vi kan ikke lenger sitte på beboernes rom over tid for å delta i lengre samtaler med de som trenger det, sier han.

Bedre mat skaper roligere miljø

Til vanlig får beboerne på Prindsen kun en matpakke bestående av påsmurte brødskiver hver kveld. Under pandemien har mottakssenteret fått utvidet matbudsjettet og tilbyr nå alle beboere flere måltider i døgnet fra Fjordland, så de skal slippe å oppsøke andre mattilbud og utsette seg for smittefare.

– Vi har lært mye av verdien av å kunne tilby et varmt måltid om kvelden. Det har blitt mye roligere på avdelinga. Det er stor forskjell på et varmt måltid og en brødskive, og mennesker har godt av å få seg i næring – det blir mye bedre stemning. Det håper vi å kunne fortsette å tilby etter korona, sier teamleder på Akuttovernattingen Martin Greger.

Selv om renholdernes innsats har betydd mye, påpeker Greger at både de ansatte og beboerne har solid erfaring med å forholde seg til smittevernsrutiner, ettersom andre smittsomme sykdommer alltid har vært utbredt i miljøet.

Han påpeker også at selv om det finnes de i miljøet som ikke tror på korona, er de fleste klar over at de kan være i risikogruppe og har vært svært bekymra og forsiktige.

– Alle som jobber i og bruker tjenestene til Velferdsetaten bør få en klapp på skulderen. De har virkelig gjort en god innsats.

Saken fortetter under bildet

Rusavhengige «Calle» (41) røyker heroin i et eget inhaleringsrom. Det ligger vegg i vegg med sprøyterommet i Prindsen mottakssenter i Storgata. Ifølge Velferdsetaten i Oslo har de god kontroll på koronasmitten i rusmiljøet.

– Passer ikke for alle

Arild Knutsen berømmer arbeidet Velferdsetaten har nedlagt for å forhindre et større koronautbrudd i det åpne rusmiljøet i Oslo.

– Mitt overordna inntrykk er at de har gjort en helt fantastisk jobb under koronapandemien. De har kasta seg rundt og fått opp et veldig godt tilbud tatt i betraktning de rammene de har, sier han.

Men han påpeker likevel at isolasjonsenheten på Adamstuen ikke passer for alle.

– Adamstuen er veldig fint for en del av de tyngre rusavhengige i det åpne rusmiljøet. Men det er et hospits. Det passer ikke for alle.

Arild Knutsen opplever også at en del av dem som kontakter ham er redd for hva slags behandling de vil få dersom de legger seg inn på isolat på Adamstuen. Det mener Knutsen ikke er nødvendig.

– Det er gode fagfolk der, kanskje noen av de beste. Det er veldig bra for dem som er avhengige av opiater til vanlig, og trenger et sted å være i isolasjon.

Ønsker tilbud til amfetaminavhengige

På Adamstuen karantene- og isolasjonsenhet får de koronasmittede helse- og sosialfaglig oppfølging. Dersom det er nødvendig, gis det absinensdempende behandling i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, forteller avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten.

De med opioidavhengighet – som oftest heroin – får legemiddelassistert behandling (LAR). Arild Knutsen mener det er et stort problem at amfetaminavhengige ikke får tilbud som passer deres avhengighet, som ADHD-medisin. Det samme gjelder pilleavhengige. Danielsen forteller at valg av legemidler baseres på individuelle vurderinger og det som er tilgjengelig innenfor LAR –behandlingen.

– Det er veldig synd at det ikke kan tilbys, og det er veldig trist om amfetaminavhengige tilbys LAR og pådrar seg en ny avhengighet, sier Knutsen.

Knutsen mener generelt det ville vært bedre om rusavhengige fikk tilbud om medisiner slik at de får muligheten til å stabilisere seg og, og slippe å krysse kommunegrenser på jakt etter rusmidler i en tid der det er tørke på markedet.

– Dersom de får stabilisere rusavhengigheten sin kan de delta i dugnaden på lik linje med deg og meg, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: