Nyheter

Mobbeombudet i Oslo: – Pila peker feil vei i Osloskolen

13-åringer mobbes mer, og det klages mer på skolemiljøet enn før. Nå tar mobbeombud Kjerstin Owren et oppgjør med stillheten som har senket seg rundt Osloskolen.