Nyheter

MDG-Lan: – Mitt fokus nå er å unngå et dramatisk kutt i kollektivtilbudet

Onsdag fikk Lan Marie Berg (MDG) refs av opposisjonen som mener de ikke ble varslet om kutt i kollektivtransporten i Oslo. Fredag møter byråden samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Ruter fikk to milliarder kroner gjennom statens kompensasjonsordning i fjor, og forventer det samme i år. Samtidig har Ruter varslet et kutt i rutetilbudet på mellom fem og ti prosent når pandemien en dag er over.

Et kutt de nå har nedjustert, uten å helt kunne tallfeste hvor mye.

– Ruter er innstilt på å måtte redusere kostnader, men vil være forsiktig med å gjøre tilpasninger for tidlig, før nytt etterspørselsnivå har stabilisert seg. Anslaget er nå mye lavere og vil innebære en mindre justering av rutetilbudet, sier pressevakt hos Ruter, Øystein Dahl Johansen til Dagsavisen.


Trikkeangst

Nå er Venstres Hallstein Bjercke i bystyret bekymret for at et kutt i rutetilbudet vil føre til at mange av de nye trikkene blir stående på trikkestallen fremfor å rulle skinnelangs i Oslo.

Oslo har oppgradert trikkeinfrastrukturen for mange milliarder kroner de siste årene, og de første av i alt 87 nye trikker har kommet til hovedstaden, og er under prøvekjøring. Etter planen skal alle trikkene settes i drift innen 2024.

– Jeg har fått mange bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i Sporveien om dette. Det er uhørt om nye trikker blir stående, sier Bjercke til Dagsavisen.

Hallstein Bjercke  (V) er redd for at rutekutt i Ruter vil gå ut over de nye trikkene.

Bjercke tok opp spørsmålet om rutekutt og trikker i bystyrets spørretime onsdag. Han er også opprørt over at byrådet visste om Ruters kutt allerede 18. februar, men at de ikke informerte bystyret.

– Da fikk de vite Ruters styrevedtak om kutt. Dette er åpenbart informasjon bystyret burde ha fått, men som vi ikke fikk. Dette er veldig alvorlig, sier Bjercke.

– Både Venstre og MDG gikk til valg på et billigere og bedre kollektivtilbud. Derfor er det trist at man etter seks år med MDG i byråd skal ende opp med et dyrere og dårligere kollektivtilbud, sier han.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) er ikke enig i Bjerckes påstander om at bystyret ikke ble informert.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) er ikke enig i Hallstein Bjerckes (V) påstand om at bystyret ikke er orientert om kutt i Ruters tilbud.

Bystyret ble orientert om utfordringen vi står i allerede i budsjettdokumentet for 2021, og jeg har denne uken gitt utvalget oppdatert informasjon om status. Mitt fokus nå er å unngå et dramatisk kutt i kollektivtilbudet, og derfor er jeg glad for at statsråden har invitert Oslo og Viken til et møte på fredag for å drøfte en kompensasjonsordning etter smitteverntiltakene opphører, sier Berg til Dagsavisen.

Derfor er det trist at man etter seks år med MDG i byråd skal ende opp med et dyrere og dårligere kollektivtilbud.

—  Hallstein Bjercke (V)

Skal i trafikk

Når alle de nye trikkene er i drift, vil de kunne frakte opp mot 100 millioner passasjerer årlig. Mot 50 millioner i dag. Hver av de nye trikkene vil ta opp mot 230 passasjer, mot dagens 150.

– Vi er i full gang med prosjektet hvor vi anskaffer 87 nye trikker. I dag har vi 71. I utgangspunktet skal alle settes i trafikk. Vi har ikke hørt noe annet, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen til Dagsavisen.

Kjøres som normalt

I dag kjører Ruter sine tilbud som normalt, dog med økt kapasitet på enkelte avganger.

– Ruter tapte over to milliarder i billettinntekter i 2020 som følge av pandemien. Staten har kompensert for dette, slik at vi har kunnet opprettholde kollektivtilbudet. Det har vært avgjørende for å ivareta smittevern, og for at alle som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til jobb, skal kunne reise trygt og med god avstand, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG)

Selv om Ruter har fått penger gjennom statens kompensasjonsordning, knyttes det usikkerhet til den dagen folk igjen kan reise som før.

– Ruter selv mener at vi nå går inn i en kritisk periode på seks måneder når smitteverntiltakene opphører. Selv om folk vil ha muligheten til å reise som før, er det usikkert om de vil ønske å gjøre det, og Ruter tror det vil ta tid før vi er tilbake til normalen. Ruter frykter å tape nesten en milliard i billettinntekter høsten 2021. Det vil være katastrofalt for byen vår om kollektivtilbudet skulle bli dramatisk redusert på grunn av pandemien. Oslo og Viken har derfor sendt et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), hvor vi ber om en avklaring på om vi får kompensasjon også i perioden etter smitteverntiltak heves, sier Berg.

Ut over investeringene

Et annet moment som bekymrer byrådet er at nedgangen i inntekter fra bomringen vil gå ut over planlagte kollektivinvesteringer.

– Inntekter fra bomringen finansierer kollektivinvesteringer men også her har inntektene falt dramatisk det siste året. Vi trenger penger til oppgraderinger på T-banen, som nytt signal og sikringsanlegg. I dag er det Oslo og Viken som betaler for alt selv om t-banen i Oslo har flere reisende enn jernbanen. Vi ønsker at staten skal dekke minst 70 prosent. Vi ser at nye Majorstuen stasjon ligger inne med et tilskudd på 500 millioner i Nasjonal Transportplan, som er bra, men det er altfor lite når prosjektet er mer enn 10 ganger dyrere, sier hun.

Betydelig fall

Koronapandemien har gitt et betydelig fall i etterspørsel etter kollektivtransport. Dette har påvirket inntektsgrunnlaget til Ruter.

– Staten har trådt inn som kjøper av transport, og har sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune garantert for driften av selskapet gjennom krisepakker og mellomfinansiering. Ruter er innstilt på å tilpasse tilbudet til et endret etterspørselsnivå, men vil være forsiktig med å gjøre tilpasninger før vi vet mer om hva det nye etterspørselsnivået blir, Øystein Dahl Johansen til Dagsavisen.

Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Ruter må forberede seg på overgangen fra en situasjon med pandemi, til ny normal for kollektivtransporten, forteller han.

– Etterspørselen etter kollektivreiser fremover er avhengig av hvordan smitteutviklingen og behovet for smittevernrestriksjonene utvikler seg. Det er det foreløpig ingen som vet. Forventningen er at det vil ta cirka seks måneder fra samfunnet er åpnet igjen til kundene har etablert nye reisevaner, sier Dahl Johansen.

Så lenge det er pandemi er kollektivtransporten definert som samfunnskritisk støttefunksjon, sier han.

– Da er primæroppgaven å kjøre for fullt og frakte alle de som er avhengig av å reise kollektivt på en trygg måte. Vi har forventninger til at det vil komme løsninger for å sikre kollektivtrafikken i Oslo og Viken også i denne overgangsfasen. Det foreligger ingen konkrete planer for justering av tilbudet i det omfang som er skissert i media. Løsninger for overgangsfasen fra samfunnet åpnes opp til reisevaner er etablert i en ny normal, vil bli avgjørende, sier Johansen til slutt.

Mer fra Dagsavisen