Nyheter

Rødt ut mot byrådets budsjettforslag: – Klart løftebrudd

Byrådet vil beholde gjengs leie som metode for å beregne hvor mye det skal koste å bo i kommunale boliger. Det får budsjettpartnerne i Rødt til å se rødt.

I flere år har konflikter knytta til hvor mye det skal koste å bo i kommunale leiligheter i Oslo vært en gordisk knute for byrådet og samarbeidspartiet Rødt.

Rødt er misfornøyde med at leieprisene styres etter såkalt gjengs leie, altså at prisen for å bo i kommunal utleiebolig styres etter et gjennomsnitt av leieprisene i et gitt område. De har krevd opprydning i flere år, og i budsjettet for 2021 kom byrådets løsning.

De vil beholde gjengs leie som beregningsmetode, men innfører samtidig nye støtteordninger, slik at det likevel blir billigere å bo i kommunens boliger.

LES OGSÅ: Årevis med krangling om husleia i Oslo: Slik blir nye «gjengs leie» (+)

Gruppeleder for Rødt, Eivor Evenrud er langt fra fornøyd.

– Kort oppsummert er dette helt elendig levert og et klart løftebrudd fra et rødgrønt byråd, skriver hun på sin Facebookside.

Dyrere i 2021

– Med det byrådet la fram i dag kommer det ingenting for beboere i kommunale boliger i 2021, bortsett fra innføring av gjengs leie igjen med prisjustering sommeren 2021. Det betyr økt husleie for de som bor i kommunale boliger neste år, sier Evenrud til Dagsavisen.

Byrådet har lovet at de skal komme tilbake med en overgangsordning i løpet av høsten for hvordan de løser leieøkninga neste år, og peker på at det tar tid å innføre et nytt system. Det overbeviser ikke Evenrud. 

– Vi er midt i en pandemi, og vi veit hvem som sliter mest i pandemien. Det er folk som bor trangt og dårlig, som ikke har uteområder og ingen hytte ved sjøen eller på fjellet de kan reise til. Jeg er himla overrasket over at dette ikke er en gruppe byrådet vil gjøre mer for, sier hun.

– Er det ikke bra at byrådet sørger for at folk betaler mindre for å bo i kommunal bolig gjennom bostøtteordninger?

– De skrur jo opp leie først, før de skrur den ned. Hvis vi hadde tatt utgangspunkt i hva beboerne betaler i dag og så skrur ned prisen med 8 prosent er det en ting, men det vi ser nå er at de regulerer leia opp før de setter den ned, sier Evenrud.

Les også: Høyre om Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

Forhandlinger

Byrådet og Rødt har en skriftlig avtale om at de skal forsøke å forhandle fram en budsjettenighet. I løpet av de siste fem årene har de klart det ved hver korsvei. Denne gangen ser det ut til å bli tøffe tak i budsjettforhandlingene i løpet av høsten.

I tillegg til løsningen på leieprisene er Evenrud også svært bekymra for bydelene, som må kutte drastisk i sine budsjetter de neste årene. 

– De som kanskje trenger mest hjelp i byen vår, de får ikke særlig mye hjelp av byrådet, sier Rødt-politikeren.

– Byrådspartiene har jo lagt sine viktigste vagkampløfter på is, fordi man har tapt milliarder på koronaen. Har du ikke forståelse for at den økonomiske situasjonen er tøff?

– Ja, det ser trangt ut økonomisk, men det går ikke an å drive en kommune når man legger opp til at bydelene skal kutte 800 millioner de neste årene. Det er uforsvarlig. Vi kommer til å saumfare hele budsjettet og se hva det finnes rom til, sier hun, før hun legger til:

– Eiendomsskatten er noe vi vil se på. Det er den eneste muligheten vi har til å øke inntektene til kommunen.

Les også: Nå blir det dyrere å parkere i Oslo – øker prisen med 50 prosent

Komplisert felt

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) er personen bak forslaget om den nye leiepolitikken. Hun sier til Dagsavisen at hun er litt i stuss over hva som egentlig er løftetbruddet Evenrud viser til.

– Dette er et komplisert felt og jeg anbefaler at Rødt leser hele utredninga som ligger ved budsjettet og ikke bare vedtakspunktene. Det ligger mye arbeid bak valgene vi har gjort, sier hun.

Utover det påpeker hun at alt har skjedd i henhold til bystyrets vedtak både i 2018 og 2019. At den nye ordningen med Oslostøtte og ny kommunal bostøtte ikke er klar før i 2022 forklarer Hansen med at det er teknisk umulig på grunn av nytt datasystem. 

– Det er også grunnen til at vi skal ha en overgangsordning. Den er det avsatt penger til, og byrådet vil i tilleggsinnstillingen legge frem et forslag til hvordan den skal innrettes, nettopp sånn at vi får en smidig overgang til ny bostøtteordning. Målet med den nye modellen er at ingen skal betale gjengs leie og at vi skal få en ny bostøtteordning som sikrer at flere får økt kjøpekraft og færre trenger supplerende sosialhjelp, sier Ap-politikeren.

Les også: Valgløfter legges på is – slik er Oslo-budsjettet 2021

Mer fra Dagsavisen