Nyheter

Lysbakken: – Det er blitt dyrere og dyrere å være syk under Høyre-regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken mener analysen av levekårsundersøkelsen viser at Solberg-regjeringen er på feil kurs, og at det blir stadig dyrere å være syk.

Bilde 1 av 2

Av Snorre Schjønberg

Lysbakken advarer samtidig mulige regjeringspartnere mot tøffe forhandlinger dersom venstresiden får stortingsflertall i neste års valg. SV-lederen vil reversere blå kutt i helsetjenesten og gjennomføre nye helsereformer.

Levekårsundersøkelsen viser at nordmenns helseproblemer blir verre og verre jo mindre de tjener. Aller dårligst helse har de som også har aller minst penger. Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås analyse av levekårsundersøkelsen fra 2017.

– Dette er en veldig kraftig advarsel til regjeringen om at den er på fullstendig feil kurs. Under Høyre-regjeringen er det blitt dyrere og dyrere å være syk. Det er gjennomført en lang rekke usosiale kutt som rammer folk med dårlig helse og dårlig råd, sier Lysbakken til NTB.

– Forskjells-Norge på sitt verste

SV-lederen viser blant annet til kutt i brillestøtte til barn, kutt i arbeidsavklaringspengene og kutt i støtten til dem med kroniske sykdommer som sosiale kutt som må reverseres, dersom SV skal gi støtte til et nytt regjeringsprosjekt på venstresiden.

Rapporten viser at inntekten synker jevnt med økningen i helseproblemer, og er særlig lav for den lille gruppen som omtaler egen helse som «svært dårlig».

Ifølge SSB er det mellom to og åtte prosent av oss som er både fattige og syke. Det tilsvarer mellom 100.000 og 450.000 nordmenn.

– Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også relativt mange i denne gruppa som opplever at helseutgiftene er tyngende, skriver SSB-forskerne i sin konklusjon.

Årelang utfordring

I rapporten vises det til at disse forskjellene har vært mulige å se i en årrekke, under flere regjeringer, også med SV langs kongens bord.

Også når forskerne kontrollerte for andre faktorer, som utdanningsnivå og demografi, kommer det fram at helse og økonomi henger sammen. Særlig gjelder dette enslige menn og menn med lav utdanning.

SV har fremmet flere forslag i Stortinget om å reversere kutt de anser som usosiale. Støtten fra partikameratene på rødgrønn side har vært varierende.

Blant de nye helsereformene Lysbakken vil at et nytt stortingsflertall skal se på, trekker han fram en reform i tannhelsetjenesten.

– Det er en veldig lite utbygd del av velferdsstaten vår. Vi vet at mange lar være å oppsøke tannlegen på grunn av kostnaden. Der er det store hull i sikkerhetsnettet vårt.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.