Nyheter

Strenge bøter for å bryte karantenereglene

Nå får du 20.000 i bot for å bryte karantenereglene og 15.000 i bot hvis du drar på hytta.

Det har Riksadvokaten bestemt i et rundskriv med nye rettningslinjer som ble sendt til politiet og påtalemyndighetene mandag ettermiddag.

Dersom du bryter karantenereglene eller forbud mot store ansamlinger eller bryter reglene om stenging av møteplasser vil en normal bot være på 20.000, subsidiært 15 dager i fengsel.

LES OGSÅ: Koronatest i i Oslo: Bor du i Oslo og er bekymret? Her er testkriteriene

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager» skriver Riksadvokaten.

– Korona-epidemien krever at riksadvokaten gir nasjonale retningslinjer for en sakstype – smitterisiko – som i utgangspunktet ikke er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer. Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever, skriver riksadvokaten på sine hjemmesider.

Riksadvokaten skriver videre at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt.

– De allmennpreventive hensyn er således førende for de vurderinger som skal gjøres. Det understrekes også at spredningen av viruset skjer raskt, og at det kan bli behov for snarlige endringer og presiseringer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: