Nyheter

Rødt sa nei til ny samarbeidsavtale. Nå ser Raymond framover

En ny politisk hverdag venter byrådsleder Raymond Johansen i rådhuset etter at Rødt sa nei til en ny samarbeidsavtale. Han er optimist og tror han vil finne flertall også sammen med andre partier.

– Tyngdepunktet i bystyret ligger jo ikke mellom byrådet og Rødt. Det ligger andre steder. Jeg ser optimistisk på å finne løsninger også med andre partier. Samtidig står vi samlet med Rødt om retningen, både når det gjelder å få redusert forurensningen og klimagassutslippene, og å få redusert forskjellene.

Det sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Oslo-byrådet og Rødt skroter samarbeidsavtalen

Etter flere måneder med samtaler og forhandlinger ble det tirsdag klart at det ikke blir noen politisk samarbeidsavtale mellom byrådspartiene og Rødt, slik de har hatt de siste fire årene. I stedet har de laget en intensjonsavtale om å bli enige om budsjettene framover.

Venstre, KrF og FNB

Johansen er tydelig på at det fortsatt er en god tone mellom byrådet og Rødt, og at de framover vil bli enige i mange saker, blant annet om eiendomsskatt. Samtidig blir han nå nødt til å finne løsninger med andre partier i en del saker der Rødt tidligere var forpliktet til å støtte byrådet.

LES OGSÅ: Samarbeidsfloka kan være løst: Byrådet peker på Rødt

– Venstre har kommet med positive signaler om at de ønsker å søke et samarbeid, ikke minst i det som handler om det grønne skiftet. Greier vi å få til breie løsninger er det bra. Når vi har hatt et fast samarbeid med Rødt har fleksibiliteten og nødvendigheten med å prate med andre partier vært borte. Nå opplever jeg at de mulighetene er større, særlig med Venstre og KrF. Vi har til og med funnet en felles sak med Bompengepartiet. Så det opplever jeg som ålreit, altså, sier Johansen.

Samtidig som byrådslederen nå kan få flere strenger å spille på i bystyret og en mulighet til å finne flertall flere steder, mister han samtidig en trygghet.

– Det har vært trygt å ha Rødt som en garantist. Det mister vi i noen grad, selv om Rødt har forpliktet seg til å være med på budsjettene, som jo er det viktigste. Så vi ønsket å ha en avtale. Vi har jo fortsatt en avtale, men den er mindre omfattende, sier han. 
 
Johansen trekker fram at det blant annet i byutviklingssaker har vært, og vil bli vanskelig å komme til enighet med Rødt. 

LES OGSÅ: Nå styrer Miljøpartiet De Grønne Oslo sentrum

– For mange tar ikke innover seg at Oslo vokser, og at vi er nødt til å både fortette og bygge høyere. Den erkjennelsen opplever jeg ikke at Rødt har hatt. I en del saker har vi også opplevd at Rødt har et dogmatisk syn, blant annet på at alt skal rekommunaliseres. Der har vi en etter mitt skjønn mer pragmatisk syn. Vi er opptatt av Oslomodellen og at folk skal ha gode lønns- og arbeidsbetingelser, men vi er også for et godt samarbeid med for eksempel ideelle aktører, sier byrådslederen.

Kommersielle barnehager

Noe av grunnen til at forhandlingene med Rødt strandet var at byrådet ikke kom partiet i møte på deres krav blant annet om å rekommunalisere renholdstjenester.

– Mange renholdsfirmaer er gode på integrering, og har alt i orden med tanke på lønn, arbeidsvilkår, tariff og organisering. Å per definisjon si at mange av de seriøse, gode firmaene ikke skal få fortsette er jeg uenig i. Det er helt uaktuelt, sier Johansen.

LES OGSÅ: Ingen nye flyktninger bosettes i Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo

I den forrige avtalen med Rødt, som nå er utgått, gikk byrådspartiene blant annet med på at det ikke skulle bygges nye kommersielle barnehager i Oslo. Det vil fortsatt ligge fast, sier byrådslederen. 

– Det blir nok ikke bygd like mange barnehager i denne perioden som i forrige, og vi skal fortsatt gi tilskudd til de private barnehagene som er lovlig etablert. Men vi er tydelige i plattformen på at vi ønsker at ideelle og kommunen skal drive barnehager og sykehjem. Jeg opplever ikke at Rødt er så opptatt av de ideelle som vi er. Rødt går for langt i ønsket om rekommunalisering, og vil skyve ut de private, men vi er enige om at vi er imot kommersialisering av velferden.

Mer fra Dagsavisen