Nå styrer Miljøpartiet De Grønne Oslo sentrum

MDG har tatt makta i fire av fem bydeler i Oslo sentrum. De har store planer for å få ned biltrafikken, og får de det som de vil er rundkjøringene på Bislett og Advokat Dehlis plass snart historie.

MDG gjorde et brakvalg i Oslo, særlig i sentrumsbydelene. Nå er forhandlingene i disse bydelene klare, og MDG har tatt storeslem. 

I bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka har MDG nå sikret seg lederen i bydelsutvalget (BU) og kommer med det til å styre Oslo sentrum i årene framover. I den siste sentrumsbydelen, Frogner, er Høyre største parti og sitter med BU-lederen, men de har inngått et valgteknisk samarbeid med MDG slik at de også der får en hånd på rattet. 

– Folk kommer til å merke enda mer av den grønne politikken de neste fire årene, som friskere luft, tryggere veier, grønnere parker og mer liv i parkene. Det er tydelig at folk har likt den utviklingen vi har satt i gang, sier nyvalgt BU-leder i bydel St. Hanshaugen, Ingrid R. Fjellberg til Dagsavisen.

Rundkjøringer kan ryke

I alle fire bydeler har bydelsutvalgene nå store ambisjoner om å få redusert biltrafikken og i stedet satse på kollektiv, sykkel og gange. Som Dagsavisen allerede har omtalt, ønsker BU i Gamle Oslo å fase ut all privatbilisme innen 2025. I de andre bydelene har de ikke like tøffe mål, men av konkrete prosjekter ønsker bydelen blant annet å:

  • Gjøre Advokat Dehlis plass bilfri
  • Gjøre Markveien bilfri 
  • Gjøre noe med rundkjøringa på Bislett for å gjøre framkommeligheten bedre for folk.
  • Gjøre en rekke torg og gater bilfrie og fjerne parkeringsplasser

Men får bydelene egnentlig gjort noe med biltrafikken lokalt?

– Mye er opp til byrådet. Men vi kommer til å hjelpe til med det de er i gang med ved å foreslå gater som kan gjøres bilfrie og steder der man kan fjerne parkeringsplasser eller gjøre de om til HC-parkering eller parkering for bildeling, sier Fjellberg. 

Store planer

Planene om å gjøre Advokat Dehlis plass, den store rundkjøringa mellom Sagene og Bjølsen, bilfri har versert lenge. Nyvalgt BU-leder på Sagene, Almaz Asfaha, sier de nå vil gå videre med planene. 

– Å fjerne rundkjøringen er allerede utredet og tegnet på nytt av arkitekter. Det vil gjøre bylivet bedre, gi mulighet for uteservering og gi en annen type bymiljø. Det er også en parkeringsplass der som ikke brukes noe særlig. Nå vil vi jobbe for at det blir en realitet og at bystyret prioriterer dette, sier Asfaha.

Det finnes allerede planer og tegninger av en ny Advokat Dehlis plass. Hva som kan skje med rundkjøringa på Bislett er mer i det blå.

– Vi har det ikke veldig klart for oss hva vi vil gjøre med rundkjøringen på Bislett, som i dag er en rundkjøring med minst seks veier. Men det er en målsetning å gjøre Bislett til mer menneskevennlig med færre biler. Vi ønsker å starte et arbeid som det bydel Sagene har gjort på Advokat Dehlis plass, sier Fjellberg i St. Hanshaugen.

Markveien som Torggata

I bydel Grünerløkka er det Geir Storli Jensen som er ny BU-leder. Av saker nevner han at de allerede bruker el-sykler i hjemmetjenesten. Han mener de også vil prøve å være tøffere på kjøremønstre for bil. Han har både håp og tro på at de skal få gjort endringer, og bydelen har allerede laget en konsekvensutredning med tiltak som stenging av gater og gatetorg, enveiskjøringer og nye kjøremønstre.

Av konkrete gater nevner han Markveien nederst på Grünerløkka. Den vil han gjøre til en sykkel- og gågate som Torggata. Men Storli Jensen er klar på at den må vente til arbeidene i Torvald Meyers gate er ferdige. 

– Så håper vi at vi kan starte en prosess på å åpne Torshovbekken, sier han.

I et brev om hvilke konsekvenser kommunebudsjettet får for bydelen, skriver administrasjonen at bydelen må kutte omtrent 40 millioner kroner i 2020. 

– Det blir utfordrende, men det handler om å være i forandring, sier Storli Jensen.