Nyheter

Norge kan kutte mer enn EU

Norge skal forsterke sitt klimamål, også hvis EU ikke gjør det, forsikrer Ola Elvestuen (V).

– Regjeringen har i flere sammenhenger vært tydelige på at vi vil forsterke vårt klimamål til FN i 2020. Dette ble senest bekreftet av statsminister Erna Solberg på FNs klimatoppmøte i september, og gjelder også dersom EU ikke forsterker sitt mål, sier klima- og miljøministeren til Dagsavisen.

Fra 40 til 55

Torsdag uttrykte SVs Lars Haltbrekken bekymring for de mulige konsekvensene av at Norge skal følge EUs klimapolitikk i årene framover. En avtale om dette blir undertegnet i Brussel, fredag.

– Vi frykter at regjeringen ikke vil ta sitt ansvar med å forsterke kampen mot klimakrisen dersom EU ikke gjør det, uttalte Haltbrekken til Dagsavisen.

Flere EU-land har tatt til orde for å heve EUs klimamål fra 40 til 55 prosent kutt i utslippene fram mot 2030, men det kan bli forpurret av at en rekke andre EU-land ikke ønsker en slik økning. SV mener at minst 55 prosent kutt i utslippene er nødvendig for at målet om maksimalt 1,5-graders global oppvarming skal kunne nås, med henvisning til rapporter fra FNs klimapanel.

Klima- og miljøministeren har imidlertid god tro på at Norge og EU i fellesskap skal finne fram til gode løsninger.

– Tar klimalederskap

– Norge jobber aktivt for at EU skal forsterke sitt klimamål for 2030 og vil samarbeide med EU om en ambisiøs klimapolitikk, sier Elvestuen.

– At EU tar klimalederskap er positivt, både for verden, Europa og Norge, tilføyer han.

Samlet sett har EU-landene allerede kuttet sine utslipp med 23,5 prosent siden 1990, ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA). Både Litauen, Latvia og Romania har allerede kuttet utslippene med over 50 prosent i denne perioden. For andre EU-land har utviklingen gått i feil retning. Både Portugal og Spania er blant landene hvor utslippene har økt.

Det samme er tilfellet for Norge. Siden 1990 har økningen i de norske utslippene vært på 3,4 prosent,  viser tall SSB la fram i sommer.

tor.sandberg@dagsavisen.no