Nyheter

Granskningsrapport klar: Bekrefter brudd på anskaffelsesreglene

PwC la fram granskningsrapport om bruddene på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

Bilde 1 av 2

– Jeg ser svært alvorlig på at reglene på mange måter ikke er etterholdt i EGE. Når jeg mottar informasjon om dette er det mitt ansvar at det blir ryddet opp. Det er vi godt i gang med, og denne rapporten er et viktig bidrag til det arbeidet, sier Lan Marie Berg.

Fredag la revisjonsselskapet PWC fram granskningsrapporten i kjølvannet av en rekke varsler fra Energigjenvinningsetaten (EGE). Varslene inneholdt blant annet påstander om en rekke ulovlige anskaffelser, utstrakt bruk av overtid og systematiske brudd på arbeidsmiljøloven og en rekke ansettelser som bryter med regelverket i Oslo kommune.

LES OGSÅ: Fagforbundet: – Dette er langt fra en skandale

I sin rapport konkluderer PWC med at det har skjedd en rekke ulovlige anskaffelser de siste årene og at det har vært systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. De kan ikke dokumentere at det har skjedd ansettelser som bryter med kommunens regelverk, men peker selv på at dette skyldes mangel på dokumentasjon.

Høyre: Alvorlig

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin sier til Dagsavisen at funnene i rapporten er alvorlige.

– Vi ser ikke bare brudd på arbeidsmiljøloven, men også på reglene om anskaffelser og ansettelser. Mange har prøvd å si ifra, men ikke kommet noen vei, og det blir beskrevet en ukultur. Det er da jeg lurer på hva slags styring har det vært. Man har absolutt ikke gjort nok for å rydde opp i denne etaten. Og husk at dette er bare en av ganske mange etater som har brudd på arbeidsmiljøloven, sier Sundelin.

Bystyremøte
Rådhuset
Budsjettforhandlinger
Øystein Sundelin

Høyre vil nå vurdere hva de skal gjøre videre. Sundelin peker på at EGE bare er en av svært mange etater som har hatt 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven til sammen de siste årene.

– Vi har nettopp fått se presentasjonen av rapporten. Vi må gå gjennom den og vi venter i spenning på kommunerevisjonens rapport. Vi har en del spørsmål vi ønsker å stille til byråden om dette. På bakgrunn av det må vi finne ut om dette vil få noen flere konsekvenser, sier Sundelin.

Også Rødt ser alvorlig på situasjonen. De kan ende opp med å sitte på vippen i et eventuelt framtidig mistillitsforslag mot Lan Marie Berg.

– Vi reagerer på at 15 av 16 i toppledelsen i EGE er ansatt uten at stillingen er utlyst eksternt. Det er flere anskaffelser som er blitt veldig mye større enn de skulle være. En avtale hadde en opprinnelig ramme på 500.000, men endte opp med å bli på 9,9 millioner. Det er et ganske heftig beløp. Vi må bruke tid på å sette oss inn i dette, men at det er problemer som kommer fram i rapporten er helt klart. Men vi ser også at byrådet helt klart har begynt å rydde opp, sier gruppeleder Eivor Evenrud.

AML-brudd

PWC har undersøkt påstanden om systematiske brudd på arbeidsmiljøloven (AML) og mye ulovlig overtid i Energigjenvinningsetaten. PWC bekrefter det NRK allerede har omtalt, nemlig at arbeidsmiljøloven er brutt 807 ganger siden 2017. 

PWC understreker at de har sett vesentlig forbedring i dette i 2019, blant annet som følge av endring av hvordan overtid blir godkjent. Men etter PWCs vurdering har det vært manglende fokus på AML-brudd i etatsledelsen.

Triksekultur

Det opprinnelige varselet innehold også brudd på reglene for ansettelser og beordringer. Det ble beskrevet en triksekultur med sjonglering med stillingsbetegnelser der stillinger ble flyttet fram og tilbake. PWC peker på at det er en risiko for at ansettelsesprosesser i visse tilfeller kan ha skjedd i strid med regelverket. De sier de mangler dokumentasjon for å kunne konkludere på at reglene for beordring og ansettelser er brudd.

Et flertall i ledelsen i EGE har blitt ansatt uten at stillingene er blitt lyst ut, uten at PWC kan dokumentere at dette har skjedd utenfor regelverket til kommunen.

PWC har også undersøkt om det er uheldige bindinger mellom enkeltpersoner i EGE, som det er kommet påstander om. De finner ingen relevante funn knyttet til den påstanden.

Både kommunerevisjonen og Arbeidertilsynet har allerede varslet at de vil åpne granskning av kommunen som følge av bruddene både i EGE og i andre etater i Oslo kommune.

LES OGSÅ: Høyre refser Fagforbundet: – Teater!