Nyheter

Regjeringen trosser nemndene – to av tre ulveflokker får leve

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut.

Flå  20180818.
Ulver i Bjørneparken i Flå.
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Klima- og miljødepartementet gir for første gang tillatelse til lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Mandag ble det klart at departementet åpner for å felle hele Slettås-flokken i Hedmark.

– Dette er første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i en pressemelding.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

– I tråd med forlik

Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, legger han til.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016.

Tre ulver

Bestandsregistreringer tyder på at det befinner seg to-tre ulver i Slettås-reviret.

– Det åpnes derfor for felling av inntil tre ulver i Slettås-reviret denne vinteren, noe som betyr at alle kjente individer tilhørende dette reviret tillates felt, opplyser departementet.

Samtidig bekrefter regjeringen at det ikke åpnes for lisensfelling av revirene Hobøl og Mangen, som begge ligger innenfor ulvesonen.

De siste offisielle tallene fra 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Norge – 8 helnorske kull og 5 såkalte grensekull, som vandrer mellom Norge og Sverige.

– En voldsom arroganse

Senterpartiet mener regjeringens ulvevedtak er en hån mot folk som lever med rovdyrpolitikken tett på seg. – Vanvittig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettås-flokken skal tas ut.

Sp-lederen mener det er «vanvittig» at regjeringen verken har lyttet til rovviltnemndene eller de 150 ordførerne som i sommer undertegnet et opprop mot regjeringens rovdyrpolitikk.

– Ulvebestanden har økt kraftig de siste årene, og hvis det ikke blir skutt mer ulv enn det regjeringen nå går inn for, kommer den til å øke enda mer. Dette er stikk i strid med rovdyrforliket, sier han.

Han mener at statsminister Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) overkjører lokalbefolkningen og egne tillitsvalgte.

– Når det kommer til stykket, er det viktigere for ledelsen i Høyre og Frp å lytte til Ola Elvestuen (V) og byråkratene i Miljødepartementet enn til sin egne, sier han.

NOAH: – En skam

Dyrevernsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig på beslutningen om å fjerne Slettåsflokken.

– Når det åpnes for å skyte en hel familieflokk innenfor den snevre ulvesonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor, skriver leder Siri Martinsen i en epost til NTB. Hun kaller norsk ulvepolitikk en internasjonal skam og forventer reaksjoner også fra utlandet.

– Deler av landet er blitt et ulvereservat

Bondelaget reagerer skarpt på regjeringens ulvevedtak.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettås-flokken skal tas ut.

– Med denne avgjørelsen gjør regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier Bartnes.

(NTB)