Nyheter

Lager skolebudsjett etter Robin Hood-metoden

Foreldrenes utdanningsnivå og inntekt skal sammen med antall barnevernsvedtak, avgjøre hvor mye penger hver enkelt skole får.

Se lista over sum pr elev og prosentvis endring på hver skole nederst i saken.

Det bekrefter byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, overfor Dagsavisen.

En helt ny modell for ressursfordeling i grunnskolen har vært helt påkrevd, ifølge Ap-byråden:

– Fordi elevene begynner i skolen med et ulikt utgangspunkt, og får ulik støtte hjemmefra, kan vi ikke bruke det samme pengebeløpet på hver elev og hver skole. Da vil bare ulikhetene i Oslo forsterke seg, sier hun.

Det er spesielt skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand som vil nyte godt av den nye tildelingsordningen. Mens skoler i vest, nordvest og indre by får redusert tildelingen noe.

Les også: Kunnskapsministeren: Verstingene skal utvises

Flytter en milliard

Dagsavisen kan i dag presentere tallene som viser hvordan den nye modellen for pengefordeling mellom Oslos 127 grunnskoler, vil slå ut for hver enkelt skole dersom den vedtas i Oslo bystyre uten endringer.

Kjernen i forslaget er dette:

* Av et grunnskolebudsjett på totalt fem milliarder kroner, skal én milliard, eller hver femte krone, omfordeles mellom skolene.

* Kriteriene for pengetildeling endres. Foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak skal ha direkte innvirkning på pengepotten skolene får. Dette for å sikre at ressurstildelingen harmonerer bedre med skolens elevsammensetning.

* Det settes inn tidligere innsats i elevenes norskopplæring. For å sikre at minoritetsspråklige elever lærer norsk tidlig, får skolene økt støtte til særskilt norskopplæring på 1. og 2. trinn. Støtten reduseres tilsvarende på senere trinn.

* For å unngå at elever blir «sittende fast» i vedtak om særskilt norskopplæring over lang tid, får skolene disse midlene bare for ett år av gangen. Det stilles strengere krav til innholdet i vedtakene.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Forskningsbasert

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl forteller at grepene byrådet vil ta, ikke er tilfeldig valgt.

– Når vi legger opp til at foreldres utdanning og inntekt, samt antall barnevernsvedtak, skal påvirke skolens økonomi direkte, er det fordi forskning viser at dette har direkte innvirkning på elevenes læring og skoleresultater, sier Tellevik Dahl.

Hun mener den nye modellen både vil treffe bedre og være mer rettferdig enn dagens ordning. Målet er at den skal vedtas før jul og tre i kraft fra 1. januar 2018.

– Konsekvensen er at noen skoler mister deler av budsjettet sitt, mens andre får tilsvarende mer.

– Vi har lagt inn en mekanisme som gjør at ingen skoler mister mer enn fem prosent av budsjettet i en overgangsfase, forsikrer skolebyråden i Oslo.

Les også: Byrådslederen: Volden på enkelte osloskoler handler om marginalisering, utenforskap og sosiale forskjeller - ikke etnisitet.

– Alle har fått mer

En oversikt Dagsavisen sitter med viser at 15 skoler vil oppleve budsjettkutt på mellom tre og seks prosent. Kringsjå, Gamlebyen, Lilleborg, Møllergata og Bolteløkka, er blant skolene som taper mest.

I motsatt ende av skalaen vil 17 skoler få en prosentvis tilsvarende økning i sine tildelinger. Blant de skolene som har mest å vinne på den nye modellen er Haugenstua, Veitvet, Linderud, Stovner og Svarttjern.

At omfordelingen kan skape nye problemskoler, er skolebyråden ikke bekymret for:

– Selv om vi prioriterer skolene og elevene med de største behovene, har alle skoler i Oslo fått større handlingsrom med et rødgrønt byråd. Etter byrådsskiftet er skolebudsjettet samlet sett økt med 1,8 milliarder kroner, og alle skoler har fått bedre budsjettrammer, fremholder hun.

Les også: Stovner-rektor ber om akutt hjelp

– Må tørre å forskjellsbehandle

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at en av fire elever i Oslo dropper ut av skolen uten å fullføre og bestå videregående opplæring senest fem år etter at de startet. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan den manglende gjennomføringen spores tilbake til elevenes læring og karakterer i grunnskolen, som igjen kan spores tilbake til elevenes sosiale bakgrunn.

– Om alle skal få likeverdige muligheter, må vi tørre å forskjellsbehandle. Derfor bruker byrådet hver femte krone i grunnskolebudsjettet, til å utjevne forskjeller. Vi kaller det positiv forskjellsbehandling. Oslo har aldri tidligere hatt en så offensiv skolepolitikk mot ulikhet, fastslår byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl, og legger til:

– Vi mener tidlig innsats og positiv forskjellsbehandling vil gjøre det mulig å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring i Oslo.

– Slik Dagsavisen har skrevet har de videregående skolene i Oslo slitt med vold, trusler, uro og utenforskap. Kan den nye modellen ha positiv effekt på bekjempelsen av disse problemene på sikt?

– Byrådet har satt inn mange kortsiktige tiltak mot vold og utenforskap i videregående skole. Med ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen får skolene mulighet til å bygge et sterkere lag rundt de elevene som trenger det mest. Dette vil helt klart forebygge utenforskap og sikre en bedre faglig og sosial utvikling fram mot at elevene begynner på videregående skole.

Les også: Ekstra lærere til Oslo øst

Dette er dagens modell

* Dagens modell for pengetildeling til Oslos 127 grunnskoler ble tatt i bruk i 2004, og endret i 2016.

* I 2017 utgjorde bygningsrelaterte utgifter 39 prosent av en totale rammen på fem milliarder kroner. Undervis­ningsrelaterte midler utgjorde 61 prosent av den samme rammen.

* De undervisningsrelaterte midlene på 4,45 milliarder kroner består av en elevsats per elev på 45.800 på barnetrinn og 53.700 på ungdomstrinnet.

* Skolene får også et basisbeløp som er likt for alle innenfor samme skoletype.

* I tillegg til dette kommer sosiodemografisk tildeling, ressurser til særskilt språkopplæring, spesialundervisning og spesialgrupper.

Skole                  Ny samlet budsjettramme per elev     Endring i prosent
Abildsø skole             85 187 2,1 %
Ammerud skole             80 807 3,9 %
Apalløkka skole             74 362 2,8 %
Bakås skole             84 701 3,8 %
Bekkelaget skole             57 162 -1,2 %
Bestum skole             58 063 -1,6 %
Bjølsen skole             80 447 -1,3 %
Bjørndal skole             92 598 -1,6 %
Bjørnholt skole             86 353 2,7 %
Bjørnsletta skole             75 378 -1,2 %
Bogstad skole              59 435 -2,8 %
Bolteløkka skole              73 798 -4,7 %
Brannfjell skole              62 181 0,5 %
Bryn skole            106 451 4,1 %
Bygdøy skole              58 232 -3,5 %
Bøler skole              64 797 1,2 %
Disen skole              56 806 -3,0 %
Ekeberg skole              59 285 -0,3 %
Ellingsrud skole              78 429 0,5 %
Ellingsrudåsen skole              81 150 4,3 %
Engebråten skole              72 434 -2,1 %
Frydenberg skole              70 662 0,1 %
Furuset skole              94 838 0,4 %
Fyrstikkalleen skole              80 618 1,8 %
Gamlebyen skole              89 640 -5,9 %
Godlia skole              60 091 -0,6 %
Gran skole              97 882 2,0 %
Grefsen skole              61 720 -2,4 %
Grindbakken skole              56 286 -2,3 %
Grorud skole              92 706 0,4 %
Groruddalen skole              91 957 1,3 %
Grunerløkka skole              69 207 -1,9 %
Hallagerbakken skole              97 948 2,0 %
Hasle skole              75 092 -1,6 %
Haugen skole              88 726 2,6 %
Haugenstua skole              52 609 6,4 %
Haugerud skole              78 825 4,4 %
Hauketo skole            102 784 1,7 %
Holmlia skole              84 366 2,7 %
Hovseter skole              75 891 -0,9 %
Huseby skole              57 189 -2,8 %
Høybråten skole              69 729 2,9 %
Høyenhall skole              70 477 1,6 %
Ila skole              68 355 0,3 %
Jeriko skole              91 281 1,8 %
Jordal skole              99 745 -2,0 %
Kampen skole              82 207 -2,9 %
Karlsrud skole              85 897 0,6 %
Kastellet skole              69 798 -0,3 %
Kjelsås skole              61 968 -2,5 %
Klemetsrud skole              85 786 4,4 %
Korsvoll skole              59 939 -4,3 %
Kringsjå skole              78 647 -6,1 %
Lakkegata skole              93 038 -4,5 %
Lambertseter skole              70 256 0,9 %
Lilleaker skole              63 006 -1,9 %
Lilleborg skole              72 278 -5,8 %
Lindeberg skole              84 969 1,4 %
Linderud skole            103 545 5,0 %
Ljan skole              60 923 -3,6 %
Lofsrud skole              81 234 1,4 %
Lusetjern skole              85 399 0,5 %
Lutvann skole              99 661 1,7 %
Lysejordet skole              56 725 -2,3 %
Majorstuen skole              59 912 -1,2 %
Manglerud skole              55 393 1,9 %
Marienlyst skole              76 915 -2,9 %
Midtstuen skole              66 222 -1,5 %
Morellbakken skole              67 369 1,6 %
Mortensrud skole            104 310 -2,4 %
Munkerud skole              60 316 -0,9 %
Møllergata skole             115 786 -5,1 %
Nedre Bekkelaget skole              89 262 -0,4 %
Nordberg skole              56 573 -4,0 %
Nordpolen skole             93 568 1,9 %
Nordseter skole             49 733 0,6 %
Nordstrand skole             61 245 -1,8 %
Nordtvet skole           103 715 2,1 %
Nøklevann skole             77 996 -0,2 %
Oppsal skole             62 934 -2,4 %
Prinsdal skole             81 801 2,4 %
Refstad skole             68 879 2,5 %
Ris ungdomsskole             54 868 -1,9 %
Rommen skole             94 257 4,6 %
Rosenholm skole            115 223 0,0 %
Ruseløkka skole             73 396 -2,1 %
Rustad skole             85 633 -1,1 %
Rødtvet skole            116 422 4,6 %
Sagene skole             79 642 -2,6 %
Seterbråten skole             92 243 2,0 %
Sinsen skole             88 526 0,0 %
Skjønnhaug skole             91 602 -1,6 %
Skullerud skole            116 349 2,1 %
Skøyen skole             56 669 -2,8 %
Skøyenåsen skole             63 092 1,0 %
Slemdal skole             60 085 -3,3 %
Smestad skole             61 725 -2,1 %
Stasjonsfjellet skole             65 419 2,1 %
Stenbråten skole             78 090 0,2 %
Stovner skole             82 859 4,8 %
Svarttjern skole           123 896 4,8 %
Svendstuen skole             55 523 -2,4 %
Tiurleiken skole           106 952 4,3 %
Tokerud skole             74 138 1,7 %
Tonsenhagen skole             64 196 -0,6 %
Toppåsen skole            102 102 0,2 %
Trasop skole              59 441 2,4 %
Trosterud skole              84 573 3,6 %
Tveita skole            100 892 4,6 %
Tøyen skole            104 241 -1,3 %
Tåsen skole              55 016 -4,7 %
Ullevål skole              62 468 -2,8 %
Uranienborg skole              69 364 -2,3 %
Vahl skole              114 917 -4,1 %
Veitvet skole               91 408 6,4 %
Vestli skole               84 415 4,6 %
Vinderen skole               59 369 -3,5 %
Voksen skole               79 498 -0,6 %
Vålerenga skole               67 346 0,9 %
Øraker skole               68 824 -1,3 %
Østensjø skole               59 815 0,3 %
Årvoll skole               67 043 1,9 %