Nyheter

Brudd på brudd på brudd på brudd

HELSE: Arbeidsmiljøloven brytes i stor skala over hele Sykehus-Norge. Dette viser at loven må mykes opp, mener regjeringen.

Akershus universitetssykehus (Ahus) hadde 22.004 brudd på arbeidsmiljøloven i 2013, mot 19.208 brudd i 2012. Det hindrer ikke sykehuset i å være ambisiøse for 2014: Null brudd på arbeidsmiljøloven i år er målet, ifølge Ahus. FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD

Dagsavisen har samlet inn tall fra 15 av landets største helseforetak. Her ble det til sammen registrert mer enn 450.000 brudd - eller varsler om brudd - på arbeidsmiljøloven i 2013 (se tallene i bunnen av saken).

- Det er store og alvorlige tall, men det er bra de kommer fram, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Dagsavisen.

For kort tid siden skrev Dagsavisen at Oslo universitetssykehus brøt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven mer enn 32.000 ganger i fjor.

- Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året, sa Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

LO-sjef Gerd Kristiansen reagerte kraftig på saken i Dagsavisen. Dagen etter gikk hun til frontalangrep, og sa at «arbeidsgivere som ikke klarer å ha kontroll med arbeidstida bør finne seg en annen jobb.»

Les også: - Fullt mulig å følge loven

Mange brudd er hovedregelen

Nå viser det seg altså, slik mange også tidligere har hevdet, at et høyt antall lovbrudd er regelen, snarere enn unntaket, ved norske sykehus.

Regjeringen mener tallet først og fremst fører til at lederne i norske helseforetak får et ufortjent stempel i panna som lovbrytere.

- Dette er et stort problem. Når det er så mange lovbrudd betyr det at arbeidsmiljøloven i praksis er umulig å etterleve. Det viser at det er behov for å myke den opp, sier Kristian Dahlberg Hauge (Frp), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

- Er det riktig å svekke ansattes rettigheter fordi arbeidsgivere ikke klarer å følge loven?

-Arbeidsmiljøloven skal være en vernelov, og ivareta ansattes helse, miljø og sikkerhet. Men loven undergraves når man ikke klarer å drive et helseforetak uten å begå gjentatte lovbrudd. Det må være samsvar mellom loven og arbeidslivets behov, sier Hauge.

Krever endring

Anne Turid Wikdahl er direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, som representerer alle helseforetakene. Også hun mener tallene bekrefter at dagens arbeidsmiljølov er moden for endring.

- Norske sykehusledere kan bli holdt strafferettslig ansvarlige for å bryte arbeidsmiljøloven. Mange blir fortvilet fordi de må bryte loven hvis de skal sikre pasienttilbudet, sier Wikdahl.

Før sommeren skal regjeringen nedsette et arbeidstidsutvalg, som skal se på hvordan arbeidskraften kan tas best i bruk. På høy tid, mener Spekter.

- Vi begynner å bli utålmodige, sier Wikdahl.

- Se på bemanningen

Kravet om å endre arbeidsmiljøloven blir kontant avvist av Eli Gunhild By i NSF.

- Det går vi overhodet ikke med på. Arbeidsmiljøloven er mer enn fleksibel nok fra før. Før man gjør noe som helst må man se på om bemanningen i utgangspunktet er god nok på de ulike sykehusene, sier By.

Hun mener man også bør gå nærmere bak tallene, for å avdekke hvor mange lovbrudd som er henholdsvis alvorlige og mindre alvorlige.

- Et brudd kan være at man har jobbet ti minutter for lenge til at man for eksempel jobber flere timer overtid hver eneste dag. Men i dag har vi ikke systemer for å skille disse fra hverandre, sier By.

Ulik registrering

I tillegg til at helseforetakene ikke har gått nok i dybden på tallene, viser hun til at de også registrerer brudd svært forskjellig, som gjør at det blir vanskelig å sammenligne dem.

Noen, som Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus) og St. Olavs Hospital, teller antall brudd. En rekke andre helseforetak har kun opplyst om antall varsler om mulige brudd.

Universitetssykehuset Nord-Norge, for eksempel, oppgir skyhøye 90.000 varsler om brudd på arbeidsmiljøloven i 2013, et tall som trolig vil bli betraktelig lavere når man skiller ut de reelle bruddene.

Sykehuset Østfold kommer tilsynelatende langt bedre ut enn mange andre. Men det skyldes nok i noen grad at det - i motsetning til de fleste andre - teller to eller flere brudd på samme person på samme dato som ett brudd.

Sørlandet Sykehus har bare tall fra og med desember 2013, fordi det har innført et nytt felles registreringssystem for hele helseforetaket.

- Arbeidstidsutvalget vil også få i oppdrag å gå bak disse tallene, opplyser statssekretær Kristian Dahlberg Hauge.

sturla.hanssen@dagsavisen.no

Dette er tallene

Universitetssykehuset Nord-Norge: 90.000 varsler om brudd

Sørlandet Sykehus: 1.289 brudd (desember 2013)

Sykehuset Telemark: 16.933 brudd

Sykehuset i Vestfold: 13.405 brudd

Sykehuset Østfold: 1.862 brudd

Vestre Viken HF: 47.215 brudd

Oslo universitets­sykehus: 32.258 brudd

Nordlandssykehuset: 46.168 varsler om brudd

St. Olavs Hospital: 33.567 brudd

Ahus: 22.004 brudd

Helse Møre og Romsdal: 24.000 brudd

Helse Førde: 21.405 varsler om brudd

Helse Bergen: 29.258 varsler om brudd

Helse Fonna: 22.320 varsler om brudd

Helse Stavanger: 49.904 varsler om brudd

Hannah Gitmark

Hannah Gitmark

Fagsjef i Tankesmien Agenda