Vurderer å innføre skjenkestopp for å stanse samlinger på byen

Kommunen er kjent med at mossinger ikke overholder reglene om ikke å samle seg ute, enten det er på lekeplasser eller serveringssteder. Nå truer rådmannen med drastiske tiltak.

På mandagens pressekonferanse om koronaviruset fortalte rådmann Hans Reidar Ness at kommunen har fått mange tilbakemeldinger om at folk samler seg ute. Dette er noe kommunens ansatte også selv har registrert.

Det til tross for at Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med klare anbefalinger om det motsatte.

Ifølge Ness gjelder det både på idrettsanlegg, lekeplasser og andre møteplasser.

I helgen rykket lokalt politi dessuten ut til et utested, for å sjekke om folk overholdt forskriftene ment å hindre smitte (se faktaboks).

Vi føler et behov for å gjenta viktigheten av å følge reglene som er gitt. Hold avstand, både inne og ute, sa rådmannen.

LES OGSÅ:

Bekymret for at kjøpesentre kan være smittekilder

Noen av tilbakemeldingene går på at det er mange mennesker inne på byens kjøpesentre.

– Jeg vil ikke si at man ikke kan gå der, men jeg vil oppfordre kjøpesentrene om å innføre tiltak for å hindre at mange samler seg der. Og at de som besøker senterne vurderer når de drar, slik at ikke alle drar samtidig, sier rådmannen.

Truer med å følge i Oslos fotspor

Han er også bekymret for økt smitte ved at folk samler seg på byens utesteder.

Kommunen kjenner ifølge rådmannen til serveringssteder i Moss som ikke overholder de nye korona-reglene.

– Det kan tvinge oss til å innføre mer drastiske tiltak. Jeg vil da referere til Oslo kommune, som har innført skjenkestopp. Skulle vi blitt tvunget til å innføre mer skjerpende tiltak i Moss, vil det gjelde alle, uavhengig om de har fulgt retningslinjene eller ei, sier han.

Med andre ord kan ulydigheten til et mindretall straffe en hel bransje.

LES OGSÅ: «Mosseinnbyggere har god grunn til å føle seg trygt og godt ivaretatt»

Begynner å miste tålmodigheten

Rådmannen utrykker samtidig forståelse for at utelivs- og serveringsbransjen sliter nå, og har behov for omsetning.

– Det skal være en høy terskel for å gjennomføre så drastiske tiltak, sier han.

Hvorfor har dere så langt ikke innført skjenkeforbud i Moss?

Vi synes fortsatt det er et dramatisk tiltak å gjennomføre, men jeg vil si begynner å nærme oss det nå, svarer han.

En beslutning om å innføre skjenkestopp vil gjøres av krisestaben, som foruten rådmannen også består av medlemmer som kommuneoverlegen og ordføreren.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) sier hun er villig til å innføre skjenkestopp i Moss.

– Politisk står vi bak dette. Vi følger utviklingen nøye, sier hun.

LES OGSÅ: Terapeut fra Moss frykter flere vil lide psykisk fremover - nå tilbyr hun gratis hjelp via internett