Sykehuset Østfold Kalnes og Moss har innført adgangskontroll

– Vi innfører disse tiltakene for å sikre at pasienter som er syke og trenger innleggelse blir godt ivaretatt, og for å hindre smitte til medpasienter, helsepersonell og besøkende, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal i Sykehuset Østfold.

Alle som kommer til hovedinngangen til Sykehuset Østfold Kalnes og Moss vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte. Ved akuttmottaket er det også innført ekstra kontroll av pasienter på utsiden av mottaket for å opprettholde godt smittevern.

Vi innfører disse tiltakene for å sikre at pasienter som er syke og trenger innleggelse blir godt ivaretatt, og for å hindre smitte til medpasienter, helsepersonell og besøkende, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal til Sykehuset Østfolds nettside. 

Ingen pårørende i akuttmottaket

Det er ikke anledning for pårørende å være med inn i akuttmottaket. Pårørende må vente i sykehusets vestibyle. Det vil bli gjort unntak for pårørende til kritisk syke pasienter og barn.

Grønn beredskap

Sykehuset Østfold er i grønn beredskap og adgangskontroll er et tiltak i sykehusets beredskapsplan.

Besøk fra pårørende må begrenses til et minimum. Har du vært på reise i områder med smittespredning, eller har vært i nærkontakt med personer du vet har fått påvist koronasmitte ber vi deg om å ikke komme til sykehuset på besøk, sier Hødal.

Følg med på SMS-varsel

Pasienter, kursdeltakere og andre kan få SMS-varsel fra Sykehuset Østfold ved avlysning knyttet til koronautbruddet. Det er svært viktig at alle leser den informasjonen som sendes ut, oppfordrer sykehuset. 

LES OGSÅ: Koronasmitte påvist i Moss

Pasienter med påvist koronasmitte

Sykehuset Østfold mottok tirsdag kveld to pasienter med påvist covid-19- smitte. Pasientene ble overført til sykehuset fra hjemmekarantene. Av personvernhensyn gis det ikke informasjon om hjemkommune, alder og pasientenes tilstand, opplyser sykhuset. 

Pasientene får behandling ved sykehuset, og nødvendige smitteverntiltak er iverksatt, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

Det viktigste tiltaket vi kan gjøre i denne fasen er å hindre koronasmitte inn i sykehusene. Vi oppfordrer publikum til å ta hensyn til dette. Pårørende bør begrense sine besøk til et minimum og være bevisst på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Våre pasienter oppfordres også om nøye å lese den informasjonen de får i pasientbrev, på SMS fra sykehuset og de oppslag som henger på sykehusets inngangsdører, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Samtidig med at Sykehuset Østfold har hevet beredskapsnivået, er det innført ytterligere tiltak og restriksjoner for å hindre koronasmitte. Blant annet ber sykehuset om å begrense besøk fra pårørende til et minimum.

Pasienter med time på sykehuset vil også få informasjon på SMS om å ta kontakt på telefon dersom de har vært på reise i områder med smitte, eller har vært i kontakt med personer som kan være smittebærere. Pasienter med timeavtale kan henvende seg på telefon 69 86 46 66.

LES OGSÅ: Forbyr alle store arrangementer innendørs i Moss

Avlyser tjenestereiser

Sykehuset Østfold har også innført restriksjoner på tjenestereiser for ansatte, og oppfordrer til at møter i størst mulig grad gjennomføres på Skype, telefon eller videokonferanse. Flere større kurs og konferanser i regi av Sykehuset Østfold er avlyst.
Reiseaktivitet innebærer en smitterisiko og myndighetenes reiseråd endrer seg fortløpende. Vi kommer til å få behov for god tilgang på helsepersonell i tiden fremover og vi henstiller derfor våre ansatte til å unngå private reiser til utlandet, sier administrerende direktør Hege Gjessing. 

Situasjonen følges nøye av ledelsen i Sykehuset Østfold. Sykehuset har satt beredskapsstab og de berørte fagavdelingene trener på gjennomføring av beredskapsprosedyre.

LES OGSÅ: Disse arrangementene i Moss er avlyst på grunn av koronaviruset