Prekær tid for Kråkereiret

Koronakrisen har ført til at Kråkereiret har mistet store inntektskilder, og den tradisjonsrike rockeklubben er nå i økonomisk uføre.

Som for mange bedrifter og utesteder i Norge, har koronakrisen stukket kjepper i hjulene for Kråkereiret i Moss.

For øyeblikket pågår det en innsamlingsaksjon på spleis.no for å redde rockeklubben fra nedleggelse. Og på lørdag vil det bli arrangert en dugnadskveld – i håp om å redde klubben.

Historisk sted

Rockeklubben Kråkereiret, lokalisert under Rådhusbrua, er Norges eldste rockeklubb. Klubben ble åpnet av den folkekjære TV-personligheten Erik Bye i 1962.

Under storhetstida på 1970- og 1980-tallet foregikk det ukentlige aktiviteter og konserter i Kråkereiret. I tillegg var det pubdrift, bokkafé og egen teater- og dansegruppe der.

I årenes løp har det vært perioder med både få og mange arrangementer årlig. Siden 2016, da et nytt styre påtok seg ansvaret å gjøre klubben mer åpen for Moss’ innbyggere, har det pågått mange arrangementer for både små og store.  

Begynner å røyne på  

Det er Moss kommune betaler for leie, vann, avløp og alt knyttet til eksteriør, mens omtrent 50 frivillige står for driften. 

Før koronautbruddet i midten av mars var det en rekke aktiviteter i uka: Tango på tirsdager, klubbkveld på lørdager, hiphop-dans for barn på søndager og et par konserter i løpet av måneden.

Men koronakrisen har satt en stopper for mange av disse tilbudene. Dette medførte også økonomiske tap, og kreditorene har heller ikke vært villige til å innvilge utsettelse på tilbakebetalingene.  

– Inntektsgrunnlaget vårt er klubbkveldene og utleie. Men på grunn av koronakrisen har det ikke vært en eneste klubbkveld siden starten av mars, og utleie har det vært lite av, forteller styreleder Peter Larsen.

– Det vi tjener i baren på klubbkveldene er akkurat nok til å få endene til å møtes. Vi mottar som regel drikkevarer og betaler tilbake når dette er solgt. Nå har baren vært stengt siden mars, med fulle barskap, og er det rett og slett ikke penger til å betale regningene, poengterer Larsen.

Dessuten var det en rekke arrangementer på vårparten som måtte vike. Det skulle for eksempel arrangeres «Punk i april»: To dager med til sammen 12 konserter. Dette var nok et avgjørende inntektsgrunnlag som gikk tapt.

De siste årene har det vært mange barnearrangementer på Kråkereiret. Fra venstre: Peter Larsen, Larsens datter, Ole Martin Jacobsen og Tom Paulsen. 

Dugnadskveld på lørdag

Førstkommende lørdag er det klart for den første dagen med åpen bar siden koronautbruddet i mars. Håpet er at kampanjen på spleis.no og dugnadskvelden kan sikre nok inntekter til å betjene fakturaene og opprettholde driften av den tradisjonsrike rockeklubben.

– Vi har fått god respons på kampanjen på spleis.no. Det er rørende å se at folk gir penger og engasjerer seg for at Kråkereiret skal bestå. Vi er dypt takknemlige for alle gavene, konstaterer nestleder Tom Paulsen.    

Larsen, Paulsen og styremedlem Ole Martin Jacobsen understreker at smittevernreglene vil bli tatt på ytterste alvor. Larsen, som selv har lang fartstid i utelivsbransjen i Oslo, var med på å utarbeide smittevernsystemet på den kjente bluesklubben Blå i hovedstaden.  

Ser mot ungdommen

De siste årene har Kråkereiret arbeidet for å bli en mer allsidig og mangfoldig klubb. Dette gjenspeiles i aktivitetene som har foregått på klubben. Og satsingsområdet er barn og unge.

– Det er kanskje ikke det som assosieres med Kråkereiret, men vi har masse arrangementer for den yngre garde. For eksempel hadde vi stor suksess med ferietilbudsklubb hele juli, nevner Paulsen.

Planen er også å opprette en ungdomsklubb med i hvert fall én aktivitetsdag i uka.

– I fjor etablerte vi en ungdomskomité som hadde rundt to arrangementer i måneden. Vi så at dette ble satt stor pris på av barna, og vi håper å øke aktiviteten ytterligere fremover, uttaler Paulsen.

I tillegg har nye møbler, lys og lyd blitt montert de siste årene. Den langsiktige planen er at klubben kan bli et passende øvingslokale for både yngre og eldre band.

Håper på det beste

Klubbens overordnede mål er at lokalene skal være mer tilgjengelige for hele byen. 

– Vi prøver å skape en arena hvor alle er velkomne. Kråkereiret er for eksempel det eneste stedet i byen med 18-årsgrense i helgene, ikke 20-årsgrense. Det er viktig at unge voksne kan ha et sted som dette å gå til i helgene, og derfor mener jeg at det betydningsfullt for Moss by at Kråkereiret består, sier Larsen.

Paulsen sier seg enig og legger til:

– Vi vet at det er mange i denne byen som er glad i dette stedet. Det er en av Norges mest kjente nisjeklubber, og det hadde vært et stort tap for byen om det legges ned, avslutter han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.