Jan Erik Kristiansen, Høegh (T.V.) orienterer statssekretær Thor Sættem (H), fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører Tage Pettersen om mulighetene for en ny Politihøgskole på Verket i Moss. FOTO: PAUL NORBERG

- Politihøgskolen må komme til Moss

– Vi kan bygge en ny politihøgskole i løpet av tre år. Statsbygg trenger 10 år. Det er samfunnsmessig smart å flytte Politihøgskolen til Moss, sier direktør Jan Erik Kristiansen i Høegh Eiendom AS.

Han kan love betydelige besparelser i leie- og driftsinntekter i forhold til dagens prisnivå ved Politihøgskolen på Majorstua i Oslo. I går hadde han visning for statssekretær Thor Sættem i Justisdepartementet og lokal- og fylkespolitikere fra Moss, Rygge og Østfold.

Papirfabrikken

Det er ordfører Tage Pettersen (H) som har ivret for at representanter fra Justisdepartementet må vurdere de mulighetene som foreligger med en politihøgskole på Verket. Og statssekretæren fikk se at det kan skapes nytt liv i den gamle papirfabrikken på Petersontomta. Skallet til bygget står ferdig, Moss bystyre har vedtatt reguleringsplanen, og det er mulig å starte byggingen så snart de sentrale myndighetene har gjort sine vedtak.
– Vi skal jobbe for å påskynde denne prosessen sier Finn-Erik Blakstad (V). For justiskomiteens flertall på Stortinget påpeker i sin merknad til justisbudsjettet for 2017 at det i lang tid har vært behov for å bygge en ny politihøgskole. Og viser til at det bør vurderes om private aktører kan bygge og drifte lokalene, mens det offentlige kan leie. Flertallet forventer at regjeringen kommer med en plan om hvordan dette kan la seg gjøre.

Sikkerhet

Jan Erik Kristiansen forteller at Høegh Eiendom har brukt spesifikasjoner fra Politihøgskolen for å kunne bygge en høgskole som tilfredsstiller krav til sikkerhet, spesialfunksjoner i undervisningen, svømmebasseng, idrettshall og studentboliger.
– Dette er et flott tilbud, men det er mange byer som kan tenke seg å få en slik høgskole til sitt område, og vi er tidlig i prosessen, sier statssekretær Sættem. Men han innrømmer at ingen andre kandidater har kommet så langt i planleggingen som Moss. Og nærheten til Rygge beredskapssenter er også et pluss for søknaden fra Moss.
– Vi må også se dette i sammenheng med infrastrukturen. Det må ikke ligge for langt fra de sentrale samarbeidsinstitusjonene i Oslo, som Kripos, Politidirektoratet, PST og Økokrim. Når InterCityutbyggingen blir gjennomført, så blir det kort vei mellom Moss og Oslo. Men dette er også argumenter for at en ny Politihøgskole bør ligge i Oslo, sier Thor Sættem. Han vil ikke spå noe om hvor raskt den videre prosessen vil gå, men mener at det vil ta minst to å utrede behovene for en ny og moderne høgskole.
Dette mener Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) må være unødvendig.
– Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har klart signalisert at en høgskole i Oslo med nær 700 studenter skal flyttes. Det er klart at dette dreier seg om Politihøgskolen, og en utredningstid på to år er altfor lang tid. Det bør være fullt mulig å gjøre dette raskere, sier hun.

Samordnet bruk

Politihøgskolen har i dag omkring 700 studenter og 260 årsverk. Det blir stadig større behov for etterutdanning, og det betyr at det i perioder vil være enda flere studerende på skolen. Høegh Eiendom har lagt inn muligheter for å bygge studentboliger i tilknytning til skolebygget. Utenfor Oslo er det i dag Kongsvinger som er den største konkurrenten til Moss.