Oppretter en egen koronaklinikk på Peer Gynt helsehus i Moss

Klinikken skal kunne ta imot opptil 18 pasienter.

Moss kommune jobber nå med å etablere et midlertidig interkommunal koronaklinikk like ved Moss sykehus.

Den skal kunne ta imot pasienter som ikke har behov for spesialisert behandling på sykehus, men som fortsatt har behov for medisinsk observasjon. Klinikken vil være forbeholdt personer som er bekreftet smittet av koronavirus, eller med sterk mistanke om smitte.

– Målet er å sikre at vi ikke har en topp i antall smittede pasienter som overgår kapasiteten som er tilgjengelig på sykehus og i kommunene, forklarte rådmann Hans Reidar Ness under en pressebrief mandag.

SAMLESIDE: Alt du trenger å vite om korona

Samler alt på ett sted

Klinikken vil plasseres på Peer Gynt helsehus. Den vil bestå av både den allerede etablerte koronalegevakten, som i dag er opprettet på gamle Solli skole, i tillegg til de kommunale akutte døgnplassene (KAD).

Med andre ord vil hele koronaberedskapen til kommunen samlokaliseres under samme tak. Klinikken skal dekke alle kommunene som samarbeider om mosseregionens interkommunale legevakt, det vil si Moss, Våler, Råde og Vestby.

Ved oppstart vil 18 døgnplasser stå klare. Når klinikken vil være operativ er foreløpig ikke kjent.

LES OGSÅ: Kvinnelig beboer på Orkerød sykehjem døde av koronavirus uka etter at hun testet negativt