Døde av koronavirus – satt ikke i karantene eller isolasjon på sykehjem

Kvinnen i 80-årene fra Moss som døde av koronavirus torsdag hadde allerede blitt testet for viruset uka før. Prøven var negativ.

Kvinnen døde torsdag 26. mars, og ble med det det første bekreftede dødsfallet av koronavirus i Moss og Østfold. Under en pressekonferanse dagen etter redegjorde kommuneoverlege Kristian Krogshus for forløpet til dødsfallet.

Han kunne fortelle at kvinnen allerede var innlagt på sykehus i perioden 16. til 19. mars. I løpet av denne perioden ble hun testet for koronavirus.

Prøven var negativ.

SAMLESIDE: Alt du trenger å vite om korona

Vet ikke hvor hun ble smittet

19. mars ble hun utskrevet fra sykehuset og sendt tilbake til Orkerød sykehjem i Moss. Ettersom prøven fra sykehuset var negativ, ble det ikke iverksatt noen ekstra smittevernstiltak på kvinnens avdeling.

Det betyr også at hun ikke ble satt i verken karantene eller isolasjon.

– Vi kan ikke si noe sikkert om smittekilden til den avdøde. Det kan være slik at den første testen ble tatt for tidlig i sykdomsforløpet, slik at den kan ha vært falsk negativ. Det kan også være at hun ble smittet av koronavirus under oppholdet på Orkerød sykehjem, sa kommuneoverlegen.

Ansatte har fått påvist viruset

Som Dagsavisen Moss Dagblad tidligere har skrevet, har to ansatte ved Orkerød sykehjem testet positivt for koronaviruset. Disse jobbet ikke på samme avdeling som den avdøde kvinnen, og hadde ifølge kommuneoverlegen heller ikke vært i direkte kontakt med henne.

– Vi holder nå på med å kartlegge nærkontakter og mulig smittede på Orkerød, både blant ansatte og beboere. Vi må erkjenne at det er en vanskelig situasjon, i og med at Orkerød er et sykehjem for personer med demens eller annen kognitiv svikt. Dette er en pasientgruppe som ofte er mer mobile og vanskeligere å holde i karantene eller isolasjon enn andre pasientgrupper, sier Krogshus.

LES OGSÅ: Frp-representant Erlend Wiborg og hans ni måneder gamle datter smittet av koronaviruset

Innlagt på annen virksomhet

Kvinnen var på Orkerød helt fram til natt til onsdag. Da forverret helsesituasjonen seg, og hun ble lagt inn på Peer Gynt helsehus i Moss. Samtidig ble det tatt en ny koronavirusprøve.

Svaret kom dagen etter – samme dag som kvinnen døde.

Den var positiv.

Ifølge kommuneoverlegen ble alle nødvendige smittevernstiltak gjort under innleggelsen på Peer Gynt helsehus, selv før svaret fra den siste prøven var klar. Mistanken om at hun hadde viruset var nemlig stor.

– En påminnelse om hvor viktig det er å følge rådene

Ordfører Hanne Tollerud benyttet fredagens pressekonferanse til å utrykke sorg og medfølelse.

– Mine tanker er hos de etterlatte og nærmeste. Dere skal vite at vi tenker på dere og har den dypeste medfølelse. Dette er også en påminnelse om hvor alvorlig situasjonen er. Innbyggerne i Moss skal vite at vi tar bekymringene deres på største alvor. Samtidig er dette en påminnelse om hvor nødvendig det er å følge alle rådene fra helsemyndighetene, sa hun.

Dagen etter ble det kjent at en ny person fra Moss hadde dødd som følge av koronaviruset.

Denne grafen viser utviklingen av koronasmitte i Moss per fredag 27. mars. Les mer om tallene her.

Denne grafen viser utviklingen av koronasmitte i Moss, fra det første bekreftede tilfellet 9. mars.