Våler

Skolebrann i Våler ble påsatt

Politiet har kommet fram til at mindreårige barn forårsaket brannen. Saken er derfor henlagt.

Torsdag 8. april begynte det å brenne i den eneste ungdomsskolen i Våler kommune i tidligere Østfold fylke. Kun idrettshallen og et gammelt administrasjonsbygg sto igjen. Resten, inkludert alle klasserommene, ligger nå i ruiner.

Tidlig i etterforskningsfasen fikk politiet opplysninger om at brannen kunne være påsatt. Torsdag forrige uke ble det gjennomført krimtekniske undersøkelser i brannruinene. Undersøkelsene bekreftet mistanken.

– Vi har nå konkludert med at brannen i skolebygningen har oppstått utvendig ved bygningen som følge av bar ild. Etterforskningen har gitt politiet informasjon om barns omgang med ild ved skolebygningen, og i lys av dette anser politiet brannen som forårsaket av det, sier politiadvokat Ole Friestad i Øst politidistrikt.

Etter det Dagsavisen Moss Dagblad erfarer skal det dreie seg om to mindreårige gutter i barneskolealder.

Dette er bare trist.

—  Ivar Nævra, kommunedirektør

Barnevernet varslet

De har forklart seg for politiet og tatt på seg ansvaret for brannen.

– Det er gjennomført tilpassede avhør av barna som underbygger politiets oppfatning av årsaksforholdet, bekrefter Friestad.

Politiet anser saken som oppklart, men den vil bli henlagt ettersom barna er under lavalder for straffansvar.

– Barnevernet er i tråd med praksis orientert, og vil for sin del ha mulighet til oppfølgning og tiltak, sier politiadvokaten.

Reidar Kaabbel, ordfører i Våler, foran ruinene av Våler ungdomsskole.

– Trist

Dagsavisen Moss Dagblad har vært i kontakt med skolens rektor, Jørgen Smørdal, som i stedet henviser til kommunedirektør Ivar Nævra for en kommentar.

– Dette er bare trist. Det er det eneste jeg kan si, forteller han.

Dette er nøyaktig de samme ordene som ordfører Reidar Kaabbel bruker for å beskrive politiets funn.

– Jeg synes dette bare er trist. Utover det har jeg ikke lyst til å si noe, kommenterer han.

Nødetatene rykker ut til en brann på Kirkebygden skole torsdag ettermiddag. Det er ikke kontroll på brannen, og flere må forberede seg på å evakuere. Foto: Freddie Larsen / NTB

Anbefaler å ha klasserom i brakker i minst to år

Torsdag skulle kommunestyret i Våler avgjøre hva som skal skje med elevene på den nedbrente skolen. Politikerne hadde to alternativer:

1) Å leie nedlagte Solli skole i Moss, som tidligere ble brukt som koronalegevakt og testsenter.

2) Å opprette brakker på Våk ved Sperrebotn i Våler.

Ifølge kommunedirektør Ivar Nævra vil begge de foreslåtte løsningene koste omtrent det samme. De vil også være mulige å gjennomføre innen samme tid, omtrent tre til fire uker fra nå.

Ivar Nævra, kommunedirektør i Våler.

Hans innstilling var å velge brakkealternativet.

– Jeg har landet på denne løsningen, fordi da slipper elevene den ekstra pendlerruta til Moss. Jeg synes det er viktig at elevene får gå på skole i nærmiljøet, sier han.

Dette var også alternativet et politisk flertall gikk for torsdag.

Løsningen skal vare fram til den nye ungdomsskolen er på plass. Det er beregnet å ta minst to år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: